Skip to content

És obligatòria una assegurança de vida per la hipoteca?

És obligatòria una assegurança de vida per la hipoteca?

Una assegurança de vida per la hipoteca, a Andorra, no és obligatòria. Efectivament, si compres una propietat i necessites hipotecar-la, no tenim una llei que t’obligui a subscriure una pòlissa com aquesta. 

El que succeeix és que esdevé una qüestió obligatòria “de facto” per un motiu ben concret: el banc que et concedeix aquest crèdit, sovint posa com a requisit subscriure una assegurança de vida per a la hipoteca.

Tot seguit t’explicarem els aspectes positius i ben necessaris per decidir tenir una pòlissa com aquesta, encara que la llei no t’obligui. Nosaltres sempre t’ho recomanarem: per la seguretat i la tranquil·litat d’aquelles persones que més estimes.

Ara bé, si has de signar una hipoteca, recorda que tu pots triar la pòlissa de vida que consideris més adequada

La llibertat de triar la millor assegurança de vida per a la hipoteca 

Si et planteges comprar un habitatge i has de considerar fer-te una assegurança de vida, et donaríem un consell: consulta tot el que has de saber sobre assegurances de vida i això t’ajudarà a prendre la millor decisió. 

En aquest article descobriràs com aprofitar el marge de maniobra que et permet no fer-te l’assegurança del banc, si no t’agrada prou. També coneixeràs els avantatges de comptar amb aquesta protecció.

Abans, però, hi ha una qüestió rellevant que cal saber, si vols tenir una propietat a Andorra: l’assegurança de la llar sí que és obligatòria. 

Una assegurança de vida per a la hipoteca i una assegurança de llar: no són el mateix

La llei d’arrendaments de finques urbanes afecta totes les parts implicades, propietaris, arrendadors i arrendataris i les obliga. Fixa’t en la pàgina tres de la normativa:

L’arrendador està obligat tenir subscrita i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi prou els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’arrendatari i a tercers”.

El propietari que ofereix un lloguer (l’arrendador) ha de subscriure aquesta pòlissa quan compra la propietat. Pel que fa a les obligacions de l’arrendatari, la llei estableix:

L’arrendatari està obligat a concertar una pòlissa d’assegurances que cobreixi, almenys, els riscos d’incendi, explosió, filtracions o escapaments d’aigua i responsabilitat civil per danys.”

El més important de les assegurances de llar: garantir una protecció civil

El que garanteix el govern Andorrà amb l’obligatorietat en aquesta llei és, especialment, la responsabilitat civil davant d’un sinistre. De fet, és ben lògic i positiu que així sigui; es tracta d’una mesura pensada per a la protecció a les persones, bàsicament. 

En canvi, en el cas de les assegurances de vida, la decisió és molt més personal i, per tant, aquesta obligació no es dona. 

Per això, les assegurances de llar, a Andorra, són obligatòries i les assegurances de vida no ho són.

En aquest cas també et faríem la mateixa recomanació: quan subscrius una assegurança, del tipus que sigui, has de poder triar una companyia asseguradora de la teva confiança.

Què cal fer si el banc planteja una assegurança de vida per a la hipoteca

Si et trobes en el moment de la compra d’un habitatge a Andorra, t’interessa conèixer totes les informacions rellevants per fer una bona operació. En el cas d’haver de fer una hipoteca, és probable que les diferents entitats bancàries et plantegin condicions: subscriure la pòlissa de vida, seria ser una d’elles. 

Naturalment, pots decidir acceptar aquesta condició concreta i fer-te l’assegurança amb ells. Tanmateix, és interessant i molt aconsellable que t’informis sobre els productes que ofereix el sector especialitzat: les companyies asseguradores andorranes.

Nosaltres sempre et recomanarem que facis aquest pas previ de recollida d’informació; mira de saber-ho tot sobre les assegurances de vida i les seves cobertures. Aquestes dades importants et serviran per abordar amb encert dues situacions que poden donar-se aquí. T’ho expliquem a continuació.

Demanar al teu banc poder triar l’assegurança de vida per a la hipoteca

Per fer aquesta gestió et cal saber que la legislació es troba a favor teu; pots detallar al teu banc, ben respectuosament, que coneixes els teus drets. 

En aquest sentit, podries citar la llei andorrana que estableix el dret a poder triar condicions sense veure’s compromès per la necessitat d’una hipoteca. Es tracta de la Llei 13/2013 del 13 de juny, de competència i protecció del consumidor. Els bancs, normalment, atenen aquesta petició i opten per deixar triar al client.

El teu banc insisteix a fer-te aquesta pòlissa de vida per a la hipoteca

Què pots fer si el banc insisteix que la pòlissa de vida ha de ser amb ells? O si decideixes no fer aquesta sol·licitud de triar la teva pòlissa? No t’amoïnis, perquè hi ha una altra solució: un cop signada la hipoteca del teu habitatge i l’assegurança del banc, consulta un assessor expert. Aquests professionals els trobaràs a les companyies asseguradores i podran orientar-te adequadament. Llavors ho tramitaran tot per fer el canvi a una pòlissa que sigui més adequada per les teves necessitats.

Els grans avantatges de tenir una bona assegurança de vida 

A l’inici d’aquest article t’avançàvem que comptar amb aquesta protecció, si tens una hipoteca, aporta seguretat i tranquil·litat. Així és, quan es decideix comprar una propietat és per què hi ha la voluntat d’establir-se de cara al futur:

  • La formació d’una família
  • La creació o ampliació d’un negoci
  • Una segona residència
  • La decisió de passar del lloguer a la propietat

Totes aquestes són situacions personals o professionals que impliquen una perspectiva de futur. Si et trobes en aquests moments, és ben probable que sorgeixi la necessitat de preveure situacions futures i protegir allò que més t’estimes: especialment la família i també el patrimoni reunit, amb tant d’esforç.

Les assegurances de vida que paguen la hipoteca 

Aquesta modalitat d’assegurança és molt coneguda precisament perquè és freqüent subscriure-la quan es compra un habitatge. La cobertura principal de les pòlisses com aquesta és la liquidació total de la hipoteca, en cas de mort. A més, compten amb altres aspectes ben positius: el pagament d’una quantitat en el cas d’invalidesa permanent.

Una assegurança vinculada a la cancel·lació hipotecària aporta una gran seguretat econòmica

Efectivament, perquè quan falta la persona que ha signat la hipoteca, són els familiars els que han de fer-se càrrec del deute. Cal tenir present que el pagament de les quotes sol representar un percentatge elevat dels ingressos mensuals. Per tant, la família passaria per un patiment afegit: les dificultats de fer front a aquests pagaments.

Subscriure una assegurança vinculada a la hipoteca significa la diferència entre l’angoixa enorme i un punt de serenor. En moments tan dolorosos, comptar amb aquesta garantia aporta un benestar psicològic del tot necessari. 

Una protecció de vida com aquesta, proporciona tranquil·litat i seguretat emocional

Veuràs com, si has subscrit una hipoteca i tens a càrrec fills menors o persones dependents, saber que tens la cobertura pel deute hipotecari t’aportarà una gran tranquil·litat. És la sensació d’haver fet bé la feina i que en el cas que tu no hi siguis aquestes persones tan importants per a tu, no patiran necessitats. Fer aquesta gestió ara és treballar de manera ben intel·ligent per preparar el futur. No imagines la tranquil·litat que dona tenir un tema tan rellevant com aquest, resolt i organitzat.

Un excel·lent moment per fer-te una assegurança de vida

Generalment, quan una persona signa un crèdit com aquest, per la compra d’un habitatge, és força jove. Si et trobes en aquesta circumstància, és crucial tenir present una qüestió: es poden negociar unes millors condicions per la teva assegurança de vida, quan ets més jove. Aquests tipus de productes solen tenir pagaments anuals o mensualitats més elevades quan la teva edat supera els cinquanta anys, aproximadament.

Incorporar altres assegurances per gaudir d’avantatges econòmics i de gestió 

Aquest avantatge és especialment interessant donat que una protecció per a la llar és obligatòria al nostre Principat. Sembla ben lògic plantejar una agrupació de diverses pòlisses: incloure l’assegurança de la llar, l’assegurança del cotxe, etc.

Les pots tenir totes en la companyia d’assegurances de la teva confiança. Així, guanyaràs en prestacions, en serveis i també en comoditat. Aquestes asseguradores compten amb facilitats ben diverses:

  • Tracte molt personalitzat, flexibilitat per trobar els productes adients per a tu
  • Aplicacions per gestionar-ho tot des del mòbil
  • Una molt bona col·laboració amb entitats financeres del país
  • Experiència en temes jurídics i normatives andorranes

Vine a Assegur per trobar la teva assegurança de vida per a la hipoteca. Pots portar-nos la teva assegurança i gestionarem amb eficiència el canvi de la pòlissa vinculada al teu crèdit hipotecari.

 

Otros artículos que te pueden interesar