Bar

Posem a la teva disposició una assegurança pensada per protegir tant les instal·lacions, mobiliari i mercaderies del teu bar com els clients i els empleats de l’establiment. A Assegur ens anticipem a qualsevol imprevist!

Assegurança per a bars

L’assegurança pensada per protegir les instal·lacions, el mobiliari, les mercaderies i els clients de l’establiment comercial on es subministren begudes i aperitius per a ser consumits majoritàriament a la barra o a un espai reduït amb taules i cadires.

Sumes assegurades:

 • Obres de reforma en edificació, cobertura parcial a valor reposició
 • Valor estètic d’edificació, cobertura a primer risc (en cas de lloguer)
 • Aixovar
 • Mercaderies fixes

Cobertures

Danys materials

Cobertura de reparació o reposició dels danys materials dels béns assegurats a causa de:

 • Incendi, explosió, caiguda de llamps
 • Fum
 • Impacte
 • Ruïna total de l’edifici
 • Mesures de l’autoritat
 • Mesures de salvament
 • Fenòmens elèctrics en edificació
 • Despeses derivades del sinistre
 • Acció de l’aigua
 • Fenòmens meteorològics
 • Trencament de vidres, rètols d’edificació, pisa sanitària, marbres, etc
 • Trencament de vidres aixovar

Robatori

Cobertura de reparació o reposició dels danys materials dels béns assegurats a causa de:

 • Amb violència a les coses (robatori)
 • Amb violència a les persones (espoliació)
 • Vandalisme
 • Despeses derivades del sinistre
 • Robatori de metàl·lic fora de caixa forta
 • Espoliació de metàl·lic en caixa forta
 • Robatori o espoliació de metàl·lic en caixa forta
 • Espoliació de metàl·lic durant el transport
 • Apropiació indeguda de metàl·lic per empleats
 • Espoliació de béns de clients i empleats

Responsabilitat Civil

Cobertura d’indemnització dels danys i perjudicis causats a un tercer quan l’assegurat sigui civilment responsable en casos de:

 • RC Inmobiliaria: responsabilitat derivada de la propietat o ús de l’edificació assegurada, així como per la realització d’obres de manteniment o reforma del continent (sempre que el seu pressupost no superi els 150.000€).
 • RC de l’Activitat: es deriva de l’activitat, així como pels actes dels empleats i personal en pràctiques del bar o restaurant
 • RC Patronal: en cas que el perjudicat sigui l’empleat del bar o restaurant i la responsabilitat es derivi per la manca de mesures de seguretat a l’establiment.
 • RC de Productes: responsabilitat derivada pel subministrament d’aliments i begudes a clients.
 • RC Locativa: responsabilitat de l’arrendatari del bar o restaurant davant del propietari per danys causats per incendi, explosió o acció de l’aigua.

Cobertures addicionals (Opcionals)

Lucre cessant (despeses permanents)

Cobertura opcional de pèrdua de Marge Brut que resulti de la disminució del volum de negoci como a conseqüència d’un dany material cobert per l’assegurança i amb un període d’indemnització de 12 mesos.

Danys materials

Cobertura de:

 • Avaria de maquinària
 • Avaria d’equips electrònics
 • Podridura de béns refrigerats

Contracta ara la teva assegurança de Bar

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Bar

Totes les avantatges Assegur

Adaptabilitat

Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

Total

Cobertura per a les instal·lacions, empleats, mercaderies, clients i danys a tercers

Assistència

Assistència 24h/365 dies (telf: 876 599)

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Et pot interessar

back to top