Cotxe a tercers

La cobertura perfecta per als qui opten per l’estalvi. Gaudeix de totes les garanties de l’Assegurança Mínima Obligatòria sense renunciar a cap dels avantatges que suposa estar protegit amb Assegur.

Demana el teu pressupost

  Nom*

  Cognoms*

  Correu electrònic*

  Telèfon*

  Comentaris

  Què t'oferim?

  L’assegurança de cotxe a tercers, amb les cobertures opcionals que vulguis.

  Cobertures

  Responsabilitat civil

  Cobertura de les indemnitzacions pels danys i els perjudicis causats a un tercer per l´ús i circulació, permanència en repòs, càrrega, transport i descàrrega d’elements en el vehicle assegurat.

  Reclamació de danys

  Danys per atropellament d'animals cinegètics i domèstics

  Cobertura de la reparació dels danys materials ocasionats al vehicle, els seus accessoris o la reposició dels mateixos com a conseqüència de la col·lisió per atropellament d’animals cinegètics (cérvols,  senglars, guineus, cabirols, etc) i domèstics, existint un atestat policial que ho confirmi.

  Vehicle de substitució

  Cobertura de vehicle de substitució en cas d’accident i quan la reparació dels danys materials suposi la immobilització forçosa del vehicle assegurat.

  Quan el client, com a conseqüència d’un accident, triï reparar el vehicle assegurat a un dels nostres tallers de confiança, aquest tindrà dret a  fer ús il·limitat del vehicle de substitució fins que finalitzi la reparació del seu.

  Assistència en viatge

  Cobertura d’una xarxa d’assistència, nacional i internacional.

  • Serveis al vehicle assegurat:
   • Reparació d’urgència en carretera quan l’avaria impedeixi continuar el viatge
   • Rescat del vehicle per bolcada o caiguda en desnivell
   • Remolc per accident o avaria al taller més proper dins d’un radi de 50km del lloc de l’accident o del domicili del titular de l’assegurança
   • Despeses de transport de l’assegurat per recollir el vehicle avariat o enviament d’un conductor
   • Tramesa de despeses de recanvi en cas de que el vehicle avariat necessites peces de recanvi i no es poguessin obtenir a zona d’ocurrència
   • Enviament de xofer professional a causa de malaltia, accident o mort de l’assegurat, per transportar el vehicle fins al domicili de l’assegurat o lloc de destí
   • Repatriació o transport del vehicle avariat, robat o accidentat fins al lloc de residència habitual del titular de l’assegurança si el vehicle no pogués ser reparat en el termini de 48 hores

  Cobertures per immobilització del vehicle a causa d’un accident o avaria o en el cas de robatori d’aquest:

  • Despeses d’hotel
  • Trasllat o repatriació dels assegurats
  • Defensa penal per accident  de circulació derivada dels equipatges a l’estranger
  • Reclamació de danys materials ocasionats ela equipatges transportats a l’estranger
  • Serveis a persones:
   • Assistència mèdica i sanitària
   • Trasllat o repatriació sanitària de ferits o malalts
   • Repatriació o transport de la resta d’Assegurats
   • Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització
   • Convalescència a l’hotel
   • Repatriació o transport de l’Assegurat mort
   • Retorn anticipat
   • Recerca, localització i tramesa d’equipatge extraviat
   • Tramesa de missatges urgents
   • Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger
   • Informació legal a l’estranger
   • Reclamació de danys a l’estranger

  Pack opcional

  Trencament vidres

  Cobertura de reparació o reposició per esquerda o fragmentació de vidres (parabrisa, vidre del darrere, finestretes laterals i sostre translúcid) del vehicle assegurat.

  Accidents corporals del conductor

  Aportació de capital en cas d’accident de circulació on es trobi involucrat el vehicle assegurat i quan l’assegurat pateixi una invalidesa permanent o mori.

  Cobertura de les despeses d’assistència sanitària i els trasllats medicalitzats prescrits per un metge, sempre i quan es realitzin al país de l’accident o a Andorra.

  Cobertures opcionals

  Robatori, incendi i danys de la natura

  Cobertura de reparació dels danys materials que pateixi el vehicle i els seus accessoris declarats o la reposició d’aquests com a conseqüència:

  • D’incendi o explosió
  • Caiguda de llamp, vent, pedra, neu, pluja, corriments, etc
  • Robatori consumant, intentat o frustrat on es donin situacions de fractura del vehicle, furt d’ús o espoliació

  Pèrdua total

  Cobertura d’indemnització al client amb el valor de mercat del vehicle assegurat en cas de sinistre total. Aquesta cobertura no cobreix els danys propis.

  També pots necessitar...

  Assistència

  24h/365 dies.

  Telèfon 876 599

  MODALITATS

  COBERTURES

  BÀSIC

  BÀSIC + ASSISTÈNCIA

  COMPLET

  Responsabilitat Civil

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Accidents Corporals del conductor

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Robatori, incendi i danys de la naturalesa

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Defensa i Reclamació

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Assistència en viatges

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Avantatges Assegur Cotxe a tercers

  Totes les avantatges Assegur

  App

  Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

  Assistència

  Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

  Comoditat

  Possibilitat de fraccionar els pagaments

  Servei whatsApp

  346 555 de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i divendres de 8 h a 15 h

  Confort

  Vehicle de substitució en cas d’accident

  Servei

  Tallers de confiança en cas d'accident amb el vehicle

  Et pot interessar

  back to top