Bases promoció 30e - 3 Productes - 30 anys

La promoció 30€ de regal – 3 Productes – 30 Anys d’Assegur té com a finalitat fomentar les contractacions dels nostres clients i no clients premiant-los amb 30€ en el cas de que contractin una nova pòlissa de Llar, Moto o Exèquies.

 

Qui pot participar?

Persones físiques o jurídiques que no presentin cap de les exclusions previstes.

 

Pot acollir-se a aquesta promoció amb les exclusions següents:

No es pot aplicar per a contractacions de productes que no siguin de Llar, Moto o Exèquies.
No es pot aplicar en el cas que es tracti d’un canvi de titular d’un risc ja assegurat.
No és compatible amb el programa Client porta Amic ni per pòlisses de Llar o Moto a les quals s’hagi aplicat més d’un 10% de descompte o Exèquies amb qualsevol percentatge de descompte.
Queden exclosos els que tinguin deutes pendents amb Assegur o hagin anat per la via judicial.

 

Quines limitacions té?

La permanència mínima vinculada a aquesta acció és d’un any per a pòlisses anuals renovables. Si incompleixen la permanència mínima, Assegur es reserva el dret de denegar l’abonament al client o nou client.

La promoció té validesa fins al 31/12/2022, i està subjecte a les condicions particulars i generals de contractació de les diferents pòlisses. No és acumulable amb altres promocions ni descomptes.

Assegur es reserva el dret de cancel·lar aquesta promoció en qualsevol moment, sigui per força major o per qualssevol altres causes que estimi oportunes.

 

Regal

L’import del regal és de 30 €. El regal s’abonarà per via bancària al mateix número de compte des d’on es facin els pagaments, i es realitzarà aproximadament 10 dies després que s’hagi fet efectiu el pagament del primer rebut.

back to top