Comunitat de veïns

L’assegurança que garanteix la seguretat i tranquil·litat de la teva comunitat de veïns.

Què t'oferim?

L’assegurança que et garanteix la tranquil·litat a la teva comunitat de veïns, tant pel que fa a cobertures i a preu.

T’oferim 3 modalitats i un estudi previ per poder assegurar i protegir la Comunitat de la forma més eficient possible.

Descobreix els detall de les cobertures:

  • Bàsic: Garanties comunitàries
  • Complet: Garanties comunitàries i privades
  • Prèmium: Garanties comunitàries, privades i opcionals

Cobertures

Incendi, explosió i llamp

Cobertura a valor de nou dels béns assegurats en l’assegurança en casos de combustió i abrasament amb flama, explosions produïdes per la pressió o depressió de gas o vapors i descàrregues violentes per llamp.

Impacte

Cobertura a valor de nou per caiguda d’aeronaus o parts i/o objectes despresos o llençats d’elles i per xoc de vehicles, animals i les mercaderies transportades per aquests.

Inhabilitat i pèrdua de lloguers

Cobertura de fins al 10% de la suma assegurada de l’import per inhabilitat total del pis per danys materials i rescissió forçosa de contracte d’inquilinat o de lloguer originats per incendis, explosió, llamps o impactes.

Responsabilitat Civil

Cobertura per reclamacions derivades de la propietat de l’immoble, d’actes de l’arrendatari o ocupant habitual de l’immoble, etc.

Defensa

Defensa de les responsabilitats exigides a l’Assegurat per via judicial.

Fiances

Cobertura de les fiances requerides a l’Assegurat a causa de la Responsabilitat Civil empara per la pòlissa.

Trencament de llunes, miralls i vidres

Cobertura del trencament de llunes miralls i vidres que formin part de les instal·lacions fixes de l’edifici assegurat i que es trobin en zones d’ús comunitari.

Robatori i desperfectes per robatori i espoliació

Cobertura per la desaparició dels béns assegurats ubicats a les zones comunes de l’edifici i els danys materials soferts. S’inclou una indemnització, de fins 150€ per sinistre, per pèrdues materials a l’interior de l’edifici dels seus residents.

Possibilitat de sol·licitar cobertura per a riscos optatius

  • Despeses de reconstrucció de zones enjardinades
  • Ruptura de maquinària, d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
  • Accidents personals
  • Garantia de vehicles en garatge

Glossari

Continent: tots aquells béns que no poden separar-se de l’edificació sense trencament o alteració dels mateixos .

Contingut: conjunt de béns de propietat comunitària destinats al servei o seguretat de l’immoble, situat en les zones de propietat comuna, i que no siguin d’ús privatiu.

Assegurança a primer risc: elecció d’una quantitat determinada fins a la qual queda cobert el sinistre, independentment de si el valor del sinistre és superior.

Assegurança a valor total: quan la suma assegurada coincideix amb el valor de l’interès assegurat.

Infraassegurança: apareix quan el valor de la suma assegurada és menor al valor real dels béns a cobrir.

Contracta ara la teva assegurança de Comunitat de veïns

Truca'ns al 876 555

Vols més informació?

Departament a contactar

Escull una opció*

Vols un pressupost?

Escull una opció*

Quina assegurança t'interessa?

Escull una opció

Dades personals

Nom*

Cognoms*

Dades de contacte

E-mail*

Telèfon*

Descriu breument el motiu de la teva sol·licitud

Comentari*

* Camps obligatoris

Avantatges Assegur Comunitat de veïns

Totes les avantatges Assegur

App

Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

Assistència

Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Adaptabilitat

Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

Et pot interessar

back to top