Comerç

Minimitza els imprevistos. Cada comerç és diferent, aquesta assegurança s'adapta a les necessitats concretes del teu negoci.

Què t'oferim

Minimitzar els imprevistos amb els quals et pots trobar diàriament.

Tenir un negoci comporta certs riscos, alguns coneguts i altres inesperats. Descobreix aquesta assegurança multirisc que s’adapta a les necessitats concretes dels negocis en funció dels diferents segments de mercat.

Cobertures

Danys materials

Cobertura de reparació o reposició dels danys materials provocats per:

 • Incendi
 • Explosió
 • Caiguda de llamp o fum
 • Impactes (xocs de vehicles, coses o aeronaus)
 • Ruïna total de l’edifici
 • Mesures de l’autoritat i mesures de salvament
 • Fenòmens elèctrics en edificació i/o aixovar assegurat (curtcircuit, sobretensions, inducció del llamp)

Despeses

Cobertura de les despeses derivades d’un sinistre contemplat per l’assegurança:

 • Intervenció de bombers
 • Desenrunament i abocaments de residus
 • Salvament i trasllat dels béns afectats pel sinistre
 • Reproducció de documents destruïts o danys en el sinistre
 • Neteja
 • Peritació de sinistres extraordinaris
 • Intervenció de professionals i permisos i llicències que puguin requerir-se
 • Allotjament provisional

Acció de l’aigua

Cobertura de les despeses ocasionades per:

 • Trencament accidental de conduccions, aparells o dipòsits fixes
 • Sobreeiximent per obstrucció accidental de conduccions, aparells o dipòsits
 • Goteres per infiltració a través de teulades i cobertes
 • Filtració des d’habitatges o locals veïns
 • Omissió del tancament d’aixetes o claus de pas

Fenòmens metereològics

Cobertura dels danys ocasionats per:

 • Sobreeiximents o inundacions procedents de canals, clavegueres, col·lectors o altres lleres subterrànies construïdes per l’home; al rebentar-se, trencar-se o avariar-se per fets que no corresponguin a l’acció de la pluja
 • Vent, pedra i neu y gelades, sempre i quan també es vegi afecta una zona de 500 metres a la rodona

Trencament de vidres

Cobertura de reparació o reposició per trencament de vidres plans, rètols lluminosos, marbres, pedres naturals o artificials o metacrilats de taulells, cuina i lavabo, pisa sanitària; sempre i quan aquests béns formin part de l’aixovar o de l’edificació assegurada.

Robatori

Cobertura per robatori amb violència (atracament o espoliació), vandalisme, despeses de neteja, danys per intent de robatori i robatori a l’edificació; robatori i espoliació de diners fora i dins de la caixa forta; espoliació de diners durant el seu transport; apropiació indeguda de metàl·lic de treballadors; espoliació de béns de clients i treballadors a l’interior del negoci.

Responsabilitat Civil

Cobertura d’indemnització a un tercer en el cas que l’assegurat sigui responsable civil per:

 • Responsabilitat Civil immobiliària: la responsabilitat derivada de la propietat o us de l’edificació assegurada, així com per la realització d’obres de manteniment o reforma  fins a un pressupost màxim de 150.000€
 • Responsabilitat Civil de l’Activitat: en cas que la responsabilitat es derivi de l’activitat, així com pels actes dels treballadors i personal en pràctiques del negoci
 • Responsabilitat Civil Patronal: en cas que el perjudicat sigui un treballador del negoci i la responsabilitat es derivi per la manca de mesures de seguretat al treball
 • Responsabilitat Civil de Productes: en cas que la responsabilitat es derivi pel subministrament d’aliments i begudes a clients

Cobertures addicionals (Opcionals)

Avaria maquinaria, equips, podridura

Cobertura de l’avaria de maquinària i equips electrònics que formi part de l’aixovar assegurat com a conseqüència d’una causa accidental, sobtada i imprevista que es produeixi mentre estigui sent utilitzada en treballs de conservació o en trasllat dins del risc assegurat.

Cobertura dels béns refrigerats propis del negoci, quan aquests desapareguin o es destrueixin a causa del vessament accidental del medi refrigerant o a causa de:

 • Alteració de la temperatura de conservació per pèrdua del medi refrigerant
 • Fuita accidental del medi refrigerant
 • Avaria de l’aparell refrigerador
 • Fallada imprevista en el subministrament públic d’energia en un període continu superior a 12 hores

Lucre cessant

En cas que es produeixi un sinistre i  no sigui possible continuar amb l’activitat del negoci, quedant aquesta interrompuda, s’ofereix la possibilitat de:

 • Cobertura de totes les despeses generals permanents (nòmines, lloguers, serveis d’aigua, gas, electricitat, etc) que continuen afectant al negoci durant el temps d’interrupció de l’activitat
 • Cobertura del benefici que es deixa de percebre durant el temps d’interrupció de l’activitat
 • Cobertura d’indemnització diària per garantir el benefici net del negoci

Accidents de conveni

Cobertura del compliment dels compromisos d’assegurança d’accidents i malaltia professional en virtut de l’obligació contractual.

Transport de mercaderies

Cobertura de la reparació dels danys materials o reposició dels béns quan desapareguin o es destrueixin durant el transport d’aquests, en vehicles propietat de l’assegurat o dels seus treballadors, com a conseqüència directa de:

 • Accidents propis del medi de transport
 • Incendi, explosió i caiguda del llamp
 • El robatori quadrilla o a mà armada
 • El robatori de vehicle amb violència
 • Acció de vaguistes i manifestants
 • Pèrdua total de l’embarcació, contribució l’avaria gruixuda, naufragi, avarada o enfangada, col·lisió o abordatge durant l’eventual trànsit marítim del medi de transport, pas de canals, estrets i altres franges marítimes que separin les zones del trajecte

Avantatges Assegur Comerç

Totes les avantatges Assegur

Assistència professional

Xarxa assistencial de professionals en cas d’emergència

Segmentació

Cobertura als diferents segments de mercat

Adaptabilitat

Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

Opcionalitat

Possibilitat d’elecció de cobertures addicionals

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Et pot interessar

back to top