Cotxe a tercers

La cobertura perfecta per als qui opten per l’estalvi. Gaudeix de totes les garanties de l’Assegurança Mínima Obligatòria sense renunciar a cap dels avantatges que suposa estar protegit amb Assegur.

Demana el teu pressupost

  Nom*

  Cognoms*

  Correu electrònic*

  Telèfon*

  Data de naixament

  Data d'expedició del carnet de conduir

  Marca del cotxe

  Model

  Any de fabricació

  CC o CV

  Comentaris

  Calcula
  el teu pressupost
  Assistència

  24h/365 dies.

  Telèfon 876 599

  Què t'oferim?

  L’assegurança de cotxe a tercers, amb les cobertures opcionals que vulguis.

  Cobertures

  Responsabilitat civil

  Cobertura de les indemnitzacions pels danys i els perjudicis causats a un tercer per l´ús i circulació, permanència en repòs, càrrega, transport i descàrrega d’elements en el vehicle assegurat.

  Reclamació de danys

  Danys per atropellament d'animals cinegètics i domèstics

  Cobertura de la reparació dels danys materials ocasionats al vehicle, els seus accessoris o la reposició dels mateixos com a conseqüència de la col·lisió per atropellament d’animals cinegètics (cérvols,  senglars, guineus, cabirols, etc) i domèstics, existint un atestat policial que ho confirmi.

  Vehicle de substitució

  Cobertura de vehicle de substitució en cas d’accident i quan la reparació dels danys materials suposi la immobilització forçosa del vehicle assegurat.

  Quan el client, com a conseqüència d’un accident, triï reparar el vehicle assegurat a un dels nostres tallers de confiança, aquest tindrà dret a  fer ús il·limitat del vehicle de substitució fins que finalitzi la reparació del seu.

  Assistència en viatge

  Cobertura d’una xarxa d’assistència, nacional i internacional.

  • Serveis al vehicle assegurat:
   • Reparació d’urgència en carretera quan l’avaria impedeixi continuar el viatge
   • Rescat del vehicle per bolcada o caiguda en desnivell
   • Remolc per accident o avaria al taller més proper dins d’un radi de 50km del lloc de l’accident o del domicili del titular de l’assegurança
   • Despeses de transport de l’assegurat per recollir el vehicle avariat o enviament d’un conductor
   • Tramesa de despeses de recanvi en cas de que el vehicle avariat necessites peces de recanvi i no es poguessin obtenir a zona d’ocurrència
   • Enviament de xofer professional a causa de malaltia, accident o mort de l’assegurat, per transportar el vehicle fins al domicili de l’assegurat o lloc de destí
   • Repatriació o transport del vehicle avariat, robat o accidentat fins al lloc de residència habitual del titular de l’assegurança si el vehicle no pogués ser reparat en el termini de 48 hores

  Cobertures per immobilització del vehicle a causa d’un accident o avaria o en el cas de robatori d’aquest:

  • Despeses d’hotel
  • Trasllat o repatriació dels assegurats
  • Defensa penal per accident  de circulació derivada dels equipatges a l’estranger
  • Reclamació de danys materials ocasionats ela equipatges transportats a l’estranger
  • Serveis a persones:
   • Assistència mèdica i sanitària
   • Trasllat o repatriació sanitària de ferits o malalts
   • Repatriació o transport de la resta d’Assegurats
   • Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització
   • Convalescència a l’hotel
   • Repatriació o transport de l’Assegurat mort
   • Retorn anticipat
   • Recerca, localització i tramesa d’equipatge extraviat
   • Tramesa de missatges urgents
   • Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger
   • Informació legal a l’estranger
   • Reclamació de danys a l’estranger

  Pack opcional

  Trencament vidres

  Cobertura de reparació o reposició per esquerda o fragmentació de vidres (parabrisa, vidre del darrere, finestretes laterals i sostre translúcid) del vehicle assegurat.

  Accidents corporals del conductor

  Aportació de capital en cas d’accident de circulació on es trobi involucrat el vehicle assegurat i quan l’assegurat pateixi una invalidesa permanent o mori.

  Cobertura de les despeses d’assistència sanitària i els trasllats medicalitzats prescrits per un metge, sempre i quan es realitzin al país de l’accident o a Andorra.

  Cobertures opcionals

  Robatori, incendi i danys de la natura

  Cobertura de reparació dels danys materials que pateixi el vehicle i els seus accessoris declarats o la reposició d’aquests com a conseqüència:

  • D’incendi o explosió
  • Caiguda de llamp, vent, pedra, neu, pluja, corriments, etc
  • Robatori consumant, intentat o frustrat on es donin situacions de fractura del vehicle, furt d’ús o espoliació

  Pèrdua total

  Cobertura d’indemnització al client amb el valor de mercat del vehicle assegurat en cas de sinistre total. Aquesta cobertura no cobreix els danys propis.

  Preguntes freqüents

  Quina és la diferència entre una assegurança a tot risc i una a tercers?

  L’assegurança a Tot Risc cobreix els danys a tercers i els danys propis del vehicle, mentre la cobertura a tercers correspon a la cobertura mínima exigida per llei podent ser ampliada amb cobertures com trencament de vidres, incendi, danys atmosfèrics entre d’altres.

  Què és la franquícia?

  La franquícia és el total de diners que l’assegurat ha d’assumir per compte propi per a cobrir el cost dels danys generats per un sinistre, segons el contracte pactat prèviament amb la companyia asseguradora. A partir de la quantitat estipulada, la companyia asseguradora es fa responsable de la indemnització.

  Necessito portar el rebut de l'assegurança de cotxe mentre circulo?

  Per circular per Andorra, així com per viatjar per la Comunitat Europea i l’Espai Europeu, qualsevol vehicle matriculat necessita imperativament un rebut vigent de l’assegurança obligatòria d’automòbil.

  Recorda que també pots accedir al teu rebut a través de l’app d’Assegur, i te’l pots descarregar al teu telèfon per tenir-lo sempre a mà.

  Com funciona el vehicle de substitució?

  En cas d’accident, el cotxe està disponible únicament durant el temps de la reparació. El servei és il·limitat per a tots els clients sempre que la reparació es faci a un dels nostres tallers de confiança, si la reparació es fa en un taller extern, l’accés al cotxe de substitució és de 12 dies l’any.

  En cas d’avaria, els dies a disposició del cotxe de substitució són sobre la base de les hores aplicades a la reparació del vehicle. És a dir, es dona al vehicle de substitució a partir de 3 hores de mà d’obra efectives. Les 3 primeres hores, suposen 3 dies de servei. A partir d’aquí, cada 4 hores de feina suposa 1 dia més de servei amb un límit de 10 dies.

  IMPORTANT:

  • Sense diagnòstic, no podem donar el servei.
  • L’espera de peces o disponibilitat del taller no formen part de la reparació. En aquest cas, des d’Assegur ens posem d’acord per adaptar la disponibilitat del vehicle amb la necessitat de l’assegurat segons els dies marcats pel barem.

  A quin taller puc portar el meu cotxe?

  • Col·laborem amb alguns tallers i planxisteries del país que tenen tota la nostra confiança per dur a terme la reparació del teu vehicle. I amb els que disposem d’acords especials que beneficien els nostres clients.
  • Si esculls per un dels nostres tallers de confiança, obtindràs avantatges exclusius per ser d’Assegur, com per exemple, disposar del vehicle de substitució il·limitat durant la reparació o bé una reducció de la franquícia.
  • https://www.assegur.com/asseguranca-de-cotxe-2/tallers_confianca/

  Què es considera sinistre total?

  Es considera sinistre total en dues situacions diferents:

  • Quan el valor de la reparació és superior al valor del vehicle.
  • Quan el vehicle sofreix danys no reparables i que poden afectar la seguretat viària, per exemple, un xassís afectat.

  Quina diferència hi ha entre valor venal i valor de mercat?

  Es considera valor venal el valor atribuït per una taula de preus mitjans, establerts per l’entitat estatal.

  Mentre que el valor de mercat és el preu del vehicle establert pels professionals de la compra-venda de vehicles de segona mà.

  En cas de sinistre total, Assegur ofereix el valor de mercat.

  La cobertura de robatori cobreix les pertinences de l'interior del vehicle?

  Les pertinences de l’interior queden cobertes únicament en cas de robatori o desaparició total del vehicle amb un límit de fins a 300 € per passatger.

  Com a assegurat, en cas de necessitar assistència em cobreix els trasllats fins al meu domicili? I als acompanyants?

  Si, l’assistència sempre t’assegura 1 trasllat. Aquest pot ser a domicili o a destí (si és diferent del domicili de l’assegurat). En cas de necessitat, l’assegurat tria el que més li convingui.

  Aquest trasllat, cobreix a l’assegurat i als acompanyants.

  Es pot fraccionar un rebut o una prima?

  Sí, existeix l’opció d’agrupar tots els pagaments en una tarifa plana mensual sense recàrrec ni comissions amb el Pagafacil, sempre que es tinguin 3 o més pòlisses amb Assegur.

  Per altra banda, sempre es pot dividir el cost semestralment, trimestralment o mensualment amb un petit recàrrec per fer el fraccionament.

  MODALITATS

  COBERTURES

  BÀSIC

  BÀSIC + ASSISTÈNCIA

  COMPLET

  Responsabilitat Civil

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Accidents Corporals del conductor

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Robatori, incendi i danys de la naturalesa

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Defensa i Reclamació

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Assistència en viatges

  BÀSICBÀSIC + ASSISTÈNCIACOMPLET

  Avantatges Assegur Cotxe a tercers

  Totes les avantatges Assegur

  App

  Declaració de sinistres per l’App d’Assegur

  Assistència

  Assistència en viatges 24h/365 dies (telf: 876 599)

  Comoditat

  Possibilitat de fraccionar els pagaments

  Servei whatsApp

  346 555 de dilluns a dijous de 8 h a 17 h i divendres de 8 h a 15 h

  Confort

  Vehicle de substitució en cas d’accident

  Servei

  Tallers de confiança en cas d'accident amb el vehicle

  Et pot interessar

  back to top