Propietat

La teva llar és el teu refugi i per això et presentem l’assegurança de la llar que conté totes les cobertures necessàries per garantir la seguretat de la teva família.

Demana el teu pressupost

  Nom*

  Cognoms*

  Correu electrònic*

  Telèfon*

  Comentaris

  Contracta ara la teva assegurança de Llar Propietat

  Truca'ns al 876 555

  Què t'oferim

  L’assegurança de la llar amb totes les cobertures necessàries i recomanades per a les llars de propietat.

  Continent: tots aquells béns que no poden separar-se de l’edificació sense trencament o alteració dels mateixos (elements de construcció, instal·lacions fixes, instal·lacions d’ornamentació, obres de tancament, arbres, arbustos, gespa i instal·lacions esportives i d’esbarjo).

  Continent recomanat

  83.000€

  Per un pis de 90m2

  Cobertures

  Cobertura del 100% del capital

  Cobertura en danys materials i RC dels béns assegurats.

  Danys per aigua

  Cobertura de danys produïts per fuites, inundacions, filtracions, goteres, gelades, etc. Servei addicional de localització i reparació de les canonades sense desperfectes.

  Riscos extraordinaris

  Cobertura per a casos d’allaus, esllavissades, terratrèmols, etc.

  Aliments refrigerats o congelats

  Cobertura per danys en aliments refrigerats o congelats a causa de de l’avaria de l’aparell o de la xarxa elèctrica.

  Responsabilitat Civil

  Canalitzacions subterrànies

  Cobertura per trencament, desbordament i obstruccions.

  Assegurança a valor total

  Cobertura de la suma assegurada que ha de correspondre a la totalitat del valor dels béns exposats al risc. En cas de no ser així, pot entrar en escena l’infrassegurança, si la suma que tenim assegurada a la pòlissa no s’ajusta amb el valor real de la totalitat dels béns.

  Restauració estètica del continent

  Cobertura del reintegrament de les despeses derivades de l’aconseguiment de l’equilibri estètic d’elements del continent afectats pels danys produïts per un sinistre.

  Danys per glaçada

  Danys materials dels béns derivats de glaçades i que sigui els causants del trencament de conduccions d’aigua.

  Impagament de lloguer

  Cobertura per a propietaris de vivendes destinades al lloguer en cas d’impagament d’alguna de les quotes del seu inquilí.

  Incendi i afins

  Cobertura dels danys causats per l’acció directa del foc, així com els causats per les conseqüències de l’incendi.

  Danys elèctrics

  Cobertura dels danys soferts al continent (parets, refrigeració i calefacció, antenes receptores, etc) i/o al contingut (mobiliari, elements de decoració, etc) a conseqüència de curtcircuits, sobretensions de la xarxa, etc.
  Assistència

  24h/365 dies.

  Telèfon 876 599

  MODALITATS

  COBERTURES

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUAL

  PROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Ampliació de garantia de joies fora de la caixa forta

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Impagament de lloguer

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Robatori complementari

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Filtracions i goteres per parets

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Aliments refrigerats o congelats

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Vehicles en garatge

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Joies a caixa forta

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Mobiliari especial

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Danys per glaçada

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Trencament, desbordament i osbtruccions de canalitzacions subterrànies

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Continent a valor total

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Mobiliari

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Responsabilitat Civil

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Incendi i afins

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Danys elèctrics

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Fenòmens meteorològics (Pluja, vent, pedregada i neu)

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Danys per aigua

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Trencament de vidres, miralls i pisa sanitària

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Restauració estètica continent

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Vandalisme

  PROPIETARI DE VIVENDA HABITUALPROPIETARI DE VIVENDA LLOGADA

  Avantatges Assegur Llar Propietat

  Totes les avantatges Assegur

  App

  Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

  Assistència

  Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

  Comoditat

  Possibilitat de fraccionar els pagaments

  Pagafàcil

  Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

  Servei whatsApp

  346 555 de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i divendres de 8 h a 15 h

  Adaptabilitat

  Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

  Et pot interessar

  back to top