Hotel

Una pòlissa orientada a aquells empresaris que es dediquen a l’activitat hotelera i que assegura tant l’edificació com els béns propis de l’hotel que inclouen mobles, roba, provisions i altres objectes.

Assegurança per a hotels

Assegurança multirisc orientat específicament a empreses que desenvolupen l’activitat hotelera. Ofereix condicions econòmiques molt competitives i completes que s’adapten a tots els hotels, independentment de la seva categoria i ajuden a protegir la propietat i les persones.

Béns que s’asseguren:

Edificació: conjunt de construccions principals i accessòries de l’hotel, incloent les instal·lacions fixes, les obres de reforma i les pavimentacions si el seu valor es menor al 25% de l’edificació.

Aixovar:

 • Béns mobles de l’hotel
 • Roba i objectes personals de clientes, a efectes de robatori
 • Objectes artístics amb valor unitari menor a 1.500€
 • Queviures i provisions

Cobertures

Incendi, explosió i caiguda de llamp

Cobertura per a la reparació de danys materials dels béns assegurats o la reposició en cas de desaparició o destrucció a causa d’incendis, explosions o caiguda de llamps.

Acció de l’aigua

Cobertura per a la reparació de danys materials dels béns assegurats com a conseqüència directa de l’acció de l’aigua en casos de trencament, filtracions, omissió del tancament d’aixetes i inundació.

Fenòmens atmosfèrics i riscos complementaris

Cobertura dels danys materials dels béns assegurats en cas de: vents superiors a 90km/h, impacte de pedra, pes de la neu acumulada, tempestes (d’aigua, calamarsa, neu, pols, sorra o llot) i gelades.

Trencament de vidres

Cobertura de vidres ampliada a miralls, rètols, lluminosos i pisa sanitària.

Reparació estètica

Cobertura que garanteix la restauració estàtica de l’estança sinistrada de l’edificació fins a un màxim de 3.000€

Assistència i urgències

Cobertura d’una xarxa d’assistència les 24h dels serveis de:

 • Assistència
 • Ambulàncies
 • Manyeria urgent
 • Electricitat d’emergència

Fenòmens elèctrics

Cobertura per a la reparació o reposició dels danys materials dels transformadors, de les línies elèctriques i dels quadres generals elèctrics de l’edificació com a conseqüència directa de curtcircuits, sobretensions o caiguda del llamp.

Dany elèctric

Cobertura per a la reparació o reposició d’aparells elèctrics com a conseqüència directa de curtcircuits, sobretensions o caiguda del llamp.

Avaria d’equips electrònics

Cobertura de reparació o reposició dels danys materials d’equips electrònics de gestió com a conseqüència directa d’una causa accidental durant el seu ús. S’inclou:

 • Recuperació d’arxius informàtics
 • Ús provisional d’equips electrònics aliens durant el temps de reparació dels béns assegurats

Trencament de maquinària

Cobertura de reparació o reposició dels danys materials de la maquinària de l’empresa com a conseqüència directa d’una causa accidental durant el seu ús.

Béns refrigerats

Cobertura de reparació o reposició dels danys materials de la mercaderia sensible conservada en càmeres o aparells frigorífics com a conseqüència de la pèrdua de les qualitats que la fan apta per a l’ús o consum, a causa de contaminació per vessament accidental del mitjà refrigerant o a causa de l’alteració de la temperatura de conservació.

Robatori

Cobertura per:

 • Aixovar de l’hotel
 • Metàl·lic en caixa forta
 • Metàl·lic en moble
 • Transport de metàl·lic
 • Béns de clients i empleats
 • Metàl·lic en efectiu de clients i empleats

Cobertures addicionals (Opcionals)

Lucre cessant (despeses permanents)

Cobertura opcional de pèrdua de Marge Brut que resulti de la disminució del volum de negoci como a conseqüència d’un dany material cobert per l’assegurança i amb un període d’indemnització de 12 mesos.

Responsabilitat Civil

Cobertura que contempla una amplia gamma de relació amb tercers:

 • RC Immobiliària
 • RC d’Explotació
 • RC Subsidiària
 • RC Creuada
 • RC Patronal
 • RC de Producte
 • RC Privada del director de l’hotel

Contracta ara la teva assegurança d’Hotel

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Hotel

Totes les avantatges Assegur

Adaptabilitat hotelera

Cobertura a qualsevol categoria hotelera

Total

Cobertura per a les instal·lacions, empleats, mercaderies, clients i danys a tercers

Rapidesa

Obtenció del pressupost amb només 3 dades

Competitiu

Cobertures completes a preus econòmics

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Et pot interessar

back to top