Comunitat de veïns

A tota comunitat, la clau de l'èxit és fer pinya i treballar amb un gran equip!

Vols fer una valoració gratuïta?

  Nom*

  Cognoms*

  Correu electrònic*

  Telèfon*

  Comentaris

  comunitats-veins-vecinos-andorra

  Què t'oferim

  L’assegurança que et garanteix la tranquil·litat a la teva comunitat de veïns, tant pel que fa a cobertures com per al preu.

  T’oferim 3 modalitats i un estudi previ per poder protegir la Comunitat de la forma més eficient possible.

  Descobreix els detall de les cobertures:

  • Bàsic: Garanties comunitàries
  • Complet: Garanties comunitàries i privades
  • Prèmium: Garanties comunitàries, privades i opcionals

  Cobertures

  Incendi, explosió i llamp

  Cobertura a valor de nou dels béns assegurats en l’assegurança en casos de combustió i abrasament amb flama, explosions produïdes per la pressió o depressió de gas o vapors i descàrregues violentes per llamp.

  Impacte

  Cobertura a valor de nou per caiguda d’aeronaus o parts i/o objectes despresos o llençats d’elles i per xoc de vehicles, animals i les mercaderies transportades per aquests.

  Inhabilitat i pèrdua de lloguers

  Cobertura de fins al 10% de la suma assegurada de l’import per inhabilitat total del pis per danys materials i rescissió forçosa de contracte d’inquilinat o de lloguer originats per incendis, explosió, llamps o impactes.

  Responsabilitat Civil

  Cobertura per reclamacions derivades de la propietat de l’immoble, d’actes de l’arrendatari o ocupant habitual de l’immoble, etc.

  Defensa

  Defensa de les responsabilitats exigides a l’Assegurat per via judicial.

  Fiances

  Cobertura de les fiances requerides a l’Assegurat a causa de la Responsabilitat Civil empara per la pòlissa.

  Trencament de llunes, miralls i vidres

  Cobertura del trencament de llunes miralls i vidres que formin part de les instal·lacions fixes de l’edifici assegurat i que es trobin en zones d’ús comunitari.

  Robatori i desperfectes per robatori i espoliació

  Cobertura per la desaparició dels béns assegurats ubicats a les zones comunes de l’edifici i els danys materials soferts. S’inclou una indemnització, de fins 150€ per sinistre, per pèrdues materials a l’interior de l’edifici dels seus residents.

  Possibilitat de sol·licitar cobertura per a riscos optatius

  Despeses de reconstrucció de zones enjardinades

  Ruptura de maquinària, d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

  Accidents personals

  Garantia de vehicles en garatge

  Glossari

  Continent: tots aquells béns que no poden separar-se de l’edificació sense trencament o alteració dels mateixos .

  Contingut: conjunt de béns de propietat comunitària destinats al servei o seguretat de l’immoble, situat en les zones de propietat comuna, i que no siguin d’ús privatiu.

  Assegurança a primer risc: elecció d’una quantitat determinada fins a la qual queda cobert el sinistre, independentment de si el valor del sinistre és superior.

  Assegurança a valor total: quan la suma assegurada coincideix amb el valor de l’interès assegurat.

  Infraassegurança: apareix quan el valor de la suma assegurada és menor al valor real dels béns a cobrir.

  Preguntes Freqüents

  A causa d'una tempesta s'ha espatllat l'antena de televisió comunitària, el portal s'ha quedat sense llum i la porta del garatge no funciona. Queda cobert amb la pòlissa de l'edifici?

  A través de la garantia de danys elèctrics, Assegur assumirà els danys que sofreixin la xarxa de cablejat elèctric i els aparells elèctrics comunitaris a conseqüència de curtcircuits, sobre tensions de la xarxa o per caiguda de llamp (encara que no es produeixi un incendi).

  La comunitat ha sofert un incendi la propagació del qual ha afectat al garatge comunitari. Queden coberts els cotxes aparcats?

  Assegur dona cobertura als danys materials directes que puguin patir els vehicles que es trobin a dins del garatge com a conseqüència directa d’incendi, explosió o caiguda de llamp.

  Fortes ràfegues de vent i la pluja caiguda han provocat desperfectes en l'antena comunitària, en la teulada i diversos pisos tenen danys per goteres. Queda cobert amb la pòlissa de l'edifici?

  Assegur cobreix a través de la garantia de fenòmens meteorològics, els danys ocasionats en el continent assegurat, sempre que es registrin velocitats de vent superiors a 90 km./h. Així mateix, queden coberts els danys ocasionats per goteres/filtracions (sempre que no siguin degudes a defectes de construcció de l’edifici o per manca de manteniment del mateix).

  Existeix un trencament de canonada general en el meu edifici, sense que l'aigua ocasioni danys materials, quedaria la reparació de l'avaria coberta per la meva pòlissa?

  Amb la cobertura d’assistència, et donem un servei d’assistència d’urgències per al servei de lampisteria per a reparar d’urgència les instal·lacions comunes d’evacuació d’aigües grises, negres o pluvials.
  A més, queden cobertes dins de la garantia de responsabilitat Civil d’aigües comunitàries, les despeses per localització i reparació de l’avaria, així com la despesa extraordinària produïda per l’excés d’aigua que provoqui el trencament (sempre que sigui per un sinistre cobert i si es coneix l’origen del dany).

  Avantatges Assegur Comunitat de veïns

  Totes les avantatges Assegur

  App

  Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

  Assistència

  Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

  Comoditat

  Possibilitat de fraccionar els pagaments

  Pagafàcil

  Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

  Servei whatsApp

  346 555 de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i divendres de 8 h a 15 h

  Adaptabilitat

  Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

  Et pot interessar

  back to top