Propietat

La teva llar és el teu refugi i per això a Assegur et portem l’assegurança de la llar que conté totes les cobertures necessàries per garantir la seguretat de la teva família.

Assegurança de llar propietaris

L’assegurança de la llar amb totes les cobertures necessàries i recomanades per a les llars de propietat.

Continent: tots aquells béns que no poden separar-se de l’edificació sense trencament o alteració dels mateixos (elements de construcció, instal·lacions fixes, instal·lacions d’ornamentació, obres de tancament, arbres, arbustos, gespa i instal·lacions esportives i d’esbarjo).

Continent recomanat

83.000€

Per un pis de 90m2

Cobertures

Cobertura del 100% del capital

Cobertura en danys materials i RC dels béns assegurats.

Danys per aigua

Cobertura de danys produïts per fuites, inundacions, filtracions, goteres, gelades, etc. Servei addicional de localització i reparació de les canonades sense desperfectes.

Riscos extraordinaris

Cobertura per a casos d’allaus, esllavissades, terratrèmols, etc.

Aliments refrigerats o congelats

Cobertura per danys en aliments refrigerats o congelats a causa de de l’avaria de l’aparell o de la xarxa elèctrica.

Responsabilitat Civil

Canalitzacions subterrànies

Cobertura per trencament, desbordament i obstruccions.

Assegurança a valor total

Cobertura de la suma assegurada que ha de correspondre a la totalitat del valor dels béns exposats al risc. En cas de no ser així, pot entrar en escena l’infrassegurança, si la suma que tenim assegurada a la pòlissa no s’ajusta amb el valor real de la totalitat dels béns.

Restauració estètica del continent

Cobertura del reintegrament de les despeses derivades de l’aconseguiment de l’equilibri estètic d’elements del continent afectats pels danys produïts per un sinistre.

Danys per glaçada

Danys materials dels béns derivats de glaçades i que sigui els causants del trencament de conduccions d’aigua.

Impagament de lloguer

Cobertura per a propietaris de vivendes destinades al lloguer en cas d’impagament d’alguna de les quotes del seu inquilí.

Incendi i afins

Cobertura dels danys causats per l’acció directa del foc, així com els causats per les conseqüències de l’incendi.

Danys elèctrics

Cobertura dels danys soferts al continent (parets, refrigeració i calefacció, antenes receptores, etc) i/o al contingut (mobiliari, elements de decoració, etc) a conseqüència de curtcircuits, sobretensions de la xarxa, etc.

Contracta ara la teva assegurança de Llar Propietat

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

MODALITATS

COBERTURES

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUAL

PROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Ampliació de garantia de joies fora de la caixa forta

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Impagament de lloguer

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Robatori complementari

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Filtracions i goteres per parets

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Aliments refrigerats o congelats

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Vehicles en garatge

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Joies a caixa forta

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Mobiliari especial

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Danys per glaçada

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Trencament, desbordament i osbtruccions de canalitzacions subterrànies

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Continent a valor total

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Mobiliari

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Responsabilitat Civil

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Incendi i afins

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Danys elèctrics

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Fenòmens meteorològics (Pluja, vent, pedregada i neu)

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Danys per aigua

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Trencament de vidres, miralls i pisa sanitària

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Restauració estètica continent

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Vandalisme

PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

Avantatges Assegur Llar Propietat

Totes les avantatges Assegur

App

Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

Assistència

Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Adaptabilitat

Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

Et pot interessar

back to top