Skip to content

Es paguen impostos a Andorra? Tipus i taxes

Es paguen impostos a Andorra? Tipus i taxes

Com els països del seu entorn, Andorra disposa d’un sistema de recaptació ciutadana mitjançant figures tributàries diverses. Si t’estàs plantejant viure o treballar aquí, t’expliquem quins són els principals impostos a Andorra i quan es paguen.

Andorra és un petit país conegut pel seu excel·lent turisme de muntanya, però també has de saber que els impostos a Andorra són taxes tributàries molt baixes comparades amb el seu entorn, Europa. Per tant, viure o treballar a Andorra pot ser una excel·lent opció administrativa. A continuació et fem un resum de les dades dels principals impostos i taxes que es liquiden al principat.

IGI

L’IGI és el més comú dels impostos a Andorra, donat que vindria a ser com l’IVA a altres països com per exemple Espanya. El nom complet és Impost General Indirecte i grava tant els béns que s’entreguen com els serveis prestats. El tipus genèric és del 4,5%, molt lluny del 21 % de l’IVA espanyol i també és el consumidor final que suporta l’IGI, tenint present que professionals i empreses el fan constar a les seves factures. La liquidació del tribut retingut, es fa trimestralment.

IS

Impost sobre Societats. Aquesta figura impositiva la liquiden les societats (persones jurídiques) d’acord amb els beneficis que han generat en un any. La liquidació d’aquest tribut es fa al mes de Setembre amb un pagament a compte i al mes de Juliol de l’any següent es fa la regularització total. El percentatge més alt que es paga és del 10 %.

IRPF

Declaració sobre la Renda de les Persones Físiques. Totes aquelles persones que s’hi estiguin més de cent vuitanta-tres dies en territori andorrà i que obtinguin rendes per una activitat econòmica de manera indirecta o bé directa, estan obligades a liquidar a Andorra aquesta figura tributària, donat que es consideren residents fiscals. La seva declaració s’ha de presentar en un termini comprès entre l’1 d’Abril i el 30 de Setembre; el tipus màxim impositiu serà del 10%. No obstant això, per persones que declarin rendes de 24.000 a 40.000 euros, el percentatge a liquidar serà del 5%.

IRNR

Impost sobre les Rendes dels No-Residents fiscals. Aquesta figura tributària grava les persones i també les empreses que tot i no residir al principat, realitzen alguna activitat que genera rendes com, per exemple, muntatge i construcció de béns mobles o béns immobles, lloguers d’apartaments, serveis d’assessories, activitats docents, actes públics o espectacles, etc.

Des de l’any 2015 també tributen salaris i pensions de treballadors i jubilats afiliats a la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social).

La forma de pagament d’aquest impost es realitza per mitjà de l’empresa o la persona que paga la renda al no-resident, perquè està obligada a retenir el tipus impositiu en la seva liquidació o factura. És aquí on el tribut vindria reflectit, en forma de retenció i el pagador de l’import ha de declarar aquesta quantitat. Els tipus percentual més habitual és del 10 % i la liquidació de l’IRNR a l’administració andorrana, es realitza trimestralment.

Des d’Assegur, t’aconsellem que consultis amb experts que t’ajudin a realitzar una correcta liquidació dels impostos a Andorra

Això no obstant, nosaltres aprofundirem en aquest tema perquè tinguis no només una visió panoràmica de quina és la realitat impositiva a Andorra, sinó també perquè puguis conèixer amb més precisió l’impacte d’aquestes taxes i impostos abans de consultar amb un expert en la matèria. D’aquesta manera, tindràs un criteri més elaborat per poder fer preguntes amb substància que t’ajudin a resoldre d’un cop aquells dubtes o la teva necessitat informativa sobre aquesta matèria. De fet, conèixer com són els impostos a Andorra és força interessant si tens previst traslladar aquí la teva residència.

Atractiu fiscal

És important que sàpigues que pel que fa als impostos a Andorra s’ha fet un esforç important per integrar-los i homogeneïtzar-los als que hi ha a la resta d’Europa. És a dir, hi ha una clara voluntat d’integrar-se amb la legislació internacional pel que fa a la normativa tributària. I, al temps, mantenir la competitivitat tributària. En aquest sentit, la col·laboració de l’Estat d’Andorra amb els organismes i les institucions financeres és exemplar. A més, les figures impositives que hi ha a Andorra fan que sigui un lloc amb un gran atractiu fiscal. Això, sumat a les condicions del país com la seguretat i la situació geogràfica, han fet d’Andorra un lloc ideal pels inversors.

Imposició directa

No obstant això, i baixant al terreny impositiu, cal destacar que la imposició directa tant pel que afecta la persona física com a la jurídica té exempcions i deduccions força interessants. Això es pot constatar als tipus d’interès més baix que els tipus nominals. Que, de fet, ja són força reduïts. I a més, a diferència del que succeeix a altres llocs, a Andorra no hi ha impostos sobre Patrimoni, Successions i Donacions. En línies generals, respecte a la imposició indirecta, el tipus general aplicable és tan summament reduït que no té impacte. Fins i tot, es podria dir que és neutral.

D’altra banda, la comparació de la tributació a països com França, Portugal o Espanya és evident en tots els casos. En aquests països la pressió fiscal és més elevada que la d’Andorra en totes les figures impositives. I, fins i tot, si es compara Andorra amb altres països d’Europa amb figures impositives baixes, com ara Malta, Luxemburg o Xipre, Andorra segueix essent la que menys càrregues aplica. Per exemple, respecte a l’IS, d’Andorra s’ha de dir que és dels més baixos d’Europa.

Per altra banda, els països amb una dimensió territorial semblant a la d’Andorra també tenen un tipus impositiu més elevat. Tot i que alguns tenen bonificacions en la tributació. No obstant això, Andorra segueix gaudint de la seva pròpia competitivitat fiscal respecte a aquests països. En relació a l’IRPF d’Andorra, cal assenyalar que té una configuració senzilla si es compara amb el d’altres jurisdiccions. El seu tipus nominal i únic és del 10%. I, donada la finalitat recaptatòria dels Estats que envolten Andorra (Espanya, França i Portugal), els tipus impositius nominals i efectius són, amb diferència, més alts que els del Principat.

Altres tipus de taxes i impostos a Andorra

A Andorra, a més de les càrregues impositives esmentades, n’hi ha d’altres. Igual que les taxes i els impostos que hem citat destaquen per tenir una tendència a la baixa en comparació als països del voltant, o a la resta de països d’Europa.  Recordem que la fiscalitat a Andorra estableix diferents tipus d’impostos. Entre ells, es troben els directes, que venen de l’obtenció de renda o tinença de patrimoni. D’igual manera, podem trobar els indirectes, que es relacionen amb els consums realitzats.

D’altra banda, entre les obligacions directes imposades per la fiscalitat a Andorra cal esmentar els impostos sobre la renda dels no residents fiscals, així com els impostos en activitats d’atzar. A més, hi ha els impostos en plusvàlues en vendes patrimonials d’immobles. També s’ha de fer referència a les obligacions indirectes imposades per la fiscalitat a Andorra. Entre elles, l’impost general indirecte o els impostos sobre les prestacions en serveis d’assegurança.

L’IRNR és un altre impost que està vigent a Andorra i que afecta la renda dels no residents fiscals. En aquest sentit, s’aplica a treballadors fronterers. Això vol dir que aquestes persones tenen la seva residència a països propers com França o Espanya. No obstant això, el vincle amb Andorra és que tenen un lligam per interès econòmic o laboral al Principat. Així les coses, el valor d’aquest mateix té una taxa del 10%. D’altra banda, d’entre les obligacions tributàries exigides per la fiscalitat a Andorra, hi ha les parroquials. Afecta els residents d’entre 18 i 65 anys. I es tracta d’impostos sobre propietat construïda, i impostos d’ubicació d’activitat comercial.

Impostos a Andorra relacionats amb el mercat dels immobles

Els impostos de la fiscalitat Andorrana també afecten el mercat dels immobles. Així, entre els tipus d’obligacions tributàries, hi ha l’impost de transmissions patrimonials. Aquest impost se situa al 4%. El percentatge fa referència a la repartició entre govern i parròquia.  D’altra banda, la fiscalitat a Andorra també contempla entre els seus impostos les plusvàlues en immobles. I com afecten aquestes plusvàlues? Oscil·len entre el 15% i l’1%.

No obstant això, la mesura d’aquest percentatge és menor en funció de condicions que afecten, directament, al mateix temps que es va mantenir l’habitatge. Cal recordar que aquest impost té vigència a Andorra des de l’any 2006. On s’aplica? Concretament, a vendes d’immobles en les quals l’adquisició és menor a deu anys. I per què fa això el Principat? Doncs en un intent de disminuir o, fins i tot, evitar l’especulació immobiliària. De fet, s’ha de destacar que l’aplicació d’aquesta obligació impositiva ha estat favorable. Andorra, en aquest sentit, ha aconseguit la fita de mantenir sota control la inflació respecte al valor d’immobles.

Com s’aplica la plusvàlua a Andorra

Aquest tipus impositiu s’aplica a Andorra de la següent forma. En cas que l’immoble sigui venut en el període d’un any, el percentatge aplicable és del 15%. D’altra banda, si l’immoble és venut abans dels dos anys, el percentatge aplicable és de l13%.  En cas que la venda de l’immoble es realitzi abans dels tres anys, el percentatge aplicable seria del 10%. I, en efecte, a mesura que hi ha més temps, el percentatge és més baix. Així, a partir del tercer any en endavant disminueix un 1% anualment.

Exempcions de la tributació andorrana

El mètode per calcular la plusvàlua és amb el suport  d’un coeficient corrector que marca el Principat. Finalment, passat deu anys, l’impost deixa d’aplicar-se. Això no obstant, hi ha tot un seguit d’exempcions fixats a la tributació andorrana. En aquest sentit, es contemplen una sèrie d’exempcions per empresaris i empreses. I aquí n’hi ha que es beneficien amb els 3.000 primers euros per rendiment de capital mobiliari. El total dels dividends emesos per la societat andorrana, i percebuts per un resident també andorrà.

I d’altra banda, el 100% dels primers 24.000 euros estan exempts de l’IRPF, i el 50% dels següents 16.000 euros. Naturalment, aquests avantatges posen a Andorra en un lloc molt atractiu per crear o traslladar negocis. Tant els que estan emmarcats com empreses, freelance,  hòldings o empreses de comerç electrònic, entre d’altres.

Impostos a Andorra: fiscalitat empresarial

Per finalitzar, al·ludim a la fiscalitat que Andorra imposa a les empreses tant grans com menudes. Està clar que els impostos a Andorra són una font de beneficis que també és altament valorada per les Pimes (petites i mitjanes empreses). Així, tenen un IS de fins al 10%, sent dels més baixos d’Europa. I a aquest avantatge cal afegir que hi ha una diferència, notable, com hem citat en altres casos, amb la resta de països limítrofs. 

A banda de tot el que hem esmentat, hi ha molts més beneficis en aquest sentit. En citem, entre d’altres, alguns. Per exemple, l’impost de societats s’estableix en un 10% de màxim.  D’altra banda, sobre els primers 50.000 euros, la tributació només és del 5%. Tot i que això ocorre a condició que l’empresa facturi menys de 100.000 euros en tres anys. En el cas que els guanys puguin ser majors a 50.000 euros, el percentatge aplicable màxim és del 10%. 

I aquesta és una radiografia que et permetrà prendre el pols a la realitat tributària del Principat. Des d’Assegur t’animen a conèixer més d’aquest marc tributari, i també et volem fer saber que estem al teu costat i dels teus per fer-te la vida més senzilla. Visita la nostra pàgina web per saber-ne més. T’esperem.

Otros artículos que te pueden interesar