Llogater

La millor manera de protegir el teu habitatge és amb aquesta pòlissa d’Assegur que ofereix una àmplia cobertura per tot allò que tens dins de la teva llar.

Assegurança de llar llogater

L’assegurança de la llar amb totes les cobertures necessàries i recomanades per a que tu i la teva família estigueu segurs i tranquils.

Contingut: tots aquells béns que es troben a dins de la vivenda com poden ser: continguts bàsics mobles, electrodomèstics, roba, etc), joies, i objectes de valor (aquells béns que superin un import determinat).

Contingut recomanat

20.925€

Per un pis de 90m2

Cobertures

Cobertura del 100% del capital

Cobertura per a casos d’allaus, esllavissades, terratrèmols, etc.

Aliments refrigerats o congelats

Cobertura per danys en aliments refrigerats o congelats a causa de de l’avaria de l’aparell o de la xarxa elèctric.

Responsabilitat Civil

Cobertura de robatori complementari

Cobertura per furt de béns assegurats mitjançant suplantació, engany o un altre tipus d’acció i per espoliació fora de l’habitatge mitjançant actes d’intimidació o violència.

Canalitzacions subterrànies

Cobertura per trencament, desbordament i obstruccions.

Continent a primer risc

Cobertura que assegura un valor determinat fins el qual els béns de l’assegurat queden coberts, independentment del valor total (mínim 3.000€).

Mobiliari especial

Cobertura del mobiliari el preu unitari del qual superi els 3.000€ (antiguitats, pells, porcellanes artístiques, etc).

Incendi i afins

Cobertura dels danys causats per l’acció directa del foc, així com els causats per les conseqüències de l’incendi.

Danys elèctrics

Cobertura dels danys soferts al continent (parets, refrigeració i calefacció, antenes receptores, etc) i/o al contingut (mobiliari, elements de decoració, etc) a conseqüència de curtcircuits, sobretensions de la xarxa, etc.

Vehicle en garatge

Cobertura per vehicle en estat de repòs al garatge en una plaça d’aparcament en recinte tancat, propietat de l’assegurat o en règim de lloguer, dins de la propietat assegurada.

Contracta ara la teva assegurança de Llar Llogater

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Llar Llogater

Totes les avantatges Assegur

App

Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

Assistència

Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Adaptabilitat

Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

Et pot interessar

back to top