Protecció circulació

La pòlissa que millor cobreix les despeses relacionades amb indemnitzacions o assistència mèdica derivades de possibles accidents de circulació ja sigui en qualitat de conductor, passatger o vianant.

Cobertures

Mort per accident de circulació

Cobertura d’indemnització als beneficiaris designats, en cas de mort de l’assegurat com a conseqüència directa d’un accident de circulació:

 • D’accident a la via pública en qualitat de vianant
 • Accident causat per un vehicle de motor
 • Com a conductor o passatger d’un vehicle terrestre
 • Com a usuari de transports públics terrestres o marítims

Invalidesa permanent i absoluta per accident de circulació

Cobertura d’indemnització del capital establert en cas que l’assegurat quedi afectat d’invalidesa permanent i absoluta per a tota professió, com a conseqüència directa:

 • D’accident a la via pública en qualitat de vianant
 • Accident causat per un vehicle de motor
 • Com a conductor o passatger d’un vehicle terrestre
 • Com a usuari de transports públics terrestres o marítims

Hospitalització per accident

Cobertura de pagament d’indemnització diària, fins a un màxim de 365 dies, en cas que l’assegurat hagi estat hospitalitzada a conseqüència d’un accident.

Cremades greus

Cobertura de pagament del capital estipulat en cas que l’assegurat pateixi cremades de 3r grau, que abastin el 20% de la superfície corporal (mesurades per la “regla dels 9” o a la carta de superfície corporal de Lund i Browder).

Fractures

Cobertura de pagament d’indemnització en cas que l’assegurat pateixi una o diverses fractures contemplades a l’assegurança.

Orientació mèdica telefònica

Servei d’assessorament mèdic telefònic destinat a orientar a l’assegurat sobre totes les qüestions relatives a la seva salut (medicina general, pediàtrica o geriàtrica), les 24h del dia durant els 365 dies de l’any.

Servei de convalescència

Cobertura de 20h d’atenció domiciliària posterior a hospitalització contemplada a la pòlissa quan l’assegurat es vegi impossibilitat de realitzar activitats bàsiques de la vida diària.

Les activitats cobertes són:

 • Ajuda per a la realització de cures, higiene i cura personal
 • Compres, preparació i cuinat de menjar
 • Control de la medicació
 • Realització de mobilitzacions
 • Fer companyia en el domicili
 • Acompanyaments fora de la llar

Contracta ara la teva assegurança de Protecció circulació

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Protecció circulació

Totes les avantatges Assegur

Simplicitat

Fàcil i ràpida contractació

Especialització circulació

Cobertures específiques en cas d’accident de circulació

Assessorament

Orientació mèdica telefònica 24h

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Serveis whatsApp

346 555 de dilluns a dijous de 8 a 17h i divendres de 8 a 15h

Club Assegur

Promocions exclusives de clients Club Assegur

Et pot interessar

back to top