Autos

Protegeix els automòbils de la teva empresa amb una pòlissa que s’ajusta detalladament a les teves necessitats i que contempla tots els imprevistos amb els que puguis trobar-te.

Assegurança d'autos

Assegurança que inclou àmplies cobertures per oferir una completa tranquil·litat a l’assegurat, al seu vehicle i als seus acompanyants. Addicionalment, es complementa l’assegurança amb cobertures exclusives d’Assegur.

Cobertures

Responsabilitat civil

Cobertura de les indemnitzacions pels danys i els perjudicis causats a un tercer per l´ús i circulació, permanència en repòs, càrrega, transport i descàrrega d’elements en el vehicle assegurat.

Trencament de vidres

Cobertura de reparació o reposició per esquerda o fragmentació de vidres (parabrisa, vidre del darrere, finestretes laterals i sostre translúcid) del vehicle assegurat.   

Accidents corporals del conductor

Aportació de capital en cas d’accident de circulació on es trobi involucrat el vehicle assegurat i quan l’assegurat pateixi una invalidesa permanent o mori.

Cobertura de les despeses d’assistència sanitària i els trasllats medicalitzats prescrits per un metge, sempre i quan es realitzin al país de l’accident o a Andorra.

Vehicle de substitució

Cobertura de vehicle de substitució en cas d’accident i quan la reparació dels danys materials suposi la immobilització forçosa del vehicle assegurat.

Quan el client, com a conseqüència d’un accident, triï reparar el vehicle assegurat a un dels nostres tallers de confiança, aquest tindrà dret a  fer ús il·limitat del vehicle de substitució fins que finalitzi la reparació del seu.

Robatori, incendi i danys de la naturalesa

Cobertura de reparació dels danys materials que pateixi el vehicle i els seus accessoris declarats o la reposició d’aquests com a conseqüència:

  • D’incendi o explosió
  • Caiguda de llamp, vent, pedra, neu, pluja, corriments, etc
  • Robatori consumant, intentat o frustrat on es donin situacions de fractura del vehicle, furt d’ús o espoliació

Danys propis

Cobertura de reparació dels danys materials que pateixi el vehicle i els seus accessoris declarats o la reposició d’aquests com a conseqüència:

  • D’impacte (col·lisió, pedres, bolcada o caiguda en desnivell, enfonsament de carreteres, ponts i edificacions, transport del vehicle sobre un altre mitjà, etc)

 

Cobertura de reparació o reposició de l’equipatge i dels objectes personals dels ocupants deteriorats en cas de sinistres total de vehicle.

Cobertura de reparació o reposició dels danys materials dels dispositius de retenció infantils patits en accidents.

Cobertura de neteja i condicionament de de la tapisseria i guarniments del vehicle en cas de danys per trasllat circumstancial d’accidentats

Cobertura de les despeses originades pel sinistre per:

  • Intervenció del Servei de Bombers
  • Intents de salvament del vehicle
  • Despeses d’ITV si el vehicle ha de passar aquesta revisió a causa d’accident

Valor a nou

Cobertura que ofereix durant els 2 primers anys i, en cas de sinistre total, la valoració del vehicle i dels seus accessoris amb el valor de mercat del vehicle nou en aquell moment.

Assistència en viatge

Cobertura d’una xarxa d’assistència, nacional i internacional.

 

 • Serveis al vehicle assegurat:

 

   • Reparació d’urgència en carretera quan l’avaria impedeixi continuar el viatge
   • Rescat del vehicle per bolcada o caiguda en desnivell  
   • Remolc per accident o avaria al taller més proper dins d’un radi de 50km del lloc de l’accident o del domicili del titular de l’assegurança
   • Despeses de transport de l’assegurat per recollir el vehicle avariat o enviament d’un conductor
   • Tramesa de despeses de recanvi en cas de que el vehicle avariat necessites peces de recanvi i no es poguessin obtenir a zona d’ocurrència
   • Enviament de xofer professional a causa de malaltia, accident o mort de l’assegurat, per transportar el vehicle fins al domicili de l’assegurat o lloc de destí.
   • Repatriació o transport del vehicle avariat, robat o accidentat fins al lloc de residència habitual del titular de l’assegurança si el vehicle no pogués ser reparat en el termini de 48 hores.

 

Cobertures per immobilització del vehicle a causa d’un accident o avaria o en el cas de robatori d’aquest

   • Despeses d’hotel
   • Trasllat o repatriació dels assegurats
   • Defensa penal per accident  de circulació derivada dels equipatges a l’estranger
   • Reclamació de danys materials ocasionats ela equipatges transportats a l’estranger

 

 

 • Serveis a persones:

 

   • Assistència mèdica i sanitària
   • Trasllat o repatriació sanitària de ferits o malalts
   • Repatriació o transport de la resta d’Assegurats
   • Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització
   • Convalescència a l’hotel
   • Repatriació o transport de l’Assegurat mort
   • Retorn anticipat
   • Recerca, localització i tramesa d’equipatge extraviat
   • Tramesa de missatges urgents
   • Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger
   • Informació legal a l’estranger
   • Reclamació de danys a l’estranger

Franquícia

Quantitat inicial fixa que el client assumeix en cas de sinistre del vehicle assegurat. Assegur ofereix diferents modalitats: franquícia 0€ (sense franquícia), franquícia 300€, franquícia 450€ i franquícia 600€.

Cobertures opcionals

Assistència Plus

Cobertura addicional per incrementar les prestacions bàsiques del servei d’assistència estàndard.

 

 • Serveis al vehicle (des del km 0):

 

   • Fins a 250€ per a reparació d’urgència en carretera (estàndard: 60€)
   • Fins a 600€ en remolc de vehicle per accident o avaria (estàndard: 150€)
   • Repatriació de vehicle, si per accident, avaria o robatori el vehicle no pogués ser reparat en el termini de 24h (estàndard: 48h)
   • Fins a 1000€ per a rescat en cas de: (estàndard: 600€)
    • Despeses de transport de l’assegurat per recollir el vehicle avariat o enviament d’un conductor
    • Tramesa de despeses de recanvi
    • Enviament de xofer professional
    • Prestacions als assegurats per immobilització del vehicle (despeses d’hotel i trasllat o repatriació dels assegurats)
    • Defensa penal per accident de circulació derivada dels equipatges a l’estranger
    • Reclamació de danys materials ocasionats als equipatges transportats a l’estranger

 

 

 • Serveis a persones fora d’Andorra:

 

Cobertura de tots els membres del nucli familiar siguin o no dins del vehicle.

   • Fins a 9000€ en assistència mèdica sanitària per accident i malaltia (estàndard: 3600€):
    • Trasllat o repatriació sanitària de ferits o malalts
    • Repatriació o transport de la resta d’assegurats
    • Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització
    • Convalescència a l’hotel
    • Repatriació o transport de l’assegurat mort
    • Retorn anticipat
    • Recerca, localització i tramesa d’equipatge extraviat
    • Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger
    • Informació legal a l’estranger
    • Reclamació de danys a l’estranger

Trencament de vidres

Cobertura de reparació o reposició per esquerda o fragmentació de vidres (parabrisa, vidre del darrere, finestretes laterals i sostre translúcid) del vehicle assegurat.   

Contracta ara la teva assegurança d’Autos

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Autos

Totes les avantatges Assegur

App

Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

Assistència

Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Servei

Tallers de confiança en cas d'accident amb el vehicle

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Et pot interessar

back to top