Condicions cotxe de substitució

Les condicions per a un vehicle de substitució en cas d’accident són els següents:

  • Només durant el temps de la reparació
  • Il·limitat (si fas servir el taller de confiança)
  • 12 dies l’any (si no fas servir el taller de confiança)

Els requisits per optar a un vehicle de substitució en cas d’avaria són les següents:

  • Tipus de vehicle: Classe C
  • Límit econòmic: 36€/dia
  • Màxim de dies per sinistre: 10
  • Màxim per anualitat de pòlissa: 720€ (serien 2 sinistres de 10 dies cadascun, o 4 sinistres de 5 dies cadascun, …)
  • Franquícia: 3 hores de mà d’obra efectives. (Si la reparació no supera aquestes 3 hores de feina no hi ha dret al vehicle de substitució)
back to top