Exèquies

La tranquil·litat de saber que algú s’ocupa de tot

Demana el teu pressupost

  Nom*

  Cognoms*

  Correu electrònic*

  Telèfon*

  Data de naixement*

  Comentaris

  Què t'oferim

  La pòlissa d’exèquies ofereix al client un conjunt de serveis d’assessorament i gestió en el moment del decés.

  Cobreix totes les despeses i gestions necessàries que s’han de dur a terme, des del servei fúnebre fins als trasllats dins o fora del país.

  Cobertures

  Servei decés

  Cobertura del servei fúnebre, contemplant: les despeses d’enterrament o incineració, de tanatori, l’elecció de la caixa fúnebre, l’esquela, els recordatoris i les flors.

  Trasllat complet

  Cobertura que contempla garanteix les gestions i despeses necessàries per al trasllat del cadàver dels assegurats que morin dins del territori andorrà o de la resta del món, al cementiri o planta incineradora d’Andorra, Espanya, Portugal o a qualsevol lloc d’Europa.

  Assistència en viatges

  Cobertura per als serveis:

  • d’acompanyant en cas de trasllat per defunció
  • trasllat en ambulància en cas d’accident
  • repatriació sanitària en cas d’accident o malaltia greu ocorreguda en l’estranger
  • despeses mèdiques d’urgència a conseqüència d’accident o malaltia greu en l’estranger
  • prolongació d’estada en hotel a l’estranger
  • enviament de medicaments a l’estranger
  • enviament d’un metge especialista a l’estranger
  • consulta mèdica a distància a l’estranger
  • dipòsit de fiança per a hospitalització a l’estranger
  • bestreta de fiança judicial a l’estranger
  • assistència a menors d’edat a l’estranger
  • retorn anticipat d’assegurats que es trobin de viatge a l’estranger
  • servei d’informació per a viatges a l’estranger
  • transmissió de missatges urgents

  Indemnització en cas d’accidents (capital de 9000€)

  Cobertura per mort o invalidesa permanent com a conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa en el termini d’un any des de la data d’ocurrència del mateix.

  Servei d’atenció les 24h

  Servei les 24 hores del dia els 365 dies de l’any per a les gestions  de declaració i/o tramitació de qualsevol sinistre relacionat amb l’assegurança. Es facilita el telèfon de l’assegurador: +376 876 555 i el telèfon si es necessita assistència des de l’estranger: +34 915 16 05 16

  Preguntes freqüents

  Què és una assegurança de vida i en quins casos es recomana contractar-la?

  És una garantia perquè la unitat familiar o persones a càrrec afrontin algunes circumstàncies complicades amb tota la tranquil·litat i suport possibles.

  És recomanable contractar-la en els següents casos:

  – Tenir deutes hipotecaris o préstecs personals
  – Tenir persones a càrrec (fills o gent gran)
  – Si existeix una diferència important en els ingressos d’una parella
  – Per a un mateix, en cas de malaltia greu o invalidesa.

  Hem de tenir en compte que, segons les cobertures contractades, no sols estan dissenyats per a proporcionar recursos econòmics als familiars en cas de mort. També ens donaran els ingressos econòmics que podem necessitar en la nostra llar en cas d’invalidesa total i permanent, malalties oncològiques, infart de miocardi, o altres malalties greus.

  Què s’entén per

  – Prenedor: La persona física o jurídica que subscriu el contracte amb l’entitat asseguradora.
  – Assegurat: La persona física sobre la qual es concerta i es contracta l’assegurança.
  – Prima: És el preu de l’assegurança fixat per l’entitat asseguradora.
  Beneficiari: La persona física o jurídica, designada prèviament pel prenedor, titular del dret a la indemnització.
  – Suma assegurada: El capital màxim d’indemnització a pagar per l’entitat asseguradora.

  S'ha de passar un reconeixement mèdic per a contractar la pòlissa de vida?

  Dependrà de l’edat de l’assegurat, del capital sol·licitat i la declaració de salut, és un qüestionari que es complimenta amb l’assessor.

  L’assegurança de vida cobreix malalties?

  L’assegurança de Vida + malalties greus d’Assegur, cobreix a l’assegurat de malalties com: càncer, infart de miocardi, malaltia coronària, accident cerebrovascular, insuficiència renal terminal, entre altres.

  Què és l'edat actuarial?

  L’edat actuarial és l’edat corresponent a l’aniversari més pròxim. Per exemple, si una persona de trenta-un anys vol contractar una pòlissa de vida al gener i compleix anys a l’abril, la seva edat actuarial seran trenta-dos anys, perquè li queden menys de 6 mesos per a complir els 32. L’edat actuarial és l’edat de referència que prenen totes les assegurances per a poder calcular el preu.

  És obligatori contractar una assegurança de vida a l'entitat bancària amb la qual he signat la hipoteca-préstec?

  No és obligatori contractar una assegurança de vida-hipoteca préstec amb l’entitat bancària. És, per aquest motiu, indispensable comparar els productes relacionats amb la hipoteca-préstec que ofereix el mercat: estudiar les assegurances de vida de cadascuna de les companyies, les cobertures, els beneficis i avantatges. Si es contracta inicialment amb el banc, posteriorment es pot canviar a una altra companyia asseguradora pel valor del capital pendent o pel valor total.

  Quin capital és recomanable assegurar en contractar una assegurança de vida?

  El capital mínim a assegurar són 6.000 € i a partir d’aquest import depenent de les necessitats de l’assegurat. Una manera de calcular-les seria multiplicar per 3 el teu sou anual.

  És possible canviar als beneficiaris de la pòlissa?

  Sí, el prenedor de la pòlissa podrà canviar els beneficiaris tantes vegades com vulgui i és de fet recomanable mantenir-lo actualitzat segons les circumstàncies (matrimoni, parella de fet, divorcis, etc.). En cas que estigui vinculat a una hipoteca-préstec el beneficiari principal serà sempre l’entitat bancària.

  Qui cobrarà l'assegurança de vida?

  Els hereus legals o el que estigui establert a la clàusula de beneficiaris.

  Avantatges Assegur Exèquies

  Totes les avantatges Assegur

  Tranquil·litat

  2a opinió mèdica

  Assessorament

  Orientació mèdica telefònica 24h

  App

  Consulta de pòlisses per App

  Adaptabilitat

  Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

  Comoditat

  Possibilitat de fraccionar els pagaments

  Pagafàcil

  Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

  Et pot interessar

  back to top