Comunitat de veïns

L’assegurança que ofereix més garanties perquè tots i cada un dels membres de la teva comunitat de veïns estiguin segurs i tranquils a les seves llars.

Assegurança de comunitat de veïns

L’assegurança de la llar amb totes les cobertures necessàries i recomanades per a que els veïns de la teva comunitat estiguin segurs i tranquils a les seves llars.

Continent: tots aquells béns que no poden separar-se de l’edificació sense trencament o alteració dels mateixos (elements de construcció, instal·lacions fixes, instal·lacions d’ornamentació, obres de tancament, arbres, arbustos, gespa i instal·lacions esportives i d’esbarjo.

Cobertures

Incendi, explosió i llamp

Cobertura a valor de nou dels béns assegurats a l’assegurança en casos de combustió i abrasament amb flama, explosions produïdes per la pressió o depressió de gas o vapors i descàrregues violentes per llamp.

Impacte

Cobertura a valor de nou per caiguda d’aeronaus o parts i/o objectes despresos o llençats d’elles i per xoc de vehicles, animals i les mercaderies transportades per aquests.

Inhabilitat i pèrdua de lloguers

Cobertura de fins al 10% de la suma assegurada de l’import per inhabilitat total del pis per danys materials i rescissió forçosa de contracte d’inquilinat o de lloguer originats per incendis, explosió, llamps o impactes.

Responsabilitat Civil General

Cobertura per reclamacions derivades de la propietat de l’immoble, d’actes de l’arrendatari o ocupant habitual de l’immoble, etc.

Defensa

Defensa de les responsabilitats exigides a l’Assegurat per via judicial.

Fiances

Cobertura de les fiances requerides a l’Assegurat a causa de la Responsabilitat Civil empara per la pòlissa.

Trencament de llunes, miralls i vidres

Cobertura del trencament de llunes miralls i vidres que formin part de les instal·lacions fixes de l’edifici assegurat i que es trobin en zones d’ús comunitari.

Robatori i desperfectes per robatori i espoliació

Cobertura per la desaparició dels béns assegurats ubicats a les zones comunes de l’edifici i els danys materials soferts. S’inclou una indemnització, de fins 150€ per sinistre, per pèrdues materials a l’interior de l’edifici dels seus residents.

Possibilitat de sol·licitar cobertura per a riscos optatius

Cobertura per la desaparició dels béns assegurats ubicats a les zones comunes de l’edifici i els danys materials soferts. S’inclou una indemnització, de fins 150€ per sinistre, per pèrdues materials a l’interior de l’edifici dels seus residents.

 • RC i danys causats per aigües comunitàries
 • RC i danys causats per aigües de canalitzacions privades
 • RC i danys per aixetes privatives
 • Extensió de garanties per: vandalisme, fenòmens atmosfèrics (pluja, vent, pedra o neu), inundacions, fenòmens de la natura (terratrèmols, allaus, etc), fum, ones sòniques i danys elèctrics
 • Furt
 • Ampliació garantia de trencament de llunes, miralls i vidres
 • Despeses de reconstrucció de zones enjardinades
 • Ruptura de maquinària
 • Reparació de danys estètics de continent
 • Accidents personals
 • Ampliació garantia per filtracions d’aigua i embussos
 • Garantia de vehicles en garatge

Contracta ara la teva assegurança de Comunitat de veïns

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Comunitat de veïns

Totes les avantatges Assegur

App

Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

Assistència

Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Adaptabilitat

Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

Et pot interessar

back to top