Cotxe de substitució

En cas d'accident:

 • Només durant el temps de la reparació
 • Accés:
  • Il·limitat si fas la reparació en un dels nostres tallers de confiança
  • 12 dies l’any en cas de fer la reparacio en un taller extern

En cas d'avaria:

 • Tipus de vehicle: Classe C
 • Límit econòmic: 36€/dia
 • Màxim de dies per sinistre: 10
 • Màxim per anualitat de pòlissa: 720€ (serien 2 sinistres de 10 dies cadascun, o 4 sinistres de 5 dies cadascun, …)
 • Franquícia: 3 hores de mà d’obra efectives. (Si la reparació no supera aquestes 3 hores de feina no hi ha dret al vehicle de substitució)
vehicle-vehiculo-substitucio-substitucion

També pots necessitar...

back to top