Propietat

La teva llar és el teu refugi i per això et presentem l’assegurança de la llar que conté totes les cobertures necessàries per garantir la seguretat de la teva família.

Demana el teu pressupost

  Nom*

  Cognoms*

  Correu electrònic*

  Telèfon*

  Any de construcció

  Metres quadrats

  Ús de la vivenda

  Tipus de vivenda

  Disposa de pàrquing o traster

  Adreça

  Carrer

  Número

  Població

  Comentaris

  Què t'oferim

  L’assegurança de la llar amb totes les cobertures necessàries i recomanades per a les llars de propietat.

  Continent: tots aquells béns que no poden separar-se de l’edificació sense trencament o alteració dels mateixos (elements de construcció, instal·lacions fixes, instal·lacions d’ornamentació, obres de tancament, arbres, arbustos, gespa i instal·lacions esportives i d’esbarjo).

  Continent recomanat

  83.000€

  Per un pis de 90m2

  Assistència

  24h/365 dies.

  Telèfon 876 599

  Cobertures

  Servei BricoFàcil i BricoNet

  Disposes d’un equip de professionals per feines de bricolatge (muntar un moble, penjar un quadre, etc…) o de neteja de cuina i bany.

  Protecció digital

  Aquesta cobertura inclou: reclamació en compres online, control parental, gestió del final de la vida digital, defensa administrativa digital en matèria de protecció de dades, assessorament tècnic en ciberseguretat, geolocalització i bloqueig de dispositius, assistència jurídica telefònica i videotrucada, reclamació en contractes de compra, serveis d’assistència informàtica, sistema d’alerta de protecció de dades, empremta digital i eliminació de dades sensibles, defensa suplementària de la responsabilitat civil.

  Cobertura del 100% del capital

  Cobertura en danys materials i Responsabilitat Civil dels béns assegurats.

  Danys per aigua

  Cobertura de danys produïts per fuites, inundacions, filtracions, goteres, gelades, etc. Servei addicional de localització i reparació de les canonades sense desperfectes.

  Riscos extraordinaris

  Cobertura per a casos d’allaus, esllavissades, terratrèmols, etc.

  Aliments refrigerats o congelats

  Cobertura per danys en aliments refrigerats o congelats a causa de de l’avaria de l’aparell o de la xarxa elèctrica.

  Responsabilitat Civil

  Canalitzacions subterrànies

  Cobertura per trencament, desbordament i obstruccions.

  Assegurança a valor total

  Cobertura de la suma assegurada que ha de correspondre a la totalitat del valor dels béns exposats al risc. En cas de no ser així, pot entrar en escena l’infrassegurança, si la suma que tenim assegurada a la pòlissa no s’ajusta amb el valor real de la totalitat dels béns.

  Restauració estètica del continent

  Cobertura del reintegrament de les despeses derivades de l’aconseguiment de l’equilibri estètic d’elements del continent afectats pels danys produïts per un sinistre.

  Danys per glaçada

  Danys materials dels béns derivats de glaçades i que sigui els causants del trencament de conduccions d’aigua.

  Impagament de lloguer

  Cobertura per a propietaris de vivendes destinades al lloguer en cas d’impagament d’alguna de les quotes del seu inquilí.

  Incendi i afins

  Cobertura dels danys causats per l’acció directa del foc, així com els causats per les conseqüències de l’incendi.

  Danys elèctrics

  Cobertura dels danys soferts al continent (parets, refrigeració i calefacció, antenes receptores, etc) i/o al contingut (mobiliari, elements de decoració, etc) a conseqüència de curtcircuits, sobretensions de la xarxa, etc.

  Preguntes freqüents

  Quina diferencia hi ha entre continent i contingut?

  El continent és l’estructura en si de l’habitatge i els elements de construcció. Són tots els elements que no podem treure de la casa sense que aquesta quedi danyada. Es tracta de les columnes, el sostre, les parets, les finestres… Però també de les canonades, el parquet i els taulells del sòl, la instal·lació del gas i la de la llum, etc. En definitiva, tots els elements que estiguin fixats.

  El contingut es refereix a tot el que hi ha dins d’un habitatge, però que no forma part de la seva estructura. Aquí s’inclouen els electrodomèstics, els mobles, els aparells electrònics.

  Quines garanties cobreix la meva pòlissa fora de la llar?

  Principalment, la responsabilitat civil de les persones assegurades que convisquin a l’habitatge, de les mascotes sempre que no siguin de raça perillosa, i la reclamació de danys com a vianant o ciclista. Destaquem també la cobertura per atracament al carrer a les persones que convisquin a l’habitatge.

  Si tinc joies o objectes de valor, com els he d’assegurar?

  Es consideren objectes de valor els que tinguin un valor unitari superior a 3.000€. Per assegurar-los, s’han de declarar en el moment de fer la contractació o a posteriori, i a ser possible acreditar el valor mitjançant una taxació o un document acreditatiu (com la factura de compra).

  El valor total assegurat per joies no pot superar el 50% del valor declarat del contingut.

  Què cobreix la garantia de reparació d’electrodomèstics?

  Cobreix la reparació (no la substitució) d’electrodomèstics de línia blanca per un servei autoritzat per Assegur. Els electrodomèstics coberts són: nevera, congelador, rentadora,  assecadora, vitro, forn, microones i la campana. Amb les modalitats de Llar Extra i Extra Plus s’inclou també la televisió.

  Es repararan els electrodomèstics amb una antiguitat inferior a 7 anys, on el valor de la seva reparació no pot superar els 300€ o el preu que té l’electrodomèstic en el moment de l’avaria.

  Què fer en cas de provocar danys al veí en concepte de responsabilitat civil? I si ell me’ls provoca a mi?

  En el cas que estiguis causant danys al veí, però tu no tinguis cap dany ni fuita visible que justifiqui la responsabilitat, hauràs de facilitar-li les dades al veí perquè la seva companyia faci venir un perit i determini l’origen. Si tu ets el causant, ens arribarà la reclamació que farà la seva companyia asseguradora i atendrem els danys del perjudicat.

  Si tens una fuita visible, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres. T’indicarem com procedir i els nostres industrials intervindran per solucionar-ho.

  Si ets tu qui presenta danys per la fuita d’algun veí, hauràs de demanar-li les dades i trucar-nos per obrir expedient.

  La meva pòlissa de llar, cobreix la reposició del pany de la meva llar en cas de pèrdua de claus o robatori de les mateixes?

  L’obertura de la porta és un servei d’urgència i està disponible 24h. Inclou materials i  desplaçament necessaris per a l’obertura fins a un màxim de 300€.

  El canvi de tancament /pany per pèrdua o robatori únicament es cobreix en cas que les claus estiguin identificades.

  Què és la restauració estètica i en quins casos s’aplica?

  Després d’un sinistre, és possible que un cop feta la reparació s’apreciï una diferència de color, mida o s’altera l’estètica del conjunt. La garantia de restauració estètica és la que cobreix les despeses per salvaguardar l’estètica o harmonia del conjunt.

  Es pot fer ús d’aquest servei 2 cops l’any. I sempre que sigui possible, el reparador deixarà un electrodomèstic de substitució mentre el client té el seu en reparació.

  Queda inclòs el manteniment de la llar en l’assegurança?

  L’assegurança de la Llar està enfocada a oferir cobertura davant d’imprevistos que puguin sorgir i evitar-te un desemborsament econòmic important. El manteniment de la llar queda a càrrec de l’assegurat.

  A més, et cobreix davant de les possibles conseqüències que aquests imprevistos puguin causar als teus veïns i així evitar-te, de nou, una despesa extra per pagar les reparacions.

  Amb la nostra assegurança, addicionalment, comptaràs amb el servei de bricolatge “Bricofàcil”, un servei que t’ajudarà en petites reparacions de manteniment (instal·lació de llums, cortines, llums, segellat de juntes de la banyera, purga de radiadors, etc.) si no ets manetes o prefereixes l’ajuda de professionals.

  Es pot fraccionar un rebut o una prima?

  Sí, existeix l’opció d’agrupar tots els pagaments en una tarifa plana mensual sense recàrrec ni comissions amb el Pagafàcil, sempre que es tinguin 3 o més pòlisses amb Assegur.

  Per altra banda, sempre es pot dividir el cost semestralment, trimestralment o mensualment amb un petit recàrrec per fer el fraccionament.

  MODALITATS

  COBERTURES

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUAL

  PROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Ampliació de garantia de joies fora de la caixa forta

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Impagament de lloguer

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Robatori complementari

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Filtracions i goteres per parets

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Aliments refrigerats o congelats

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Vehicles en garatge

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Joies a caixa forta

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Mobiliari especial

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Danys per glaçada

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Trencament, desbordament i osbtruccions de canalitzacions subterrànies

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Continent a valor total

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Mobiliari

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Responsabilitat Civil

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Incendi i afins

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Danys elèctrics

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Fenòmens meteorològics (Pluja, vent, pedregada i neu)

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Danys per aigua

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Trencament de vidres, miralls i pisa sanitària

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Restauració estètica continent

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Vandalisme

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Avantatges Assegur Llar Propietat

  Totes les avantatges Assegur

  App

  Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

  Assistència

  Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

  Comoditat

  Possibilitat de fraccionar els pagaments

  Pagafàcil

  Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

  Servei whatsApp

  346 555 de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i divendres de 8 h a 15 h

  Adaptabilitat

  Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

  Et pot interessar

  back to top