Oficines i despatxos

Una pòlissa exclusivament pensada per protegir el teu negoci i per anticipar-se a tota classe de riscos que puguin sorgir cobrint possibles danys materials, despeses derivades de sinistres, robatoris i d’altres contratemps.

Què t'oferim

Assegurança multirisc pensada per protegir el negoci (oficines/despatxos) de l’assegurat i fer front a una diversitat de riscos que poden sorgir. S’adapta a les diferents necessitats i als diferents segments de mercat.

Cobertures

Danys materials

Cobertura de reparació o reposició dels danys materials provocats per:

 • Incendi
 • Explosió
 • Caiguda de llamp o fum
 • Impactes (xocs de vehicles, coses o aeronaus)
 • Ruïna total de l’edifici
 • Mesures de l’autoritat i mesures de salvament
 • Fenòmens elèctrics en edificació i/o aixovar assegurat (curtcircuit, sobretensions, inducció del llamp)

Despeses

Cobertura de les despeses derivades d’un sinistre contemplat per l’assegurança:

 • Intervenció de bombers
 • Desenrunament i abocaments de residus
 • Salvament i trasllat dels béns afectats pel sinistre
 • Reproducció de documents destruïts o danys en el sinistre
 • Neteja
 • Emplenat d’equips antiincendis
 • Peritació de sinistres extraordinaris
 • Intervenció de professionals i permisos i llicències que puguin requerir-se
 • Allotjament provisional
 • Localització de fuites d’aigua (en cas de contractar la cobertura d’acció de l’aigua)

Acció de l’aigua

Cobertura de les despeses ocasionades per:

 • Trencament accidental de conduccions, aparells o dipòsits fixes
 • Sobreeiximent per obstrucció accidental de conduccions, aparells o dipòsits
 • Goteres per infiltració a través de teulades i cobertes
 • Filtració des d’habitatges o locals veïns
 • Omissió del tancament d’aixetes o claus de pas

Fenòmens metereològics

Cobertura dels danys ocasionats per:

 • Sobreeiximents o inundacions procedents de canals, clavegueres, col·lectors o altres lleres subterrànies construïdes per l’home; al rebentar-se, trencar-se o avariar-se per fets que no corresponguin a l’acció de la pluja
 • Vent, pedra i neu y gelades, sempre i quan també es vegi afecta una zona de 500 metres a la rodona

Trencament de vidres

Cobertura de reparació o reposició per trencament de vidres plans, rètols lluminosos, marbres, pedres naturals o artificials o metacrilats de taulells, cuina i lavabo, pisa sanitària; sempre i quan aquests béns formin part de l’aixovar o de l’edificació assegurada.

Robatori

Cobertura per robatori amb violència (atracament o espoliació), vandalisme, despeses de neteja, danys per intent de robatori i robatori a l’edificació; robatori i espoliació de diners fora i dins de la caixa forta; espoliació de diners durant el seu transport; apropiació indeguda de metàl·lic de treballadors; espoliació de béns de clients i treballadors a l’interior del negoci.

Responsabilitat Civil

Cobertura d’indemnització a un tercer en el cas que l’assegurat sigui responsable civil per:

 • Responsabilitat Civil immobiliària: la responsabilitat derivada de la propietat o us de l’edificació assegurada, així com per la realització d’obres de manteniment o reforma  fins a un pressupost màxim de 150.000€
 • Responsabilitat Civil de l’Activitat: en cas que la responsabilitat es derivi de l’activitat, així com pels actes dels treballadors i personal en pràctiques del negoci
 • Responsabilitat Civil Patronal: en cas que el perjudicat sigui un treballador del negoci i la responsabilitat es derivi per la manca de mesures de seguretat al treball
 • Responsabilitat Civil de Productes: en cas que la responsabilitat es derivi pel subministrament d’aliments i begudes a clients

Cobertures addicionals (Opcionals)

Avaria maquinaria, equips, podridura

Cobertura de l’avaria de maquinària i equips electrònics que formi part de l’aixovar assegurat com a conseqüència d’una causa accidental, sobtada i imprevista que es produeixi mentre estigui sent utilitzada en treballs de conservació o en trasllat dins del risc assegurat.

Cobertura dels béns refrigerats propis del negoci, quan aquests desapareguin o es destrueixin a causa del vessament accidental del medi refrigerant o a causa de:

 • Alteració de la temperatura de conservació per pèrdua del medi refrigerant
 • Fuita accidental del medi refrigerant
 • Avaria de l’aparell refrigerador
 • Fallada imprevista en el subministrament públic d’energia en un període continu superior a 12 hores

Lucre cessant

En cas que es produeixi un sinistre i  no sigui possible continuar amb l’activitat del negoci, quedant aquesta interrompuda, s’ofereix la possibilitat de:

 • Cobertura de totes les despeses generals permanents (nòmines, lloguers, serveis d’aigua, gas, electricitat, etc) que continuen afectant al negoci durant el temps d’interrupció de l’activitat
 • Cobertura del benefici que es deixa de percebre durant el temps d’interrupció de l’activitat
 • Cobertura d’indemnització diària per garantir el benefici net del negoci

Accidents de conveni

Cobertura del compliment dels compromisos d’assegurança d’accidents i malaltia professional en virtut de l’obligació contractual.

Transport de mercaderies

Cobertura de la reparació dels danys materials o reposició dels béns quan desapareguin o es destrueixin durant el transport d’aquests, en vehicles propietat de l’assegurat o dels seus treballadors, com a conseqüència directa de:

 • Accidents propis del medi de transport
 • Incendi, explosió i caiguda del llamp
 • El robatori quadrilla o a mà armada
 • El robatori de vehicle amb violència
 • Acció de vaguistes i manifestants
 • Pèrdua total de l’embarcació, contribució l’avaria gruixuda, naufragi, avarada o enfangada, col·lisió o abordatge durant l’eventual trànsit marítim del medi de transport, pas de canals, estrets i altres franges marítimes que separin les zones del trajecte

Contracta ara la teva assegurança d’Oficines i despatxos

Truca'ns al 876 555

Assistència

24h/365 dies.

Telèfon 876 599

Avantatges Assegur Oficines i despatxos

Totes les avantatges Assegur

Assistència professional

Xarxa assistencial de professionals en cas d’emergència

Segmentació

Cobertura als diferents segments de mercat

Adaptabilitat

Cobertures adaptables a les necessitats de cada client

Opcionalitat

Possibilitat d’elecció de cobertures addicionals

Pagafàcil

Uneix les teves pòlisses en una única quota mensual

Servei whatsApp

346 555 de dilluns a dijous de 8 a 17h i divendres de 8 a 15h

Et pot interessar

back to top