Cotxe a tercers

La cobertura perfecta per als qui opten per l’estalvi. Gaudeix de totes les garanties de l’Assegurança Mínima Obligatòria sense renunciar a cap dels avantatges que suposa estar protegit amb Assegur.

Assegurança de cotxe a tercers

L’assegurança de cotxe necessària, amb les cobertures opcionals que vulguis.

Cobertures

Responsabilitat civil

Cobertura de les indemnitzacions pels danys i els perjudicis causats a un tercer per l´ús i circulació, permanència en repòs, càrrega, transport i descàrrega d’elements en el vehicle assegurat.

Reclamació de danys

Danys per atropellament d'animals cinegètics i domèstics

Cobertura de la reparació dels danys materials ocasionats al vehicle, els seus accessoris o la reposició dels mateixos com a conseqüència de la col·lisió per atropellament d’animals cinegètics (cérvols,  senglars, guineus, cabirols, etc) i domèstics, existint un atestat policial que ho confirmi.

Vehicle de substitució

Cobertura de vehicle de substitució en cas d’accident i quan la reparació dels danys materials suposi la immobilització forçosa del vehicle assegurat.

Quan el client, com a conseqüència d’un accident, triï reparar el vehicle assegurat a un dels nostres tallers de confiança, aquest tindrà dret a  fer ús il·limitat del vehicle de substitució fins que finalitzi la reparació del seu.

Assistència en viatge

Cobertura d’una xarxa d’assistència, nacional i internacional.

 • Serveis al vehicle assegurat:
  • Reparació d’urgència en carretera quan l’avaria impedeixi continuar el viatge
  • Rescat del vehicle per bolcada o caiguda en desnivell
  • Remolc per accident o avaria al taller més proper dins d’un radi de 50km del lloc de l’accident o del domicili del titular de l’assegurança
  • Despeses de transport de l’assegurat per recollir el vehicle avariat o enviament d’un conductor
  • Tramesa de despeses de recanvi en cas de que el vehicle avariat necessites peces de recanvi i no es poguessin obtenir a zona d’ocurrència
  • Enviament de xofer professional a causa de malaltia, accident o mort de l’assegurat, per transportar el vehicle fins al domicili de l’assegurat o lloc de destí
  • Repatriació o transport del vehicle avariat, robat o accidentat fins al lloc de residència habitual del titular de l’assegurança si el vehicle no pogués ser reparat en el termini de 48 hores

Cobertures per immobilització del vehicle a causa d’un accident o avaria o en el cas de robatori d’aquest:

 • Despeses d’hotel
 • Trasllat o repatriació dels assegurats
 • Defensa penal per accident  de circulació derivada dels equipatges a l’estranger
 • Reclamació de danys materials ocasionats ela equipatges transportats a l’estranger
 • Serveis a persones:
  • Assistència mèdica i sanitària
  • Trasllat o repatriació sanitària de ferits o malalts
  • Repatriació o transport de la resta d’Assegurats
  • Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització
  • Convalescència a l’hotel
  • Repatriació o transport de l’Assegurat mort
  • Retorn anticipat
  • Recerca, localització i tramesa d’equipatge extraviat
  • Tramesa de missatges urgents
  • Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger
  • Informació legal a l’estranger
  • Reclamació de danys a l’estranger

Pack opcional

Trencament vidres

Cobertura de reparació o reposició per esquerda o fragmentació de vidres (parabrisa, vidre del darrere, finestretes laterals i sostre translúcid) del vehicle assegurat.

Accidents corporals del conductor

Aportació de capital en cas d’accident de circulació on es trobi involucrat el vehicle assegurat i quan l’assegurat pateixi una invalidesa permanent o mori.

Cobertura de les despeses d’assistència sanitària i els trasllats medicalitzats prescrits per un metge, sempre i quan es realitzin al país de l’accident o a Andorra.

Cobertures opcionals

Robatori, incendi i danys de la natura

Cobertura de reparació dels danys materials que pateixi el vehicle i els seus accessoris declarats o la reposició d’aquests com a conseqüència:

 • D’incendi o explosió
 • Caiguda de llamp, vent, pedra, neu, pluja, corriments, etc
 • Robatori consumant, intentat o frustrat on es donin situacions de fractura del vehicle, furt d’ús o espoliació

Pèrdua total

Cobertura d’indemnització al client amb el valor de mercat del vehicle assegurat en cas de sinistre total. Aquesta cobertura no cobreix els danys propis.

Contracta ara la teva assegurança de Cotxe a tercers

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Calcula
el teu pressupost

MODALITATS

COBERTURES

BÀSIC

BÀSIC + ASSISTÈNCIA

COMPLET

Responsabilitat Civil

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Accidents Corporals del conductor

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Robatori, incendi i danys de la naturalesa

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Defensa i Reclamació

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Assistència en viatges

BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

Avantatges Assegur Cotxe a tercers

Totes les avantatges Assegur

App

Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

Assistència

Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

Comoditat

Possibilitat de fraccionar els pagaments

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a divendres de 9 a 18h

Confort

Vehicle de substitució en cas d’accident

Servei

Tallers de confiança en cas d'accident amb el vehicle

Et pot interessar

back to top