Moto a tercers

L’assegurança a tercers més completa per la teva moto. A Assegur et proposem la pòlissa més flexible i àmplia per tal que no et sentis desprotegit en cap circumstància.

Cobertures

Responsabilitat Civil

Cobertura de les indemnitzacions pels danys i els perjudicis causats a un tercer per l´ús i circulació, permanència en repòs, càrrega, transport i descàrrega d’elements en el vehicle assegurat.

Defensa i reclamació

Cobertura de reclamació dels danys i perjudici que hagi patit l’assegurat per un tercer en cas de:

 • Danys corporals del conductor autoritzat i dels ocupants en cas d’accident de circulació
 • Danys materials al vehicle assegurat en circulació o en estat de repòs (caiguda d’objectes o neu d’edificis o d’habitatges, mal funcionament de la màquina dels túnels de rentat, errada en el subministrament de combustible)
 • Danys corporals derivats d’un accident de circulació on el propietari del vehicle, el prenedor de l’assegurança, el conductor estigui involucrat com a vianant o ciclista

Es proporciona, per part d’Assegur, l’avançament de les indemnitzacions a l’assegurat si la companyia asseguradora del responsable accepta la seva responsabilitat i ofereix conformitat de pagament.

Assistència en viatge

Cobertura d’una xarxa d’assistència, nacional i internacional.

 • Serveis al vehicle assegurat:
  • Reparació d’urgència en carretera quan l’avaria impedeixi continuar el viatge
  • Rescat del vehicle per bolcada o caiguda en desnivell
  • Remolc per accident o avaria al taller més proper dins d’un radi de 50 km del lloc de l’accident o del domicili del titular de l’assegurança
  • Despeses de transport de l’assegurat per recollir el vehicle avariat o enviament d’un conductor
  • Tramesa de despeses de recanvi en cas que el vehicle avariat necessites peces de recanvi i no es poguessin obtenir a zona d’ocurrència
  • Enviament de xofer professional a causa de malaltia greu, accident o mort de l’assegurat, per transportar el vehicle fins al domicili de l’assegurat o lloc de destí
  • Repatriació o transport del vehicle avariat, robat o accidentat fins al lloc de residència habitual del titular de l’assegurança si el vehicle no pogués ser reparat en el termini de 48 hores

Cobertures per immobilització del vehicle a causa d’un accident o avaria o en el cas de robatori d’aquest:

 • Despeses d’hotel
 • Trasllat o repatriació dels assegurats
 • Defensa penal per accident  de circulació derivada dels equipatges a l’estranger
 • Reclamació de danys materials ocasionats els equipatges transportats a l’estranger
 • Servei a persones:
  • Assistència mèdica i sanitària
  • Trasllat o repatriació sanitària de ferits o malalts
  • Repatriació o transport de la resta d’Assegurats
  • Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització
  • Convalescència a l’hotel
  • Repatriació o transport de l’Assegurat mort
  • Retorn anticipat
  • Recerca, localització i tramesa d’equipatge extraviat
  • Tramesa de missatges urgents
  • Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger
  • Informació legal a l’estranger
  • Reclamació de danys a l’estranger

Cobertures addicionals (Opcionals)

Accidents corporals del conductor

Aportació de capital en cas d’accident de circulació on es trobi involucrat el vehicle assegurat i quan l’assegurat pateixi una invalidesa permanent o mori.

Cobertura de les despeses d’assistència sanitària i els trasllats medicalitzats prescrits per un metge, sempre i quan es realitzin al país de l’accident o a Andorra.

Robatori, incendi i danys de la naturalesa

Cobertura de reparació dels danys materials que pateixi el vehicle i els seus accessoris declarats o la reposició d’aquests com a conseqüència:

 • D’incendi o explosió
 • Caiguda de llamp, vent, pedra, neu, pluja, corriments, etc
 • Robatori consumat, intentat o frustrat on es donin situacions de fractura del vehicle, furt d’ús o espoliació

Contracta ara la teva assegurança de Moto a tercers

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

MODALITATS

COBERTURES

BÀSIC

BÀSIC + ASSISTÈNCIA

COMPLET

Responsabilitat Civil

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Accidents Corporals del conductor

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Robatori, incendi i danys de la naturalesa

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Defensa i reclamació

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Assistencia en viatges

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Avantatges Assegur Moto a tercers

Totes les avantatges Assegur

App

Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

Assistència

Assistència en viatge 24 h/365 dies (telf: 876 599)

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i divendres de 8 h a 15 h

Servei

Tallers de confiança en cas d'accident amb el vehicle

Club Assegur

Promocions exclusives de clients Club Assegur

Et pot interessar

back to top