Vehicle industrial

Assegur et porta l’assegurança més completa per cobrir tant les responsabilitats civils com els danys que puguin succeir-se en relació amb els vehicles industrials que la teva empresa utilitza habitualment.

Assegurança de vehicle industrial

Assegurança que ofereix cobertures per als vehicles industrials que l’assegurat utilitzi durant el desenvolupament de les seves tasques laboral.

Cobertures

Responsabilitat Civil

Cobertura de les indemnitzacions pels danys i els perjudicis causats a un tercer per l´ús i circulació, permanència en repòs, càrrega, transport i descàrrega d’elements en el vehicle assegurat. Als danys i perjudicis s’inclou:

  • Ús i circulació del vehicle assegurat
  • Permanència en repòs del vehicle assegurat (incloent incendi, explosió en garatge o fora d’ell)
  • La càrrega, el transport i la descàrrega de coses en el vehicle assegurat
  • Conducció del vehicle assegurat sense el permís administratiu oportú o l’autorització corresponent del propietari
  • Actuació dels passatgers mentre ocupin plaça en el vehicle i sempre que sigui causa d’un accident de circulació
  • Arrossegament de remolcs autoritzats de menys de 750kg

Reclamació de danys

Cobertura de reclamació a favor de l’assegurat a través de l’exercici de les accions amistoses i legals oportunes per obtenir d’un tercer, aliè a l’assegurat, que resulti responsable del rescabalament dels danys i perjudicis patit a conseqüència de:

  • Accident de circulació on hagi estat involucrat el vehicle assegurat, estenent-se als danys corporals patits per conductor autoritzat així com pels ocupants transportats gratuïtament dins del vehicle.
  • Danys materials al vehicle assegurat, encara que aquest es trobi en repòs, fora de circulació

Contracta ara la teva assegurança de Vehicle industrial

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Vehicle industrial

Totes les avantatges Assegur

App

Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

Assistència

Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Servei

Tallers de confiança en cas d'accident amb el vehicle

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Et pot interessar

back to top