És obligatòria una assegurança de vida per la hipoteca?

Es-obligatoria-una-asseguranca-de-vida-per-la-hipoteca

Una assegurança de vida per la hipoteca, a Andorra, no és obligatòria. Efectivament, si compres una propietat i necessites hipotecar-la, no tenim una llei que t’obligui a subscriure una pòlissa com aquesta. 

El que succeeix és que esdevé una qüestió obligatòria “de facto” per un motiu ben concret: el banc que et concedeix aquest crèdit, sovint posa com a requisit subscriure una assegurança de vida per a la hipoteca.

Tot seguit t’explicarem els aspectes positius i ben necessaris per decidir tenir una pòlissa com aquesta, encara que la llei no t’obligui. Nosaltres sempre t’ho recomanarem: per la seguretat i la tranquil·litat d’aquelles persones que més estimes.

Ara bé, si has de signar una hipoteca, recorda que tu pots triar la pòlissa de vida que consideris més adequada

La llibertat de triar la millor assegurança de vida per a la hipoteca 

Si et planteges comprar un habitatge i has de considerar fer-te una assegurança de vida, et donaríem un consell: consulta tot el que has de saber sobre assegurances de vida i això t’ajudarà a prendre la millor decisió. 

En aquest article descobriràs com aprofitar el marge de maniobra que et permet no fer-te l’assegurança del banc, si no t’agrada prou. També coneixeràs els avantatges de comptar amb aquesta protecció.

Abans, però, hi ha una qüestió rellevant que cal saber, si vols tenir una propietat a Andorra: l’assegurança de la llar sí que és obligatòria. 

Una assegurança de vida per a la hipoteca i una assegurança de llar: no són el mateix

La llei d’arrendaments de finques urbanes afecta totes les parts implicades, propietaris, arrendadors i arrendataris i les obliga. Fixa’t en la pàgina tres de la normativa:

L’arrendador està obligat tenir subscrita i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi prou els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’arrendatari i a tercers”.

El propietari que ofereix un lloguer (l’arrendador) ha de subscriure aquesta pòlissa quan compra la propietat. Pel que fa a les obligacions de l’arrendatari, la llei estableix:

L’arrendatari està obligat a concertar una pòlissa d’assegurances que cobreixi, almenys, els riscos d’incendi, explosió, filtracions o escapaments d’aigua i responsabilitat civil per danys.”

El més important de les assegurances de llar: garantir una protecció civil

El que garanteix el govern Andorrà amb l’obligatorietat en aquesta llei és, especialment, la responsabilitat civil davant d’un sinistre. De fet, és ben lògic i positiu que així sigui; es tracta d’una mesura pensada per a la protecció a les persones, bàsicament. 

En canvi, en el cas de les assegurances de vida, la decisió és molt més personal i, per tant, aquesta obligació no es dona. 

Per això, les assegurances de llar, a Andorra, són obligatòries i les assegurances de vida no ho són.

En aquest cas també et faríem la mateixa recomanació: quan subscrius una assegurança, del tipus que sigui, has de poder triar una companyia asseguradora de la teva confiança.

Què cal fer si el banc planteja una assegurança de vida per a la hipoteca

Si et trobes en el moment de la compra d’un habitatge a Andorra, t’interessa conèixer totes les informacions rellevants per fer una bona operació. En el cas d’haver de fer una hipoteca, és probable que les diferents entitats bancàries et plantegin condicions: subscriure la pòlissa de vida, seria ser una d’elles. 

Naturalment, pots decidir acceptar aquesta condició concreta i fer-te l’assegurança amb ells. Tanmateix, és interessant i molt aconsellable que t’informis sobre els productes que ofereix el sector especialitzat: les companyies asseguradores andorranes.

Nosaltres sempre et recomanarem que facis aquest pas previ de recollida d’informació; mira de saber-ho tot sobre les assegurances de vida i les seves cobertures. Aquestes dades importants et serviran per abordar amb encert dues situacions que poden donar-se aquí. T’ho expliquem a continuació.

Demanar al teu banc poder triar l’assegurança de vida per a la hipoteca

Per fer aquesta gestió et cal saber que la legislació es troba a favor teu; pots detallar al teu banc, ben respectuosament, que coneixes els teus drets. 

En aquest sentit, podries citar la llei andorrana que estableix el dret a poder triar condicions sense veure’s compromès per la necessitat d’una hipoteca. Es tracta de la Llei 13/2013 del 13 de juny, de competència i protecció del consumidor. Els bancs, normalment, atenen aquesta petició i opten per deixar triar al client.

El teu banc insisteix a fer-te aquesta pòlissa de vida per a la hipoteca

Què pots fer si el banc insisteix que la pòlissa de vida ha de ser amb ells? O si decideixes no fer aquesta sol·licitud de triar la teva pòlissa? No t’amoïnis, perquè hi ha una altra solució: un cop signada la hipoteca del teu habitatge i l’assegurança del banc, consulta un assessor expert. Aquests professionals els trobaràs a les companyies asseguradores i podran orientar-te adequadament. Llavors ho tramitaran tot per fer el canvi a una pòlissa que sigui més adequada per les teves necessitats.

Els grans avantatges de tenir una bona assegurança de vida 

A l’inici d’aquest article t’avançàvem que comptar amb aquesta protecció, si tens una hipoteca, aporta seguretat i tranquil·litat. Així és, quan es decideix comprar una propietat és per què hi ha la voluntat d’establir-se de cara al futur:

 • La formació d’una família
 • La creació o ampliació d’un negoci
 • Una segona residència
 • La decisió de passar del lloguer a la propietat

Totes aquestes són situacions personals o professionals que impliquen una perspectiva de futur. Si et trobes en aquests moments, és ben probable que sorgeixi la necessitat de preveure situacions futures i protegir allò que més t’estimes: especialment la família i també el patrimoni reunit, amb tant d’esforç.

Les assegurances de vida que paguen la hipoteca 

Aquesta modalitat d’assegurança és molt coneguda precisament perquè és freqüent subscriure-la quan es compra un habitatge. La cobertura principal de les pòlisses com aquesta és la liquidació total de la hipoteca, en cas de mort. A més, compten amb altres aspectes ben positius: el pagament d’una quantitat en el cas d’invalidesa permanent.

Una assegurança vinculada a la cancel·lació hipotecària aporta una gran seguretat econòmica

Efectivament, perquè quan falta la persona que ha signat la hipoteca, són els familiars els que han de fer-se càrrec del deute. Cal tenir present que el pagament de les quotes sol representar un percentatge elevat dels ingressos mensuals. Per tant, la família passaria per un patiment afegit: les dificultats de fer front a aquests pagaments.

Subscriure una assegurança vinculada a la hipoteca significa la diferència entre l’angoixa enorme i un punt de serenor. En moments tan dolorosos, comptar amb aquesta garantia aporta un benestar psicològic del tot necessari. 

Una protecció de vida com aquesta, proporciona tranquil·litat i seguretat emocional

Veuràs com, si has subscrit una hipoteca i tens a càrrec fills menors o persones dependents, saber que tens la cobertura pel deute hipotecari t’aportarà una gran tranquil·litat. És la sensació d’haver fet bé la feina i que en el cas que tu no hi siguis aquestes persones tan importants per a tu, no patiran necessitats. Fer aquesta gestió ara és treballar de manera ben intel·ligent per preparar el futur. No imagines la tranquil·litat que dona tenir un tema tan rellevant com aquest, resolt i organitzat.

Un excel·lent moment per fer-te una assegurança de vida

Generalment, quan una persona signa un crèdit com aquest, per la compra d’un habitatge, és força jove. Si et trobes en aquesta circumstància, és crucial tenir present una qüestió: es poden negociar unes millors condicions per la teva assegurança de vida, quan ets més jove. Aquests tipus de productes solen tenir pagaments anuals o mensualitats més elevades quan la teva edat supera els cinquanta anys, aproximadament.

Incorporar altres assegurances per gaudir d’avantatges econòmics i de gestió 

Aquest avantatge és especialment interessant donat que una protecció per a la llar és obligatòria al nostre Principat. Sembla ben lògic plantejar una agrupació de diverses pòlisses: incloure l’assegurança de la llar, l’assegurança del cotxe, etc.

Les pots tenir totes en la companyia d’assegurances de la teva confiança. Així, guanyaràs en prestacions, en serveis i també en comoditat. Aquestes asseguradores compten amb facilitats ben diverses:

 • Tracte molt personalitzat, flexibilitat per trobar els productes adients per a tu
 • Aplicacions per gestionar-ho tot des del mòbil
 • Una molt bona col·laboració amb entitats financeres del país
 • Experiència en temes jurídics i normatives andorranes

Vine a Assegur per trobar la teva assegurança de vida per a la hipoteca. Pots portar-nos la teva assegurança i gestionarem amb eficiència el canvi de la pòlissa vinculada al teu crèdit hipotecari.

 

Tot el que necessites saber abans de contractar una assegurança de vida

Tot-el-que-necessites-saber-abans-de-contractar-una-asseguranca-de-vida

Una assegurança de vida representa una garantia, per tu i per a la teva família: aporta protecció, seguretat i tranquil·litat llarg termini. Aquest producte està pensat, sobretot, per proporcionar una estabilitat econòmica als familiars en el cas que tu no hi siguis. Per això, conèixer com funcionen les assegurances a Andorra t’ajudarà a contractar la pòlissa ideal, si decideixes tenir-ne una.

Al nostre Principat, una assegurança de vida ofereix nombroses opcions que s’adapten a cada situació. Però, com pots saber quina és la pòlissa ideal per a tu? Quins són els aspectes importants que has de tenir presents, a l’hora de contractar-ne una? 

En aquest post et donem les claus per conèixer com funcionen, i per saber quines informacions poden servir-te per triar la pòlissa de vida més adient per a tu.

Els principals conceptes que et trobaràs en una assegurança de vida

El sector de les assegurances ofereix una gran varietat de productes, donat que cada companyia té les seves propostes: assegurança de vida, de vida i estalvi, de jubilació, etc. 

Tanmateix, hi ha uns conceptes genèrics que apareixen en gairebé totes les pòlisses, i creiem interessant explicar-te què signifiquen. Són uns conceptes principals, i si et familiaritzes amb ells et serà molt més fàcil entendre què estàs contractant. O podràs consultar amb més criteri els dubtes que no et quedin clars. 

Per tant, aquesta tasca, prèvia a la signatura d’un document com aquest, és la clau per subscriure una bona assegurança de vida.

Assegurat o persona assegurada

És aquella persona que suporta el risc que s’està cobrint a la pòlissa. Quan al contracte es fixa la quantitat que es paga en cas de decés, s’està fent referència a l’assegurat

En el cas que hi hagi delimitacions de les cobertures, a partir de les quals l’assegurança no s’activa, també es refereixen a la persona assegurada.

Beneficiari de l’assegurança

És la persona que cobraria la quantitat assegurada, en el cas de mort de l’assegurat. 

Aquesta figura podria ser, per exemple, la parella i/o els fills. Però també podria ser el beneficiari una persona jurídica: una empresa, una fundació, etc. 

Els beneficiaris són els destinataris dels diners que la companyia ha de pagar si l’assegurat perd la vida (no sols per perdre la vida, també per malaltia greu o invalidesa).

Prenedor d’una pòlissa de vida

Es tracta de la persona responsable de pagar l’assegurança, perquè és qui la signa. Per tant, té una importància molt gran en una pòlissa de vida. El prenedor i l’assegurat poden coincidir en una mateixa persona.

Tingues present que no tenir les quotes pagades pot ser un motiu per no rebre els diners assegurats. D’altra banda, i com passa en el cas del beneficiari, el prenedor també pot ser una persona jurídica.

Entitat asseguradora

Aquesta és la companyia que t’ofereix les diverses opcions d’assegurances de vida i la que signa el contracte, juntament amb el prenedor. Per tant, ara ja coneixes les dues parts del contracte. 

L’asseguradora és l’empresa o la companyia que pagarà al beneficiari la quantitat pactada, en cas de mort.

Suma assegurada o capital assegurat

Aquest concepte és dels més entenedors: es tracta de la quantitat que es pagaria, en cas de mort, d’invalidesa o de malaltia greu de l’assegurat. 

Si et preguntes quina ha de ser aquesta quantitat… Depèn de diverses variables. Per calcular la teva suma assegurada, la nostra recomanació és que t’adrecis a una asseguradora andorrana de confiança. Els seus professionals tenen el coneixement i les eines adequades per ajudar-te en aquest tema. 

Pòlissa d’assegurança

Es tracta d’un document; en definitiva, un contracte. Aquí apareixen tots els conceptes que hem definit abans, ben especificats. 

Aquesta pòlissa la signen, d’una banda, el prenedor de l’assegurança de vida, i de l’altra, l’entitat asseguradora. En aquest document s’han d’incloure les condicions generals i les condicions més específiques, o personalitzades.

Tipologia de les assegurances de vida

Gairebé podríem afirmar que existeixen tants tipus d’assegurances de vida com companyies asseguradores. I és que cadascuna tindrà unes característiques diferents, en funció de les cobertures que ofereix. Nosaltres hem volgut recopilar-te les principals, dins el sector de les assegurances.

Assegurança de decés

Aquestes assegurances tenen un punt en comú, i és la cobertura de la mort o decés de l’assegurat. 

Malgrat això, són productes amb alguna diferència entre ells, com per exemple la temporalitat, o bé una cobertura addicional per malalties greus.

 Assegurança de vida sencera 

Aquesta és la protecció més coneguda, i garanteix el pagament d’una quantitat en cas de mort. Aquesta pòlissa de vida s’activa en el moment de la signatura, i és vàlida durant tota vida, sense interrupció. 

És molt recomanable fer-se una assegurança de vida sencera quan comences a tenir fills. Representa una garantia de seguretat i tranquil·litat ben important per a tota la família.

En aquest sentit, hi ha companyies de confiança al nostre país que ofereixen productes realment innovadors, per les seves característiques: una gran flexibilitat de les quotes, serveis addicionals per incentivar la vida saludable, cobertures personalitzables, etc.

 Assegurança de vida temporal o de risc

Aquesta protecció està pensada per a les persones que tenen professions de risc durant uns anys a la seva vida. Un exemple seria l’inici d’un projecte professional en un altre país. 

Si et trobes en una situació similar i t’interessa aquest producte, coneix quines són les seves característiques generals (a concretar segons la companyia asseguradora):

 •       La cobertura d’aquesta pòlissa es limita a uns anys concrets i queda reflectit al contracte. Acostuma a ser un període que es pot anar renovant.
 •       La prima d’una assegurança de vida temporal també queda limitada a uns anys concrets.
 •       Fora d’aquests anys, la cobertura de l’assegurança queda sense efecte.

Cal remarcar que són uns productes fets a mida, i és lògic que així sigui: les circumstàncies per les quals es pot contractar una assegurança amb aquesta cobertura són molt diverses.

Assegurança de vida i malalties greus

Solen cobrir, a banda del decés, algunes de les malalties greus en homes i dones: l’infart de miocardi o el càncer de mama, per exemple. 

En aquestes cobertures podràs trobar la garantia afegida d’un pagament específic, en cas de malaltia greu. Així, davant d’una circumstància ben difícil, la família queda protegida econòmicament.

Donat el tipus de producte que tenen, algunes assegurances de vida i malalties greus compten amb altres serveis relacionats: tests de vida saludable, assessorament mèdic sobre malalties cròniques, tests genètics, etc.

Assegurança de vida i jubilació

Aquesta assegurança de vida està pensada per a aquelles persones que volen anar reunint un complement econòmic de cara al moment de la seva jubilació

Contractar una assegurança de vida com aquesta implica comptar amb una quantitat assegurada en cas de mort, lògicament. Però també es paga la quantitat acumulada (en funció dels termes del contracte) en el moment de la jubilació.

Aquest producte és força popular, i hi ha moltes persones que es decanten per una assegurança de caràcter mixt com aquesta. La seva protecció és molt àmplia, perquè signant una pòlissa de vida i jubilació les cobertures són, generalment, dues: mort i jubilació.

 Assegurança de vida i estalvi 

Aquest és un producte en què les asseguradores combinen l’estalvi amb una assegurança de vida. Et trobaràs que certes companyies l’anomenen assegurança de vida i supervivència.

Què vol dir? Primer, que tindries una quantitat com a suma assegurada, que seria reemborsable si un dia ja no hi ets. Segon, que al llarg del contracte va acumulant-se una quantitat que es pot recuperar en un moment determinat.

Està pensada perquè en un futur puguis disposar d’un capital just quan més ho necessites: l’educació dels fills, un habitatge, etc.

L’assegurança de vida i estalvi també és un producte mixt.

Com veus, les assegurances de vida, en general, poden tenir diversos complements per triar. 

Consells importants a l’hora de subscriure una pòlissa de vida

Bàsicament, són dos els consells que voldríem donar-te, en el moment de formalitzar l’assegurança ideal per a tu.

Emplenar escrupolosament l’apartat de dades

Donat que, en cas de decés, la companyia ha de ratificar les dades oficials amb les quals apareix l’assegurat en el contracte de l’assegurança. Si alguna d’aquestes dades no coincideix, poden sorgir problemes. 

Per tant, les dades reflectides com ara el nom de l’assegurat i dels beneficiaris han de ser les que consten en els registres oficials, com la partida de naixement, entre d’altres.

Si els beneficiaris són tots menors, designa un tutor

Un familiar o persona de molta confiança hauria d’aparèixer a la teva pòlissa com a tutor o tutora dels petits. Aquesta qüestió és molt important: si hi ha el fet inesperat de mort i els beneficiaris són menors sense tutor declarat, podrien sorgir problemes.

Som Assegur, una companyia d’assegurances andorrana, i la nostra especialitat són les persones. Consulta tot allò que necessitis saber sobre la teva assegurança de vida. Estem per atendre’t, estem per ajudar-te; estem al teu costat.

Què cobreixen les assegurances de vida? | T’ho expliquem tot

Que-cobreixen-les-assegurances-de-vida-Tho-expliquem-tot

Prendre consciència de la vulnerabilitat de l’ésser humà és un símptoma de maduresa, i un gest d’amor sense cap mena de dubte. No som eterns, això està clar, i ens costa pensar en el fet que un dia no hi serem. Ara bé, de tant en tant passen coses al nostre voltant que ens colpegen amb una realitat crua, i és llavors quan pensem en una assegurança de vida, les seves cobertures, i coses de l’estil. En aquest sentit, saber què cobreix una assegurança d’aquest tipus és una qüestió que hem de resoldre abans de contractar-la. A continuació resolem alguns dubtes que et poden sorgir al respecte.

Per què és necessària una assegurança de vida?

No t’ha passat mai que, tot esperant els resultats d’una revisió mèdica, et poses a pensar en un desenllaç tràgic? I, sortosament, la majoria de vegades aquesta ‘pel·lícula’ que crees queda enrere, i ja no hi penses més. Plantejar-se la mort com un escenari possible no hauria d’esdevenir traumàtic ni tabú. No es tracta de parlar del tema dinant amb la família, però tenir un pla preparat per si passa, a més de ser una bona idea, és molt fàcil! I aquest pla exigeix una bona assegurança de vida.

Segur que t’ha passat pel cap: «Un cop jo no hi sigui, què més em dona el que passi al món dels vius?». Doncs depèn del que deixis enrere. Si penses en la tristesa, en el buit que deixa una persona estimada, i a més sumes els problemes que poden esdevenir si qui manca és el puntal de la família, qui aportava els principals ingressos a la llar i el responsable en més o menys quantitat de les càrregues econòmiques… Queda clar que el que es deixa és quelcom a tenir present.

Quants projectes d’estudis, per exemple, deuen haver quedat sense realitzar perquè el pare o la mare han mort, o han patit una malaltia greu que ha minvat de manera important els ingressos a casa? Això pot passar, i de fet passa molt sovint. Podem preveure-ho? Podem cobrir aquest risc? Ens podem avançar a aquest cop de mala sort? La resposta és que sí, amb una assegurança de vida.

La clau de la tranquil·litat: l’anticipació

Anticipar-se a la desgràcia no té per què ser desagradable, i encara que no estiguem acostumats a la gestió de catàstrofes, existeixen alguns petits gestos que poden fer més suportables les conseqüències. Ens referim a la contractació d’una assegurança de vida que, segons les prestacions contractades, ajuden a enfrontar situacions de malaltia greu, invalidesa, i fins i tot la mort. Les asseguradores ja fa dècades que es dediquen a prevenir les conseqüències de tota mena de desgràcies i riscos. I la mort és el risc més popular, és la pèrdua personal més greu i, per tant, ha d’estar coberta.

Les assegurances de vida estan dissenyades per pagar al beneficiari de la pòlissa o contracte una quantitat econòmica en cas de mort, malaltia greu o invalidesa. En el contracte que signes a l’hora de formalitzar una assegurança de vida, hi ha moltes paraules que sonen estranyes i que normalment no utilitzes per expressar-te. Per exemple, uns dels conceptes cabdals per entendre aquesta assegurança són les cobertures.

que-cobreixen-les-assegurances-de-vida-t-ho-expliquem-tot-3

Què significa cobertura?

Si ho penses bé, ja quasi ho tens. Cobrir: protegir alguna cosa, com el paraigua amb la pluja, el barret davant el sol, les ulleres de sol amb les radiacions i la llum… La cobertura en una assegurança no és més que allò que protegirem. I segons les proteccions, juntament amb altres paràmetres, sabrem quan ens costa (prima) l’assegurança en si. En aquest cas, en l’assegurança de vida, la intenció és protegir al que definim com a beneficiari, amb una compensació econòmica davant la circumstància de la nostra mort, malaltia greu o invalidesa.

Et posen uns exemples: «tinc molta por a morir-me i que els meus fills no puguin accedir a estudis universitaris», o «m’espanta saber com podran pagar la hipoteca de casa» (assegurança de vida per hipoteca). Cobrirem, doncs, el risc de mort. També ens pot preocupar un escenari on una malaltia greu i de llarga recuperació malmeti el dia a dia de la família. En aquest cas, demanarem cobertura de malaltia greu. El mateix si es dona la desgràcia d’una invalidesa, i així ens podem centrar en la recuperació i no en els maldecaps econòmics.

Quina és la quantitat que pagarà l’asseguradora?

El millor de tot seria que mai s’hagués d’executar el pacte amb l’asseguradora, però arribat el moment, pòlissa en mà, la quantitat assegurada que consta al contracte s’abonarà en un compte corrent a nom del beneficiari. Tu pots triar la quantitat que percebran els qui et sobrevisquin i s’especifica sempre en el contracte d’assegurança de vida. Pensa, però, que això fa variar el preu o prima.

Qui és el beneficiari d’una assegurança de vida?

Qui rep la contraprestació econòmica és qui s’anomena beneficiari en l’assegurança de vida, i es defineix perfectament a la pòlissa. Pot ser qualsevol, i no cal que hi hagi relació de parentesc ni  consanguinitat: tu tries qui ha de ser, i les raons són privades.

«Si contracto una assegurança de vida a Andorra, cal que el beneficiari la cobri a Andorra?» Ja sabem que no tothom té un compte a Andorra, doncs tot i els avenços en matèria de transparència i fiscalitat, Andorra continua essent una plaça offshore. Si els teus beneficiaris resideixen en un altre país o jurisdicció, se’ls enviarà la liquidació sense problema; només cal que ho tinguin en compte en l’àmbit fiscal en la seva declaració anual d’impostos.

Què necessito per contractar una assegurança de vida?

Les dades que es demanen per fer un pressupost per a una assegurança de vida no són gaires. Les més importants: edat, sexe, alçada, pes… Amb un parell de detalls més, ja pots saber quan costa viure una mica més tranquil. Tingues en compte, però, que factors referents al teu estat de salut poden comportar un encariment a l’hora de contractar l’assegurança. I si estàs pensant amagar-ho a la companyia, no t’ho recomanem; podria derivar en problemes en el cobrament o, fins i tot, anul·lar el compromís de pagament per part de l’asseguradora. Seria, precisament, una causa de nul·litat en el contracte de l’assegurança de vida.

Però per formalitzar-la, a Andorra no es demana residència fiscal al Principat. Malgrat això, el pagament de la quota o prima s’efectua per domiciliació bancària en una entitat del país.

que-cobreixen-les-assegurances-de-vida-t-ho-expliquem-tot-4

Què més puc fer davant aquest risc?

Un cop acceptes la teva vulnerabilitat, segur que se t’acudeixen altres gestos per augmentar la teva longevitat:

Tampoc no ens hem d’obsessionar donant-li voltes a la idea d’una desgràcia tan gran, però mirar cap a una altra banda no farà desaparèixer el risc que ens pugui passar alguna cosa. I avançar-se a un sinistre d’aquest tipus no t’ha de fer gaudir menys de la vida, ans al contrari: hem d’aprofitar al màxim els moments i prendre mesures per a no angoixar-nos si la desgràcia ens cau a casa nostra.

Recomanacions finals

Abans de signar una assegurança de vida, et recomanem llegir bé el que signes:

 • Revisa que la quantitat econòmica pactada sigui la que has triat.
 • Que el beneficiari estigui ben identificat.
 • Comprova les cobertures: mort, malaltia greu i invalidesa. Totes tres, només dues, o simplement el decés… Depèn de l’asseguradora amb la qual treballis.
 • Molta atenció a les exempcions: suïcidis en el primer any, malalties definides no declarades… També un punt a definir per la companyia d’assegurances.

Desitjar que els teus segueixin el seu camí quan tu no hi siguis és un acte d’amor i d’altruisme. Per fer-ho possible, l’assegurança de vida és una eina indispensable. La decisió és només teva, i la contractació et portarà uns minuts.

Si et poses el casc quan puges a la moto, et lligues el cinturó de seguretat al cotxe, no travesses la carretera en vermell i et mires periòdicament els nivells de colesterol, això vol dir que et preocupa la supervivència i el futur. Estàs a només a una signatura de guanyar en tranquil·litat. Consulta les nostres assegurances, i gaudeix d’un servei pioner a Andorra, més ràpid, més senzill i en línia.

La meditación puede mejorar tu capacidad de concentración y atención

La-meditacion-puede-mejorar-tu-capacidad-de-concentracion-y-atencion

 

Puede suceder que, de pronto, haya ciertos datos que se te puedan haber olvidado, o que te olvides de desconectar la plancha. Esto suele ocurrir más de lo que se piensa. Y, en la mayoría de ocasiones, suele estar relacionado con la falta de atención e, incluso, con el estrés. Pero para solucionar este problema, muchos recurren a la meditación.

Incluso hay expertos que defienden que eventos importantes y estresantes de nuestra vida pueden quedarse en nuestra memoria, ya que son importantes para nuestro aprendizaje y la configuración del “yo”.  Ahora bien, la falta de atención y concentración puede causar dificultades como olvidar fechas importantes o realizar pagos. En este post te mostramos todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y las bondades de la meditación.

La concentración, un elemento esencial en la vida diaria

Casi la totalidad de actividades que hacemos en el día a día necesita de una concentración, ya sea leer, trabajar, conversar, etc. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos perder la concentración o distraernos con facilidad.

La concentración es el uso de nuestros recursos cognitivos hacia algo concreto y manteniéndolo en tiempo suficiente. Concentrarse en una tarea hace que nuestra mente se enfoque exclusivamente en esa tarea y hace que la superemos satisfactoriamente.  El hecho de desconcentrarse provoca que tardemos más en ejecutar una tarea.

Esto puede ser un problema puntual o puede alargarse creando conflictos en el ámbito profesional como personal.

A la hora de concentrarse, entra en juego la motivación que exista por esa actividad, aunque pueden darse otros motivos:

 • Las distracciones. El entorno puede provocar que perdamos el “hilo”, pues los estímulos que recibamos afectarán a la concentración.
 • Preocupaciones. Tener la mente ocupada en problemas o pensamientos negativos puede suponer dificultades para centrarnos y monopolizar la atención a una única tarea.
 • Hacer varias cosas a la vez. Cuando no gestionamos bien el tiempo y necesitamos hacer todo a la vez, los resultados pueden ser contraproducentes, ya que diversificaremos la atención y las fuerzas en varias tareas que posiblemente no terminemos.
 • Cansancio. No dormir lo suficiente hace mella en nuestra capacidad de concentración.
 • La ansiedad, estrés, depresión o desequilibrio general. Algunos de estos hechos hacen que concentrarse en la tarea se convierta en una odisea.

¿Qué es la meditación?

Meditar no es únicamente reducir el estrés, también mejora de forma notable la memoria y es un buen ejercicio para preparar el cerebro para el estudio y aumentar la capacidad de concentración.

La ciencia ha demostrado que meditar es incluso mejor que los ejercicios mnemotécnicos. Y es muy recomendable en caso de sobreesfuerzo, como puede ser el estudio de oposiciones, para la universidad o en empleos, donde es necesario memorizar y estar pendiente de muchos datos y acciones.

La meditación se realizaba ya en culturas orientales desde hace siglos, aunque es relativamente nueva en Occidente, por lo que todavía se desconoce todo lo que se puede llegar a conseguir mediante su ejercitación.

Beneficios de la meditación

Varios estudios han demostrado que es una práctica bastante efectiva para estimular la capacidad atencional. Esto es debido a dos motivos esenciales: la atención plena del momento presente y dejar la mente descansar.

Entre los beneficios que nos ofrece la meditación:

Potencia nuestra memoria

La mejor técnica para aumentar la capacidad de retener información es la meditación, según los últimos estudios científicos. En concreto, el yoga y la meditación aumentan las habilidades de memoria visual-espacial.

Aumenta la concentración

Pasar largas horas de estudio sin tiempo para relajarnos es contraproducente. El tiempo de ocio es importante y más beneficio supone si potencia nuestra capacidad de aprendizaje. Se ha demostrado que estudiar tras meditar mejora el rendimiento y aumenta de forma notable la capacidad de concentración.

Reduce el estrés

Como en el ejercicio, meditar, aunque sean 5 minutos al día, reduce los niveles de estrés. La actividad aumenta la producción de dopamina y serotonina en el cerebro, vinculadas con el placer y el bienestar.

Mejora las conexiones

La capacidad para relacionar conceptos, la comprensión lectora y la facilidad para elaborar esquemas aumentan cuando realizamos meditación. La causa es que aumentan los factores neurotróficos, esenciales para las conexiones neuronales.

¿Cómo ayuda la meditación a mejorar la concentración?

La meditación se puede realizar también en entornos con muchas distracciones (estímulos visuales, sonoros, etc.) y se pueda mantener la concentración. Si se hace de manera continuada, los resultados son beneficiosos.

Para comenzar, relajar la mente en sesiones de meditación se traslada al cuerpo, mejorando el estado de salud general y la sensación de bienestar. Además, fomenta la creatividad y mejora la motivación.

Para concentrarnos de manera correcta, es necesario haber liberado el estrés y tener nuestras capacidades en buen estado. De esta manera, podremos estudiar, trabajar o ejecutar tareas diarias con un buen rendimiento.

Cuando meditamos, llevamos la mente a un estado profundo de concentración usando la relajación. Y existen varias maneras de lograrlo.

Podemos encontrar diversas técnicas de meditación y cada persona tiene que encontrar la que mejor sirva para él. Como norma general, se recomienda empezar a meditar en un espacio totalmente tranquilo donde podamos no ser molestados. Una vez allí, podemos fijar la mirada en un único punto, emplear música o sonidos especiales, así como efectuar posturas que fomenten la relajación. Por supuesto, nunca nos debemos de olvidar la importancia de la respiración.

Mindfulness o conciencia plena

En los últimos años, se han publicado varios artículos científicos que demuestran que meditar logra la autoconciencia, la memoria, la empatía, la capacidad de aprendizaje y la creatividad. Una de las investigaciones efectuada por el grupo de psiquiatría del Hospital General de Massachusetts, comprobó que la meditación se suele vincular con la sensación de tranquilidad y relajación física, pero también da beneficios cognitivos y psicológicos que permanecen a lo largo del día.

Los investigadores encontraron un aumento en la densidad de la masa gris en el hipocampo, área esencial para la memoria y el aprendizaje, así como en estructuras vinculadas con la compasión, la autoconciencia y la introspección.

El mindfulness o conciencia plena es una práctica milenaria que tiene su base en el budismo y la filosofía zen. Se trata de darse cuenta de lo que uno siente en cada momento y no sentirse diferente. Básicamente, consiste en concentrarse en una imagen, sonido o la propia respiración. Aunque parece muy sencillo en un principio, la verdad es que esta práctica requiere ejercitar partes del cerebro que ayudan a la atención. Otros estudios en Estados Unidos han realizado estudios con niños de 4 años y la meditación comprobando tras varias semanas que los pequeños mejoran su atención en clase, aumenta su concentración y son más creativos.

¿Cómo comenzar a meditar?

Para comenzar a practicar la técnica de meditación, solo tenemos que ponernos la ropa adecuada, que nos haga sentir cómodos y sentarnos de forma confortable. En el caso del Mindfulness, también concentrarnos en la respiración.

Una vez concentrados, es conveniente catalogar las distracciones que llegan a nosotros, puesto que la clave no es dejar la mente en blanco, sino aprender a redirigir las distracciones como si fuese algo natural y volver a centrarnos en la respiración.

Gracias a la atención plena, podemos gestionar las emociones y aprender a enfrentarnos a todas las situaciones de la vida de manera más consciente. Aunque también podremos desarrollar la inteligencia emocional, mejorar las relaciones sociales e interpersonales, potenciar la creatividad o mejorar los problemas relacionados con el sueño como es el insomnio. Sin olvidarnos de que ejercita la memoria a corto plazo y procesos mentales para asociar el conocimiento nuevo con el que ya poseíamos y reducir, de modo considerable, el estrés.

Como norma general, las primeras sesiones de esta disciplina se realizan contando con la ayuda de un guía o experto, que nos ayudarán a comprender cómo nos sentimos, lo que sucede y darnos herramientas para poder conseguir avanzar en el proceso. Lo ideal es continuar practicándolo de manera habitual hasta que seamos capaces de encontrar el camino y conectar con el presente para vivir de manera plena nuestras vidas.

En Assegur te damos los mejores consejos para reducir el estrés y mejorar los procesos de atención por medio de la concentración.

¿Es obligatorio contratar un seguro de vida en Andorra?

contratar un seguro de vida en Andorra

Un seguro de vida en Andorra no es obligatorio, por el hecho de tener una o varias propiedades. Esto significa que la legislación vigente en 2022, en nuestro Principado, no establece que debas disponer de este seguro.

No obstante, existen ventajas de las que puedes disfrutar si contratas un seguro de vida:

 • Protegen tu patrimonio. 
 • Aportan tranquilidad y seguridad a toda la familia.
 • Te dan la posibilidad de agregar otro tipo de coberturas: salud, coche, hogar, etc.
 • Facilitan gestiones administrativas y de asesoramiento.

Entonces… ¿Puedes tener una vivienda y no contratar un seguro de vida? La respuesta es que sí pero, en la práctica, esta es una situación poco frecuente. Te explicamos por qué. Pero, antes, te aclararemos lo que sí es obligatorio: tener un seguro de hogar

¿Por qué un seguro de vida en Andorra no es obligatorio, y un seguro de hogar sí lo es?

La ley andorrana de arrendamientos de fincas urbanas establece la obligatoriedad de tener suscrita una póliza:

 • Si eres propietario y alquilas la casa o el apartamento.
 • Si eres inquilino de un inmueble.

En Andorra, la legislación también establece que un seguro de hogar debe ser requisito indispensable para contratar una hipoteca.

Por lo tanto, puedes comprobar cómo, de lo que se trata, es de proteger la propiedad, y especialmente la responsabilidad civil por daños causados a una persona; un incendio, por ejemplo. Es, básicamente, este último el motivo por el que existe la obligación sobre las coberturas para el hogar.

La cobertura de un seguro de vida en Andorra, en cambio, protege a la persona o personas que han adquirido el inmueble. Así, el seguro se activa en caso de deceso, incapacidad, enfermedad grave, etc. Por esta razón, se considera que la contratación de una póliza como esta no debe ser una imposición legal; es y debe ser una decisión personal.

La ley no obliga a tener un seguro de vida en Andorra, pero los bancos sí

Ahora ya sabes que la legislación en Andorra no obliga a tener un seguro de este tipo. Pero puede acabar en una imposición, en la mayor parte de los casos, por la vía bancaria. La realidad es que, en un porcentaje alto, las adquisiciones de viviendas se materializan gracias a las hipotecas. 

Naturalmente, estas entidades financieras van a establecer, para sus productos, unas condiciones económicas y también requisitos de otra naturaleza. Y contratar un seguro de vida en Andorra puede ser una de estas condiciones.

Cabe esperar que el número de propietarios que no va a contratar esta cobertura de vida va a ser reducido, contemplando todos los supuestos. Así las cosas, los bancos te pueden exigir que tengas contratada una póliza que cubra eventualidades bien complejas. Ahora bien, no es aceptable que te impongan contratar su propio seguro. Esto significa que deberías poder elegir un seguro de vida contratado en el Principado, pero que haya sido elegido por ti.

Elegir un seguro de vida para proteger tus intereses presentes y futuros

Llegados a este punto, es lógico concluir que probablemente te veas en la obligación “de facto” de contratar un seguro de vida. Esta cuestión la vamos a abordar a continuación, porque nos parece que existe una lectura muy positiva de esta realidad. Lejos de representar una imposición, puedes conseguir que esta protección te aporte grandes ventajas

Ventajas económicas por las que es aconsejable contratar un seguro de vida en Andorra

La situación económica de las familias que compran una vivienda suele presentar el siguiente punto débil: si a uno de los cónyuges le ocurre algo, el otro tendrá dificultades para afrontar el pago de la hipoteca. Otras obligaciones económicas se suman a la situación sobrevenida, y por eso tener resuelto este asunto es clave. Si, además, tienes hijos o personas dependientes a tu cargo, contar con un buen seguro de vida tiene todo el sentido.

Puede garantizar hasta la liquidación total de la hipoteca

Es fácil imaginar que en un matrimonio con hijos la situación puede ser más acusada. Y si ocurre que los pequeños se quedan sin los dos progenitores, como consecuencia de un accidente, pueden acabar perdiendo su hogar. Somos conscientes de que cuesta ponerse en esta situación terrible, pero un buen seguro de vida sería aquí la ayuda más preciada.

En momentos tan desafortunados, el seguro puede llegar a cubrir la cancelación total de la hipoteca. 

Y es que las compañías de seguros de confianza, a través de sus coberturas, representan la diferencia entre el desamparo o el alivio y la solución. Muchos problemas económicos desaparecen de la vida de las personas, y en momentos así, gracias a los seguros.

En caso de tener profesiones de alto riesgo, una póliza de vida es una garantía

Puedes contratar coberturas que protejan tu patrimonio, presente y futuro, en el caso de accidente grave e incapacidad. En el supuesto de accidente laboral, este tipo de seguros garantizan un ingreso mensual muy necesario. Si tu profesión es de alto riesgo, plantéate seriamente un seguro de esta índole. Representa una excelente opción que permite mantener una calidad de vida digna, que toda la familia va a agradecer.

Existen seguros de vida en Andorra que dan cobertura en caso de enfermedad

Sería un caso similar al mencionado en el párrafo anterior: una enfermedad grave e incapacitante bien puede privar a un progenitor de una vida laboral plena. Si uno de los miembros cae enfermo y deja de trabajar, existen seguros de vida en Andorra que también cubren esta dificultad con una cuantía mensual. 

Ventajas emocionales y psicológicas que te aporta este producto

Fíjate que es fácil de imaginar la situación que se vive en una familia, cuando ocurre un hecho desgraciado: todo el mundo queda embargado por la pena, la tristeza y el dolor.

En este sentido, tener una cobertura sobre decesos y enfermedades graves va a ser una gran ayuda emocional y psicológica: ayuda con las gestiones funerarias, el papeleo o tramitaciones, las atenciones telefónicas, las dudas ante esta nueva situación… Toda esta angustia desaparece en esos momentos delicados; los asuntos quedan resueltos eficientemente, gracias a los gestores del seguro y su equipo asesor.

Disponer del seguro para no utilizarlo en mucho tiempo, también es una feliz ventaja

Efectivamente, es positivo, incluso en las situaciones más deseables y habituales: que en muchísimos años no pase absolutamente nada. Nosotros siempre te recomendaremos y te animaremos a disfrutar de esta gran tranquilidad y sosiego. Tener una póliza de vida con las coberturas ideales para ti, te proporcionará una sensación de seguridad familiar muy necesaria en estos tiempos.

Ya puedes imaginar la serenidad que proporciona tenerlo todo organizado y en orden; la mejor manera de velar por el bienestar de todos, especialmente la de los más pequeños y vulnerables de la familia.

Ventajas relacionadas con la planificación familiar futura

Desde luego, esta es otra de las grandes ventajas, ya que una protección como esta es muy necesaria y aconsejable, con el pasar de los años. Te interesa saber que con una edad menos avanzada decidir contratar una de estas pólizas es la situación ideal: tendrás más posibilidades de conseguir unas buenas prestaciones y negociar condiciones ventajosas de cara al futuro. 

Además, los requisitos de salud y el resto de condicionantes no van a ser tan exigentes, cuando todavía eres joven. Representa una tarea que planificas con inteligencia hoy, en condiciones ventajosas. Así, este aspecto familiar queda resuelto de cara al futuro. 

Ventajas prácticas, considerando la obligatoriedad de otros seguros en Andorra

Inicialmente, nos referíamos a esta cuestión: los seguros de hogar en Andorra sí son obligatorios por ley. Partiendo de esta base, en el momento de contratar esta póliza porque compras un piso, plantéate otras coberturas. En nuestro país vas a encontrar compañías aseguradoras de gran prestigio que pueden ofrecerte una protección integral: cobertura de vida, plan de pensiones, seguro de viajes, dispositivos electrónicos, auto, etc. Puedes encontrar, incluso, seguros diseñados para tu situación específica. 

Finalmente, recordarte que es muy conveniente que la contratación de estas pólizas sea en una aseguradora de nuestro Principado, por diversos motivos:

 • Conocimiento de la legislación andorrana.
 • Proximidad, trato personalizado y todas las dudas atendidas.
 • Experiencia en temas laborales, de salud y sus novedades en el 2022.
 • Estrecha colaboración con entidades financieras del Principado.

Nuestras oficinas Assegur, en Andorra, se ponen a tu disposición para proporcionarte toda la información sobre seguros de vida que necesites. Te esperamos.

Alergia primaveral: síntomas y tratamientos

Alergia-primaveral-sintomas-y-tratamientos
La primavera, la sangre altera, pero también las alergias. En particular, las que están relacionadas con el polen. Las personas afectadas por la polinosis o alergia primaveral se cuentan en millones y son, sobre todo, las que viven en entornos urbanos, donde el polen se combina con la contaminación. Si eres una de ellas o crees serlo, ¡hoy hablamos de cuáles son los síntomas y qué puedes hacer para calmar esta incómoda alergia!

¿Por qué se producen las alergias?

Factores como la contaminación, el cambio climático o la protección que obtenemos con las vacunas están incrementando el número de alergias en todo el mundo. Esta situación hace que sea necesario entender por qué sucede y qué medios tenemos a nuestro alcance para reducir cómo nos afecta en el día a día. Hay que tener en cuenta que, al tratarse de una alergia, no es posible que desaparezca. Lo único que podemos hacer es reducir la sintomatología.
¿Y por qué es esta la única opción? Porque las alergias son una respuesta inmunológica ante una sustancia que nuestro cuerpo considera como extraña. Mientras que para algunas personas no supone ningún problema, para otras desencadena una respuesta con síntomas que pueden ir de leves hasta muy graves y que, de no tratarse, podrían llegar a poner en riesgo la vida.
Dicho de otro modo, la alergia tiene su origen en la persona que la padece y no en aquello que la produce. Existen todo tipo de alergias; a las plantas, a los animales, a alimentos… En el caso de la alergia primaveral, el elemento que desencadena la reacción es el polen.
¿Y este qué es? Una partícula diminuta que emiten las flores masculinas para que a través del aire o con la ayuda de los insectos llegan a las femeninas para fecundarlas. Pero cuál es el problema, que una sola planta puede llegar a producir miles de granos de polen que se encuentran en el ambiente, aunque no podamos verlos.
En nuestro país, hay más de 12.000 especies diferentes y los tipos de alergia varían en función de la zona geográfica. Así, hay una mayor sensibilidad en el norte y en el centro de España, mientras que en el litoral, el principal problema es un tipo de maleza y, al sur, el polen de los olivos.
Hay que mencionar también que las alergias se ven afectadas por la climatología. Cuanta mayor sequedad haya en el ambiente, peor será la sintomatología de la alergia primaveral. Si se producen lluvias, esta reduce la concentración de polen en el ambiente, por lo que los síntomas en quienes padecen la alergia, se reducen.

Sintomatología de la alergia primaveral

Tanto si padeces alergia como si crees tenerla o si eres de las personas afortunadas que nunca se han visto afectadas por ella, es bastante probable que conozcas cuál es la sintomatología. Pero dado que aquí hemos venido a hablar de la alergia primaveral, a continuación te dejamos cuáles son los síntomas más habituales. 

Conjuntivitis

La conjuntivitis es una inflamación, y también una infección, que se produce en la membrana conjuntiva y transparente, que es la que recubre el párpado y la zona blanca de nuestros ojos. Cuando se produce esta inflamación, los vasos sanguíneos se irritan y se vuelven más visibles, de ahí que la parte blanca se vuelve rosa o roja, en función del nivel de irritación o inflamación que haya.
Además de por reacciones alérgicas, también se produce a consecuencia de bacterias y virus. Si bien resulta bastante molesta y es un pez que se muerde la cola porque pica y tendemos a rascarnos, no afecta a la visión. Si se debe a la alergia primaveral, no resulta contagiosa, tal y como sucede cuando se debe a una bacteria o un virus.

Picores

Tal y como acabamos de mencionar, el picor está presente en la sintomatología de la alergia primaveral. Pero no únicamente en los ojos, sino también en la nariz, la garganta y el paladar. La reacción que se produce en el sistema inmunológico al entrar en contacto con el polen es que produce anticuerpos, y dicha reacción suele equivaler a la inflamación de los pulmones, de los senos nasales y de la garganta. Esta inflamación, igual que en los ojos, es la que produce las molestias y los picores.

Estornudos y congestión nasal

La inflamación de los senos nasales provoca a su vez el goteo de la nariz, ya que es una respuesta inmediata del organismo. La finalidad de este moco es limpiar todo el tracto respiratorio de gérmenes, entre los que se encontraría el polen, de manera que se bloquee su acceso a los pulmones. Lo mismo sucede con los estornudos, que se producen para eliminar lo que causa la irritación.

Dificultar para respirar

Cuando la sintomatología se agrava, puede aparecer la tos y los problemas respiratorios, así como los pitidos. El polen causa finalmente la inflamación de los bronquios y los alvéolos; al contraerse las vías respiratorias, aparecen las sibilancias.

¿Cómo puedo frenar la alergia primaveral?

Como ya indicamos, las alergias no pueden evitarse, por ser una condición de nuestro organismo. Lo que sí se puede hacer es tomar medidas para paliar sus efectos y reducir, así, la reacción que se produce en el cuerpo. Estas medidas son concretamente dos:

Inmunoterapia

La inmunoterapia hace referencia a la vacunación. Por vía cutánea, generalmente, pero también sublingual, se administra una pequeña dosis del elemento que provoca la alergia. En este caso, del polen. Esta dosis va aumentando progresivamente hasta llegar a un máximo concreto. De esta manera, el sistema inmunitario va incrementando la tolerancia al alérgeno.
En la actualidad, se considera el único tratamiento realmente eficaz, aunque depende de la persona. El motivo por el que no suele funcionar es su duración. Se requiere entre 3 y 5 años de vacunaciones frecuentes, lo que lleva a que una parte considerable de quienes comienzan el tratamiento, no lo finalicen.

Antihistamínicos

Los antihistamínicos son medicamentos que bloquean la acción de la histamina, que es la sustancia que segrega el organismo y la que nos produce todos los síntomas de la irritación. Esta, además, modifica los jugos gástricos y los ciclos del sueño. Existen diferentes tipos de antihistamínicos que, por lo general, suelen provocar somnolencia, pero la reacción y los efectos pueden variar de una persona a otra.
Así mismo, existen también productos que ayudan con la descongestión nasal, aunque se recomienda consultar con profesionales, tanto de medicina como de farmacia.

Trucos que pueden ayudarte a reducir los síntomas

Uses medicamentos para la alergia primaveral o no, nunca está de más tomar ciertas precauciones, aun cuando tus síntomas tiendan a ser leves. ¡Aquí te dejamos algunas recomendaciones para tu día a día!

Protege tu hogar

Algo tan simple como mantener cerradas las puertas y las ventanas cuando se inicia la primavera puede ayudar a reducir la alergia primaveral. Para ventilar la vivienda, bastan diez minutos para que se renueve el aire al comienzo del día. Lo mismo tendrás que hacer si te desplazas en coche.

Evita las horas de polinización

Por si no lo sabías, los niveles de polen son más elevados durante el amanecer y el atardecer. Por lo tanto, salvo que sea expresamente necesario, evita estar en la calle entra las cinco y las diez de la mañana y, por la tarde, entre las siete y las diez. Si sales, te conviene evitar las zonas de jardín.
Si utilizas alguna aplicación o página web para consultar el tiempo, podrás conocer los niveles de polen para cada día. Cuando sea especialmente alto, procura quedarte en casa, así como aquellos días en los que sople el viento.

La ropa en casa

Si has puesto una lavadora y quieres tender fuera para aprovechar el calor o los rayos de sol para que se seque antes, quizás no es una buena idea si padeces alergia primaveral. Al estar el polen en el ambiente, puede fijarse en la tela y causarte una reacción al ponértela.

Protege tu cara

Ahora que nos hemos acostumbrado al uso de mascarillas, son muy interesantes si sufres alergia primaveral. Dado que cubren la nariz y la boca, evitarás el inhalar el polen. Para los ojos, usa gafas de sol.
Esperamos que este artículo te haya sido útil para tu alergia primaveral. Si no quieres perderte este tipo de noticias, ¡síguenos en las redes sociales!

¿Cuáles son los beneficios y efectos del manganeso?

¿Cuales-son-los-beneficios-y-efectos-del-manganeso

El manganeso pertenece al grupo de los oligoelementos y es vital para el cuerpo humano, aunque solo es necesario en cantidades pequeñas en el cuerpo humano. Por eso, en Assegur te vamos a detallar los beneficios y efectos del manganeso en nuestro cuerpo.

Este mineral ayuda a diversas funciones corporales donde se incluye el metabolismo del colesterol, aminoácidos, carbohidratos y la glucosa. Igualmente, tiene una función importante en la formación ósea, reducción de la inflamación y la coagulación sanguínea.

¿Qué es el manganeso?

El manganeso (Mn) es un mineral vital para la salud humana y suele estar contenido en las mitocondrias, riñones, hígado, huesos y páncreas. Este elemento está implicado en el metabolismo de lípidos, carbohidratos y aminoácidos, es decir, en la producción de energía. De igual manera ayuda en la formación de tejido óseo, conectivo y nervioso.

Uno de los beneficios y efectos del manganeso es que permite la producción de la enzima manganeso superóxido dismutasa que tiene un papel esencial en la neutralización de radicales libres y protección del daño oxidativo. Igualmente, protege las células de los tóxicos y la inflamación.

El manganeso es necesario en el cuerpo en bajas proporciones y, a pesar de esto, se estima que la mayoría de las personas consumen cantidades muy bajas de manganeso. Además, es un mineral que es absorbido apenas un 6% del total ingerido y es rápidamente eliminado para evitar el exceso de manganeso.

¿Qué beneficios y efectos proporciona el manganeso?

El manganeso tiene múltiples beneficios para nuestro cuerpo:

Sistema óseo y articular

Gracias a su relación con la formación del tejido y los huesos, se usa en productos para protección articular. También se ha empleado en estudios llevados a cabo en mujeres postmenopáusicas combinado con otros minerales como el zinc o el calcio para mejorar la densidad ósea.

Así mismo, las personas con artritis tienen una cantidad baja de manganeso y, con un aporte extra de este mineral, se mejoraría los síntomas. Aunque no hay datos suficientes para demostrar que es 100% efectivo en la osteoartritis. Aunque sí se ha demostrado que, combinado con glucosamina y condroitina, reduce el dolor.

Protección del daño oxidativo

El manganeso forma una enzima antioxidante denominada superóxido dismutasa (SOD). Los elementos antioxidantes protegen el cuerpo de los radicales libres que destruyen y dañan las células del cuerpo.

Estudios demostraron que SOD ayuda a descomponer los superóxidos en partes más pequeñas no dañinas, uno de los radicales libres más peligrosos. En laboratorio se ha demostrado que reduce la inflamación vinculada con la enfermedad inflamatoria intestinal, la pleuresía pulmonar y la psoriasis. Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones para demostrar los beneficios que proporciona al cuerpo humano.

Metabolismo de la glucosa

El manganeso puede reducir los niveles de azúcar en la sangre. En un estudio ejecutado en 2014 en Corea del Sur hallaron que las personas diabéticas tenían niveles muy bajo de manganeso, aunque no está claro si es un factor causal o resultado de la diabetes.

Otro estudio llevado a cabo en ratones, señaló que el manganeso ayuda al páncreas a crear insulina para regular el azúcar en sangre. Tomar complementos de manganeso ayuda a personas con diabetes a producir más insulina de manera natural, aunque se necesitan más investigaciones en humanos.

Curando heridas

Unido a la vitamina K, ayuda a formar coágulos sanguíneos. La coagulación mantiene la sangre en un vaso sanguíneo dañado, siendo esta la primera etapa de la curación en la herida. En definitiva, tener niveles idóneos de manganeso en el cuerpo ayuda a detener la pérdida de sangre cuando la herida está abierta.

¿Qué alimentos son fuente de manganeso?

Hay ciertos alimentos que contienen manganeso en cantidades recomendadas para ayudar al cuerpo:

Nueces

Se consideran muy saludables y contienen una gran cantidad de nutrientes. También entrarían aquí otros frutos secos (piñones, almendras). Tomarlos como aperitivo o parte de ensaladas es una buena forma de aprovechar sus propiedades.

Batata

Está repleta de vitaminas y minerales esenciales, incluido manganeso. Se puede ingerir cruda o cocinarla para incluirla en muchas recetas. Tienen la ventaja que también son buenas para personas con diabetes.

Tofu

Uno de los alimentos más consumidos por los veganos. Cuenta con un alto contenido en proteínas y, aunque no sea tan conocido, también es fuente de manganeso.

Espinacas y otras hortalizas

Contienen una buena cantidad de beneficios para la salud, muchos de ellos contienen este mineral que es sumado a otros nutrientes como el potasio, siendo de ayuda para aquellos que sufren presión arterial alta.

Otra hortaliza beneficiosa es la remolacha gracias a su contenido en clorofila, proteínas, vitamina B6, vitamina C, hierro, calcio, etc. que proporcionan propiedades antioxidantes y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y hepáticas.

Arroz integral

Es una alternativa saludable al arroz blanco y rico en almidón. A diferencia del arroz que consumimos en casa, solo se le ha quitado la capa exterior que no es comestible y conserva el germen íntegro con una capa de salvado, dando así su peculiar color moreno.

Piña

Tiene gran cantidad de valores nutricionales gracias a que es rico en vitaminas B, vitamina C, fibra y minerales. Se puede consumir de muchas formas, aunque la mejor manera es disfrutando de rodajas naturales sin ingredientes adicionales.

Tipos de suplementos dietéticos con manganeso

El manganeso podemos encontrarlo en suplementos multivitamínicos y complementos dietéticos. Estos suplementos contienen variadas formas de manganeso, aunque los científicos no saben a ciencia cierta si una es mejor que otra.

Las personas que deseen comprar suplementos de manganeso se pueden comprar en farmacias y por internet. Las formulaciones típicas contienen:

 • Ascorbato de manganeso.
 • Aminoácidos quelatos de manganeso.
 • Sulfato de manganeso.
 • Gluconato de manganeso.

Aunque cabe destacar que, con una dieta sana y equilibrada, las personas no necesitan aportes extras de manganeso para estar sanas.

¿Qué ocurre si alguien no tiene suficiente manganeso?

Una deficiencia de manganeso no es lo habitual, pero puede ocurrir. Normalmente, un médico recetará suplementos de este mineral o sugerirá tomarlo vía intravenosa si no es absorbido bien por el cuerpo. Los signos de deficiencia de manganeso son:

 • Un crecimiento deteriorado.
 • Anomalías esqueléticas u óseas.
 • Poca tolerancia a la glucosa.
 • Cambios en el metabolismo de grasas y carbohidratos.
 • Problemas de fertilidad.

¿Cuáles son los beneficios y efectos del manganeso en la salud?

Los científicos están estudiando los efectos sobre la salud del manganeso. En algunas de sus investigaciones se ha demostrado que, este mineral combinado con otras vitaminas y minerales, ayudan a una buena formación ósea. Así como para tratar la diabetes, ya que es beneficioso para descomponer azúcares y almidones que consume.

Es poco probable que el manganeso cause efectos secundarios si se ingiere de forma natural. Si se toman suplementos, no se recomienda sobrepasar la cantidad recomendada en la botella, aunque para que provocase daños sería necesario años de exposición.

Si se desea tomar manganeso como complemento, es conveniente consultar al médico y, en caso de padecer efectos secundarios, dejar de tomarlos.

¿Puede el manganeso ser nocivo?

Los estudios no han demostrado que el manganeso en una dieta nutritiva sea nocivo. Sin embargo, hay personas que se han intoxicado por manganeso al consumir agua potable con altas concentraciones de este mineral, así como inhalar grandes cantidades de polvo de manganeso debido a trabajos de minería y soldadura.

Algunos de los síntomas son:

 • Temblores.
 • Espasmos musculares.
 • Obsesión.
 • Insomnio.
 • Problemas auditivos.
 • Dolor de cabeza.
 • Debilidad.

Cambios de estado de ánimo.

Por norma general, una persona saludable no tiene que preocuparse por la sobreexposición al manganeso en alimentos o suplementos. Sin embargo, hay personas que pueden tener cierto riesgo de sufrir una reacción tóxica como son niños, recién nacidos y personas que sufren falta de hierro o afecciones hepáticas.

Como conclusión, no podemos negar los beneficios y efectos del manganeso. Y, a pesar de su toxicidad en altas cantidades, posee un papel fundamental en el funcionamiento corporal, incluido la salud ósea y el procesamiento del azúcar.

La mayoría de las personas poseen cantidades buenas de manganeso en su dieta, pero hay otras que necesitan ingerirlo por medio de suplementos al poseer deficiencias de este mineral en su cuerpo.

Igualmente, puede conllevar a efectos secundarios producidos por la sobreexposición en empleos como la minería o trabajos de soldadura, así como la continua ingesta de agua con altas dosis de manganeso.

¿Por qué es importante un buen descanso para la salud?

¿Por-que-es-importante-un-buen-descanso-para-la-salud

Dormir no solo es placentero, sino que es una necesidad real de nuestro organismo. Normalmente, tendemos a quitarle importancia a dormir lo suficiente por las noches, pero se ha demostrado que existe una relación muy estrecha entre un buen descanso y el bienestar de la salud.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el bienestar total se consigue realizando una dieta equilibrada, haciendo deporte o ejercicio físico y disfrutando de un sueño de calidad y reparador. La falta de descanso repercute directamente en el bienestar de una persona, es por ello que se recomienda dormir al menos unas 7-8 horas al día.

En el caso de los niños, sobre todo aquellos que están en edad escolar, necesitan una cantidad mayor, entre las 10-12 horas de sueño sin interrupción. Puesto que dormir este tiempo les permite mejorar su rendimiento escolar, así como incrementar la capacidad de aprendizaje y la memoria.

Cuando descansamos, el cuerpo se recupera y “resetea”, es decir, el sistema inmune se fortalece, la memoria mejora, se reduce la inflamación del cuerpo, baja la presión sanguínea, la capacidad y concentración mental se incrementa y la energía corporal se recupera.

¿Cómo afecta al cuerpo un correcto descanso?

Se estima que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Es un tiempo importante, pero lo que no sabemos es ¿Qué tiene de importancia dormir? Mucha gente no es consciente de los procesos que tienen lugar en el cerebro y el cuerpo durante ese tiempo de descanso. Y esto conlleva a que no sepan tampoco los beneficios de un descanso óptimo.

La salud física y un buen descanso

El cuerpo se sana y recupera mientras dormimos. El sueño mejora el proceso de reparación del cuerpo, ayudando a reducir la inflamación interna y rejuveneciendo el sistema inmune. Por ello, es esencial dormir bien al menos entre 7 a 8 horas al día, en el caso de los adultos.

A continuación, os presentamos 7 beneficios que tiene dormir bien a nivel corporal:

 • Regeneración de la piel. A raíz de diversos estudios realizados, se ha demostrado que la piel, tras una óptima noche de sueño, se presenta más luminosa y tersa. Además, combate de forma más eficiente los daños producidos por agentes externos como son la contaminación, el sol o el viento.
 • Peor humor. Dormir poco y mal tienen efectos negativos sobre las emociones. Elementos como la baja autoestima, la ansiedad o la depresión son consecuencia de no dormir correctamente durante mucho tiempo. Un buen descanso permite afrontar el día con más energía, positividad y humor.
 • Mantener la forma física. La falta de sueño aumenta la fatiga y puede hacer que aumentemos de peso. Sin embargo, dormir bien mejora el tono muscular y tener un buen rendimiento al día siguiente.
 • Sentidos mermados. Cuando hay cansancio, la capacidad de los sentidos disminuye. Descansar hace que puedas disfrutar más de todo lo que te rodea. Incluso no dormir merma la capacidad dialéctica y hace que el tono de voz sea más cansino y lento.
 • Estrés. Cuando el sueño y su calidad no son suficientes, el estrés se agrava y puede causar otros trastornos a nivel físico como son dolor de cabeza o pesadez, así como consecuencias negativas a nivel mental.
 • Menos posibilidades de enfermar. Un buen descanso reparador tiene efectos positivos sobre el sistema inmunitario, que actuará mejor frente a posibles enfermedades.

 Igualmente, podemos también encontrar beneficios a nivel fisiológico y funcionamiento corporal como son:

 • Cura la inflamación interna. A lo largo del día, el cuerpo sufre inflamaciones a causa del movimiento y el desgaste. Dormir correctamente reduce el riesgo de sufrir afecciones como el Síndrome del Intestino Irritable.
 • Regula la insulina. La insulina es una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre, disminuyendo la posibilidad de sufrir diabetes. Dormir bien se ha demostrado que quema más azúcar en sangre.
 • Disminuye la presión arterial. Ayuda a reducir la posibilidad de desarrollar enfermedades en el sistema cardiovascular. Una alta presión arterial puede tener consecuencias como sufrir trombos o taquicardias.
 • Repara vasos sanguíneos. De este modo, reduce enfermedades de tipo renal, del corazón y accidentes cerebrovasculares.

Para experimentar todos los beneficios del sueño, es recomendable descansar toda la noche. Y, sobre todo, es esencial en personas jóvenes, ya que el sueño profundo ayuda a liberar hormonas del crecimiento que son importantes durante la infancia y la adolescencia.

Control del peso mediante el descanso

Una de las mejoras del sueño es reducir el riesgo de sufrir obesidad. Estudios han demostrado que aquellas personas que duermen durante toda la noche requieren menos calorías al día. Esto es debido a que el sueño mantiene el equilibrio sano de las hormonas que queman las calorías. Algunas de ellas son la leptina, que avisa de que el cuerpo está lleno, y la grelina, que indica cuando el cuerpo tiene hambre.

 

La salud mental y los beneficios del descanso

Dentro de las ventajas de dormir bien está el conseguir una óptima salud mental. Una mala calidad del sueño aumenta el riesgo de sufrir depresión. Se ha demostrado que las personas que padecen insomnio son las más propensas a sufrir depresión y baja autoestima.

Además, el sueño es esencial para la inteligencia emocional y social. Alguien que no duerme lo suficiente no tendrá empatía emocional. Igualmente, dormir mal conlleva a poder sufrir problemas de empatía (reconocer las expresiones y emociones de otras personas), así como la incapacidad para controlar las propias emociones.

En otras palabras, descansar bien supone mantener un óptimo bienestar mental.

El rendimiento y el sueño

Por último, dormir correctamente es importante para conseguir un buen rendimiento en las horas de vigilia. El cerebro se prepara para afrontar el día mientras descansa, formando conexiones neurológicas que ayudan a aprender y recordar la información. En otras palabras, las personas que tienen deficiencia en el sueño tienen más dificultades de ser creativos, concentrarse y razonar.

Incluso aquellas que apenas duermen al día pueden incluso sufrir microsueños, es decir, periodos de tiempo donde el cerebro duerme cuando ha de estar despierto (muchas veces sin darse cuenta). Esto puede ser muy peligroso en situaciones como conducir un coche o trabajar con herramientas que pueden cortar, por ejemplo. Por lo tanto, garantizar un buen descanso por la noche es imprescindible para tu seguridad y de las personas que te rodean.

¿Y cómo conseguir entonces una buena noche de descanso?

Podemos llevar a cabo varias tareas y recomendaciones que pueden ayudar a dormir de forma correcta por las noches, aunque de nada vale si no lo hacemos en un entorno adecuado. Lo importante es usar un colchón cómodo y resistente que nos ayudará a conseguir un descanso tranquilo y profundo. Algunas de las estrategias que podemos realizar para tener un buen descanso:

 • No tener en la habitación aparatos electrónicos o apagarlos antes de acostarnos.
 • No hacer una siesta de más de 20 minutos de duración.
 • Procurar no consumir café o alcohol. Y menos antes de dormir, puesto que son productos que sobreexcitan el cuerpo y dificultan el sueño.
 • Realizar actividad física a lo largo del día (nunca justo antes de dormir).
 • Intentar tener una rutina de sueño (dormir y levantarse todos los días a la misma hora).
 • Evitar comer alimentos y comidas pesadas a lo largo del día. Así mismo, no hacer cenas pesadas durante la noche, ya que obligaremos al estómago a trabajar incluso cuando estemos dormidos.

Como puedes ver, son innumerables los beneficios que podemos obtener si tenemos un buen descanso. Dormir bien tiene múltiples beneficios a nivel físico, mental y emocional. Y esto se traduce en un mejor bienestar de vida. Si no dormimos bien, nuestro cuerpo se resiente y podemos llegar a desarrollar enfermedades mentales y físicas. En Assegur, nos preocupamos por tu salud, por eso te damos las claves para que puedas dormir bien. Sigue nuestros consejos y gana en salud y vida.

 

7 consejos prácticos para contaminar menos en tu día a día

7-consejos-practicos-para-contaminar-menos-en-tu-dia-a-dia

 Tratar de contaminar menos día a día es responsabilidad de todos, si queremos proteger el planeta. Para reducir los efectos globales de la contaminación necesitamos hacer pequeños gestos que implican grandes cambios a medio o largo plazo. Es cierto que cada vez somos más conscientes de ello, pero aún queda mucho trabajo por hacer. ¿Quieres saber cómo puedes contribuir a un mundo más limpio?

Consejos para contaminar menos en tu vida diaria

Contaminar menos es el reto del hombre moderno. Todos queremos dejar huella en el camino, pero no todas las huellas son buenas. Hay manchas que pueden significar la destrucción del planeta. Y no todo es culpa de las grandes fábricas o empresas. Tú también contaminas cada día, dejando un rastro de pequeñas grietas en la ecología. Si quieres contaminar menos para contribuir a la salud del planeta puedes empezar por:

 

Usar el transporte público

Esto no es nada nuevo. Los transportes públicos reducen el número de vehículos privados en las ciudades y, por lo tanto, rebajan las emisiones de CO2. Opta por el tren, el autobús, el metro e incluso la bicicleta o el monopatín eléctrico para tus desplazamientos diarios.

Además, cada vez más ciudades apuestan por la adquisición de vehículos eléctricos, o de baja emisión, en sus flotas de autobuses. Esto es un ejemplo claro del compromiso que los ayuntamientos y gobiernos están asumiendo en los últimos años.

Ten en cuenta que además de estar contribuyendo a reducir la contaminación estás favoreciendo unos hábitos de vida más saludables. Y estos hábitos que benefician a tu salud son doblemente sostenibles.

 

Di adiós a las bolsas de plástico

No solo son contaminantes, sino que además no son biodegradables llegando a tardar hasta unos 150 años en desaparecer. Acostúmbrate a llevar una bolsa de tela, bolsas compostables, cestas de esparto o el carrito de toda la vida para hacer la compra.

Es cierto que cada vez son más las personas que utilizamos bolsas reutilizables. Aun así, el daño que hemos causado durante décadas a nuestros ecosistemas marinos tardará tiempo en solucionarse, si es que lo hace. Así que nada de bajar la guardia: procura llevar siempre tu bolso o bolsa para evitar su uso siempre.

Además de contaminar menos, estarás ahorrando, ya que algunos supermercados y comercios cobran sus bolsas a los clientes.

 

Evita los productos envasados

En este caso, si optas por los alimentos sin envasar, estarás contribuyendo al medio ambiente a través de la reducción de desechos.

Es cierto que este tipo de envases es muy práctico para asegurarnos de que los alimentos que adquirimos se mantienen en buen estado por más tiempo. Pero lo cierto es que, cambiando nuestros hábitos, podemos aumentar el consumo de productos frescos de una manera asumible.

Por ejemplo, planificando tus comidas de forma semanal puedes organizarte fácilmente haciendo dos visitas mensuales al mercado, o comprar en los puestos de frescos en tu supermercado.

La cuestión es modificar nuestras costumbres o rutinas, e ir en camino a una vida más sostenible y respetuosa con el medio ambiente para contaminar menos.

 

Cierra el grifo

Desperdiciamos una cantidad ingente de agua al día. El grifo queda abierto cuando nos duchamos, cuando nos lavamos los dientes o cuando fregamos los platos. No dejes que el agua corra cuando no es necesario.

Si quieres contribuir a frenar la desertificación producida por nuestros hábitos y contrarrestar los efectos de las sequías que venimos padeciendo desde hace años, puedes hacer más.

En los meses de verano se descontrola el consumo de agua. Sabemos que emplearla para actividades lúdicas en verano es habitual: pistolas de agua, batallas de globos de agua, etc. Te pedimos que, incluso en esos momentos, hagas un uso lo más responsable posible y que plantees otras alternativas que puedan ser igual de divertidas.

Por otro lado, es importante que valores de manera objetiva el uso que haces actualmente, y analices las formas de disminuir tu uso del agua. Por ejemplo, puedes sustituir los baños por duchas, e incluso duchas por aseos. O, si vas a comprar alguna planta, elige aquella que requiere menos riego. Puedes llegar a ser un verdadero héroe por el clima.

 

Bombillas LED

Las bombillas de bajo consumo tienen una vida útil 15 veces superior a las tradicionales, las cuales, por cierto, malgastan hasta el 85% de su energía.

El consumo elevado de energía y su menor durabilidad hacen que las bombillas tradicionales sean menos sostenibles. Además, su desecho es contaminante; por ello, debes recordar llevarlas al punto limpio o a puntos de recogida de organizaciones como Ambilamp, que se dedican a su reciclaje.

Te recordamos que, desde el 1 de septiembre de 2021, está prohibida la fabricación y venta de bombillas halógenas en los países pertenecientes a la Unión Europea.

 

Productos locales

Cuanto más lejos sea el origen de un producto mayor será la contaminación generada para su transporte. Opta por los productos locales en tiendas de toda la vida.

El consumo de producto local, además, favorece a la economía de la zona. Por poner un ejemplo, si optas por productos de temporada y de la zona en que resides, estás beneficiando a negocios de tu territorio, y sustentando a familias que viven de esa producción.

Además, como te decíamos, el consumo de combustible será menor.
En alimentación es sencillo de comprobar y comprender. Pero esto también hace referencia a productos de otros tipos, como pueden ser muebles, calzado, ropa, etc.

En nuestro país sigue habiendo industria, aunque cada vez sea menor, y del consumo que hagamos puede depender su supervivencia.

 

Compra en negocios de proximidad

Aunque puede confundirse con el punto anterior, lo cierto es que hace referencia a cuestiones diferentes. Comprar en negocios de proximidad ayuda a combatir la contaminación, ya que se evitan desplazamientos en vehículos, sean propios o públicos.

Sabemos que la oferta que puede haber en nuestros barrios a veces no responde a nuestra necesidad. En estos casos, conviene recordar que un tendero de barrio puede pedir aquello que necesitamos y tal vez no tiene en ese momento. Aquí toca practicar la paciencia. Sí, nos hemos acostumbrado a hacer pedidos online y que lleguen a nuestras casas incluso en el mismo día. Por eso es necesario un cambio de mentalidad. Si naciste antes de los noventa, seguro que recuerdas que los pedidos a distancia eran la excepción, y que si se hacían tardaban al menos una semana en llegar a nuestra casa.

La realidad es que hay tiendas en tu barrio en las que seguro que encuentras lo que necesitas, a veces de mejor calidad y a menor precio, y en las que harán lo posible por atender a tus necesidades si les das la oportunidad.

 

Consumo responsable

Otro cambio que puedes realizar relacionado con el consumo, y que repercute en la contaminación, es el consumo responsable. Aquí nos referimos a realizar una verdadera valoración de la necesidad de hacer compras. Así, antes de comprar un producto, te invitamos a valorar si realmente lo necesitas.

En segundo lugar, si necesitas hacerlo, te proponemos valorar diferentes opciones. Una sería el adquirirlo de segunda mano. De este modo contribuirás a la reutilización.

Otra sería el basar tu decisión en las características del propio producto. Algunas de las variables que son importantes son la forma de producción y su distribución. Sobre la producción, prioriza aquellos elementos que se hayan fabricado en empresas con criterios sostenibles. Y que hayan empleado como materia prima elementos o productos también sostenibles. En las prendas, puedes comprobar estas cuestiones en sus etiquetas, o investigando cómo se realizan estos procesos en las empresas productoras y comercializadoras.

 

Calefacción y aire acondicionado con cabeza

Cierra las ventanas cuando usa la climatización en casa. Los escapes de energía reducen la sostenibilidad en el hogar. La temperatura ideal en el interior ha de estar siempre entre 20º C y 22º C.

Mejorar los cierres de las ventanas es lo ideal a medio plazo; supone una inversión, pero aumenta el ahorro energético, y además mejora el confort en el hogar.

El uso de persianas o toldos puede ayudar mucho a mantener la temperatura interior. Si vas a pasar el día fuera de casa, asegúrate de dejar persianas y toldos bajados en verano y abiertos en invierno. Notarás la diferencia al llegar a casa, y en la factura.

Si tienes calefacción central en invierno, tal vez puedas regular los radiadores para evitar tener que abrir ventanas.

 

Elige energías renovables y limpias

Hace años que las energías renovables y limpias van avanzando y haciéndose hueco en un sector que hasta entonces conocía poca competencia.

Tenemos claro que es necesario reducir el consumo de energía, pero también somos conscientes de que no podemos renunciar a ella. Entonces, una solución es contratar suministradores que ofrezcan una energía renovable y limpia. 

Las renovables están bien, aunque lo ideal es apostar por las limpias. Esto es porque las renovables no son siempre limpias; la energía limpia es aquella que no contamina y la renovable aquella que procede de fuentes “inagotables”.

 

Contrata antes a empresas sostenibles

Tal vez esta cuestión te llame la atención, incluso puede ser que ni te lo hayas planteado antes. Sin embargo, al hacer esta selección en nuestro día a día, estarás apoyando a un tejido empresarial comprometido con el medioambiente y la sostenibilidad.

Por poner un ejemplo, si tienes que realizar reformas en tu vivienda, lo normal es que solicites presupuesto en diferentes empresas. Lo que te sugerimos es que, al realizar la elección de la empresa, valores también el criterio de la sostenibilidad. Hay organizaciones que han realizado compromisos decididos a través de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Siempre que puedas, te pedimos priorizarlas en tu lista.

De este modo, contribuirás de forma indirecta a su desarrollo y así los modelos de empresa sostenible irán creciendo.

 

Reciclar residuos electrónicos

Todos conocemos los contenedores para reciclar plástico, papel, vidrio y productos orgánicos. ¿Pero qué sucede con los residuos electrónicos? Pregunta en tu Ayuntamiento dónde se encuentra el Punto Limpio más cercano. Allí además podrás reciclar también medicamentos, aerosoles, aceites, pinturas, etc.

Ya que vas a hacer esas averiguaciones, te contamos que en algunos puntos limpios se han comenzado a habilitar puntos de “intercambio o donación”. En estos lugares se pueden encontrar objetos en buen estado que otras personas han dejado, y a los que puede darse una segunda vida. Recuerda que, además de reciclar, reutilizar es clave para salvar el planeta.

 

Conclusión

Hemos querido contarte algunos de los cambios que puedes ir haciendo en tu vida para contaminar menos en tu día a día.

Es importante que conozcas los qués, pero más importante que entiendas los porqués. Es la única manera de que esos cambios que vas a realizar tengan sentido para ti, que estés motivado a llevarlos a cabo y que seas consciente.

Como puedes ver, son pequeños gestos de gran significado para el medio ambiente. Y para cuando no quede más remedio que coger el coche usa la conducción eficiente y visita nuestra póliza de seguros para tu vehículo.

TOP 10 de disfraces creativos para este Carnaval

TOP-10-de-disfraces-creativos-para-este-Carnaval

Ahora que acabamos de pasar los últimos retazos de la Navidad, ya nos toca pensar de qué vamos a disfrazarnos en Carnavales. Durante esta época, podemos encontrar disfraces de Carnaval para todos los gustos y edades.

En esta época encontramos la excusa perfecta para quitarnos la vergüenza y disfrazarnos de lo que más nos gusta, ya sea un superhéroe, de un tema de actualidad que nos parece llamativo, o bien de esas cosas que sabes que nunca te pondrías en un día normal. Así mismo, dejamos volar nuestra imaginación y nos podemos vestir de vivos colores, un montón de purpurina y lucir de fantasía.

Sabemos que muchas veces es complicado encontrar el disfraz ideal para sorprender a familia y amigos y con el que sentirte cómodo. Por eso, vamos a presentarte 10 disfraces de Carnaval de distintas temáticas para darte ideas y que puedas lucir estupendo y rompedor.

Temáticas habituales de los disfraces de Carnaval

Podemos encontrar, cuando llega el Carnaval, que siempre hay temáticas que se repiten y que cada uno pone su pone su propia originalidad. Lo curioso es que muchos de ellos son populares y nunca pasan de moda, ya que son llamativos y muy divertidos para lucir en estas fechas. A continuación, te contamos cuáles son estas temáticas:

 • Disfraces de superhéroes. Son disfraces que gustan por igual a los más pequeños y a adultos, y donde se pueden combinar superhéroes clásicos, como ‘Superman’, hasta los más modernos. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los villanos, ya que también destacan en ese día. Dentro de los disfraces de superhéroes podemos encontrar aquellos relacionados con ‘Spiderman’, ‘Wonder Woman’ o los famosos héroes de dibujos animados de Disney.
 • Personajes de películas o series de moda. A continuación lo comprobarás, pero este 2022 seguro que encontrarás disfraces de personajes de películas muy vistas en 2021, como es Venom o Cruella y series de moda como son La casa de Papel o El juego del Calamar. Estos disfraces son ideales para vestirse en grupo y disfrutar de ese día con tus amigos.
 • Disfraces de época. Otra de las temáticas que nunca faltan son los disfraces que están ambientados en otras épocas de la historia como son la Prehistoria, la Edad Media, la época romana o griega, así como otras más cercanas como los años 20 o los 90, incluso. ¿Quién no ha pensado a veces disfrazarse de troglodita o de María Antonieta? Son ideales para ir en pareja o, si lo prefieres, con tu grupo de amigos.

¿Qué hay de la creatividad?

Pues no te preocupes, porque sea cual sea el disfraz que desees lucir, siempre puedes darle un toque peculiar o personal. Un cambio de colores o el uso de purpurina son buenas ideas también para estar estupendo en Carnaval y destacar.

También puedes optar por la vía sexy, y aplicar a tu disfraz un toque picantón, o bien ponerte demasiada ropa; eso ya dependerá de tus gustos.

Top 10 disfraces creativos para este carnaval

A continuación, te presentamos 10 disfraces que podrás ver de moda en este 2022. Algunos más creativos, otros menos, pero siempre podrás adaptarlos a tu gusto.

1. Disfraz de ‘Luca’

Este disfraz es ideal para niños y niñas. Tu hijo/a podrá lucir como ‘Luca’, ese pequeño que puede salir a la superficie y lucir como un niño normal. En este caso, el más pequeño podrá lucir como él sin necesidad de mojarse. Disfrazas a los más pequeños con una combinación especial de verde intenso y azul y consigue que parezca pez en el agua con su disfraz de Luca.

2. ‘Raya y el último dragón’

¿Qué niño o niña no ha disfrutado de las aventuras de esta chica que va en busca del último dragón? Tu hijo o hija podrá disfrutar durante un día de convertirse en una guerrera capaz de hacer aparecer a dragones y controlarlos y dejar a todos boquiabiertos. No pierdas la oportunidad de dar a tu hijo o hija un disfraz con un un estilo oriental, y quién sabe, puedes tú mismo crear el dragón o el disfraz.

3. ‘Cruella de Vil’

El año anterior pudimos ver una imagen de ‘Cruella’ como una diseñadora capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que desea. Y podrás disfrazarte de ella comenzando por pintar una parte de tu pelo en blanco y un traje de animal print en blanco y negro. Sin duda, lucirás igual de fashionista que la villana de Disney. Y no te olvides de incluir un perrito dálmata de peluche.

4. ‘Bruja Escarlata’

Como cada año, siempre está en tendencia algún héroe de Marvel para que podamos lucir como ellos durante el día de Navidad. En esta ocasión, os hablamos de la ‘Bruja Escarlata’, una bruja que tiene asombrosos poderes como la telepatía o la telequinesis. Es el personaje ideal para destacar si te disfrazas en Carnaval. Vístete con tonos de rojo intenso para sorprender a tus amigas/os y, si te parece poco, añádele tela de raso o purpurina. Serás la bruja más brillante ese día.

5. ‘La mujer de negro’

Si eres una apasionada de la moda y de la socialité de Estados Unidos, seguro que no te pasó desapercibido el disfraz que lució Kim Kardashian en la MET Gala. Un total look en color negro y ajustado, sin mucho esfuerzo y puedes completar el disfraz con una media cubriendo la cabeza. Puedes usar tela se gasa para hacer tu disfraz y, si te parece poco, puedes añadir algo de purpurina a tu look para ser más brillante. Seguro que, aunque sea de noche, no pasarás desapercibida (o desapercibido).

6. ‘Mandalorian’

Este disfraz es ideal para aquellos fanáticos de Star Wars. Siguiendo la estela de la última película de la franquicia, tú o los miembros de tu familia (incluidos niños) puede encarnar a un personaje de la serie diferente. Los disfraces puedes adquirirlos en tiendas especializadas o, sino, puedes ser atrevido y hacer tú mismo los trajes si eres un manitas. Y, si no te quieres quedar con el prototipo de traje, incluye tu toque especial para que el disfraz sea más único.

7. ‘Wonder Woman’

Aquí incluimos otro personaje del universo Marvel. Hablamos de una de las heroínas más copiadas e imitadas en la historia del cine (y del Carnaval), pero por esto mismo no podemos dejar de señalarla en esta lista. Podrás lucir con tu capa de estrellas y una corona tan características para salvar al mundo de malvados el día de Carnaval. Y si lo quieres de tu gusto… Pues cámbiale los colores a ‘Wonder Woman’ por tus colores favoritos, y tendrás un traje totalmente nuevo.

8. Disfraz de coronavirus

Este disfraz es apto para los más sarcásticos y que le quieren ver el lado bueno a las malas situaciones. Si quieres romper con lo habitual, no dudes entonces en usar lo que está pasando y transformarte durante el día de carnaval en un coronavirus gigante o, quién sabe, también puedes sorprender vistiéndote de jeringa de vacuna. Seguro que provocarás más de una risa.

9. ‘La casa de papel’

La casa de papel sigue siendo uno de los fenómenos televisivos más vistos, y este año repite como uno de los disfraces en tendencia. Y más cuando hace poco tiempo pudimos ver el desenlace al atraco del Banco de España. Utiliza un mono rojo, ponte una careta de Dalí y ¡a ‘atracar’ el Carnaval!

10. ‘El juego del calamar’

Y, por último, presentamos otro disfraz que seguro que será tendencia en estos Carnavales gracias a la gran popularidad que alcanzó la serie ‘El juego del calamar’ en todo el mundo. Como en el caso anterior, ponerte este disfraz será muy sencillo, basta con buscar un mono rosa y ponerte la máscara con el dibujo geométrico que más te guste (círculo, cuadrado o triángulo). Seguro que no pasas desapercibido.

Y, hasta aquí, ya os hemos presentado 10 disfraces de Carnaval creativos (algunos más, otros menos). Seguramente existan muchos más, pero te ponemos los que, sin duda, verás este 2022. En Assegur te damos las ideas que necesitas para disfrutar de buenos momentos.