Assalariat

L’assegurança de salut més completa per aquelles persones que volen complementar la que els ofereix la seva empresa. Assegur proposa una àmplia gamma d’opcions per satisfer totes les necessitats.

Què t'oferim

L’assegurança de salut que proporciona l’accés a les cobertures mèdiques i la seguretat necessària per a tu i per a la teva família.

Permet l’opció de complementar-la per tal d’estar el màxim protegit possible.

Cobertures

Bàsic

Pagament de la part complementària (fins a un màxim del 25%)  als pagaments de la CASS fins arribar, en el cas de centres concertats, al 100% de la despesa feta per l’assegurat.

Dental amb obturacions

Pagament de la part complementària de les prestacions sanitàries acceptades per la CASS en els casos de: consultes mèdiques, extraccions, empastes i  una neteja de boca anual.

Òptica

Pagament de la part complementària del preu de les prestacions sanitàries acceptades per la CASS i que no ha estat reembossada per aquesta.

Farmàcia

Pagament de la part complementària de les prestacions sanitàries acceptades per la CASS. Les prescripcions farmacèutiques han d’estar realitzades per un metge i per un tractament causat per una patologia coberta per la pòlissa.

Hospitalització

Cobertura d’un màxim del 10%  de les prestacions d’hospitalització i assistència mèdica i/o quirúrgica acceptades per la CASS, incloses les despeses de manutenció del pacient durant l’estada a l’hospital.

Forfet de quiropràctica i osteopatia

Servei de quiropràctica i osteopatia fins a un import de 250€ per any i persona assegurada, relacionat amb artrosis, escoliosis, afeccions de l’articulació temporomandibular i lumbàlgia de l’embaràs.

Medicina preventiva

2 controls anuals gratuïts de colesterol o glucosa al centre recomanat per Assegur.

Metge 24h

Assessorament telefònic els 365 dies de l’any sobre fàrmacs, tractaments, efectes secundaris, accidents domèstics, farmàcies, etc.

Orientació telefònica

Servei d’assessorament telefònic per part d’especialistes en Psicologia, Dietètica i Nutrició de dilluns a divendres de 9 a 20h.

Servei d’Advocat

Reclamació de danys per negligència mèdica, derivats de mala praxi o manca de consentiment informat.

Servei assistència 50PLUS

Servei de 30h anuals d’ajuda posterior a una hospitalització (atenció i cura en la mobilitat, neteja i higiene personal), per als assegurats majors de 50 anys.

Alliberament de pagament de primes en cas d’atur

Assegur es fa càrrec del cost de, com a màxim, 4 mensualitats de la pòlissa, si el prenedor es queda en situació d’atur com a conseqüència de:

  • Mort o incapacitat de l’empresari que comporti el tancament de l’empresa
  • Acomiadament improcedent

Cobertures addicionals (Opcionals)

Salari

Cobertura del salari de l’assegurat en cas de baixa mèdica laboral transitòria d’aquest, a causa d’accident o malaltia i durant un període màxim de 365 dies (consecutius o alterns).

Salut Plus

Complement per accedir a centres i metges concertats de Catalunya i Balears. Aquesta cobertura inclou:

  • 100% de les visites a metges concertats, analítiques, intervencions i hospitalitzacions
  • Metge de capçalera, pediatre i totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques
  • Hospitalització mèdica, obstètrica, quirúrgica i UCI il·limitada, amb llit per a l’acompanyant.
  • Reemborsament del 90% del cost, en la implantació de qualsevol tipus de pròtesi interna, material biològic, material d’osteosíntesi i osteotaxi, cadires de rodes i aparells de fonació
  • Medicina alternativa franquiciada (acupuntura, homeopatia i medicina natural)

VIP

  • Dental millorada: Complement addicional en el cas de visites als dentistes. En dentistes i per extraccions, cures, empastes i neteges, reemborsament de fins al 250% dels barems de la CASS.
  • Hospitalització: Cobertura de fins a un màxim del 90% de les despeses mèdiques en centres no concertats per la CASS.
  • Cobertura servei d’ambulàncies: Forfet anual de 250€ per trasllats internacionals amb ambulància no assumits per la CASS.

Contracta ara la teva assegurança d’Assalariat

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

MODALITATS

COBERTURES

CASS BÀSIC

CASS + SALUT PLUS

CASS + SALARI

CASS + SALUT PLUS + SALARI

CASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Complementari CASS

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Hospitalització

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Forfet quiropràctica/ osteopatia

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Forfet servei ambulàncies

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Medicina preventiva

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Assessorament telefònic 24h

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Servei advocat

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Assistència 50Plus

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Baixa mèdica laboral

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Centres concertats Catalunya i Balears

CASS BÀSICCASS + SALUT PLUSCASS + SALARICASS + SALUT PLUS + SALARICASS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + VIP (LLIURE ELECCIÓ)CASS + SALARI + SALUT PLUS + VIP (LLIURE ELECCIÓ)

Avantatges Assegur Assalariat

Totes les avantatges Assegur

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Club Assegur

Promocions exclusives de clients Club Assegur

App

Còmode enviament de les factures per l’App d’Assegur

Informació

Notificació de pagaments per l’App

Assessorament

Orientació telefònica

Et pot interessar

back to top